Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Argentína

- federatívna rep.
- 2, 8 mil. km2
- 36, 5 mil. obyvateľov
- 13, 2 obyvateľov/km2
- Buenos Aires (3 mil. ob.)
- úradný jazyk: španielčina
- 1 peso = 100 centávov
Mestá:
Cordoba 2 mil. obyvateľov
Rosario 1, 8 mil.
La Plata 1 mil.
Mer del Plata 500 tis.
- leží na juhu Južnej Ameriky. Centrálnu časť krajiny utvára do Brazílskej vysočiny na juhu Laplatská nížina a Patagónia.
Pohoria: Cordóbska Sierra (2880 km), na Z sa tiahnu Andy s najvyšším vrchom
Aconcagua (6959 m), ďalej Ojos del Salado (6880 m), Cerro Boneto (6872 m).
Jazerá: Buenos Aires (2400 km2)
Argentno (1300 km2)
Viedma (1100 km2)
Nahuel Huapi (535 km2)
Najvýznamnejšie rieky: Paraná, Paraguaj, Uruguaj, Bermejo a Salado na severe
Colorado, Negro, Chubut a Deseado na juhu.
Podnebie: Územie A. prechádza všetkými podnebnými pásmami od tropického,
subtropického, teplého až mierneho, až po kontinentálne.
Poľnohospodárstvo:
A. je jedným z najrozvinutejších priemyselno-poľnohosp. štátov Južnej Ameriky a najväčším exportérom poľnohosp. výrobkov na Zemi.
Z neho plynúci zisk tvorí 60% rastlinná výroba – pšenica, kukurica, cukrová trstina, ľan, sója, slnečnica. Zvyšok tvorí živočíšna veľkovýroba, najmä chov hovädzieho dobytka na kožu a mäso. A. je najväčším producentom hrozna a vína v Latinskej Amerike.
Nerastné bohatstvo:
A. má značné nerastné bohatstvo, zásoby ropy, zemného plynu, železnej rudy, medi, volfrámu, uránu, mangánu, olova, síry a soli, farebných kovov.
Priemysel:
Základom je spracovanie poľnohosp. produktov, výroba strojov a dynamický chem. priemysel, rozvinutý je aj ťažobný, elektrotechnický priemysel, výroba dopr. prostriedkov. Urýchľuje sa aj rozvoj energetického, petrochemického a hutníckeho priemyslu. Malovýrobcovia sa uplatňujú v tradičných odvetviach, ako je kožiarsky či nábytkársky priemysel. Podnik s najväčším obratom je YPF v ropnom priemysle.
Doprava:
Železničná - železnice sú štátne, vozne aj koľajnice by potrebovali súrnu obnovu. Celková dĺžka tratí je približne 45 000 km.
Cestná - cestná sieť je dlhá 47 000 km, z toho 21 000 km asfaltovaných a 3000 spevnených.
Železničná a cestná sieť je sústredená najmä v provinciách Buenos Aires, zatiaľ čo do vnútrozemia krajiny dopravná technika sotva prenikla. Dôležitú úlohu zohráva obchodné loďstvo krajiny.
Lodná - je znárodnená.

Spomedzi 82 námorných prístavov je najdôležitejší Buenos Aires.
Letecká - štátna letecká spoločnosť Aerolíneas Argentinas zabezpečuje prevažnú časť leteckej dopr. V A. existuje aj niekoľko súkromných leteckých spoločností. Väčšina letov smeruje do USA, letecky sú spojené i mnohé mestá, ku ktorým nemajú iné dopr. prostriedky prístup.
Letiská: Buenos Aires, Bahia Blanca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk