Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rumunsko

- hrebene, kotliny Východných a Južných Karpát, Transylvánska kotlina, Valašská nížina
- pásmo Karpát podnebné rozhranie: západ- vplyv Atlantického oceánu, juh a východ – znaky vnútrozemského podnebia, najsuchšia Dobrudža- suchá step, rieky - Dunaj
- poľnohospodárstvo- pestovanie obilnín- kukurice, pšenice, cukrovej repy, slnečnice, konope
- chov hovädzieho dobytka, oviec, hydiny, koní priadky morušovej- rodinné farmy
- ťažba ropy – Ploješť, bohaté zdroje nerastných surovín,( železná ruda,soľ, mangán, bauxit,)
- priemysel- hutnícky, chemický, strojársky( dopravné a poľnohospodárske stroje), drevospracujúci ,zásoby trstiny v delte Dunaja- výroba celulózy,

- mestá Bukurešť, Brašov, Kluž, Konstanca, cestovný ruch

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk