Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Švédsko

- rozlohou a počtom obyvateľov najväčší a hospodársky najsilnejší štát severnej Európy - štát s najvyššou životnou úrovňou obyvateľstva. Od roku 1995 je členom EÚ.

Poloha:

- na východnom, miernejšom sklone Škandinávskych vrchov.

Povrch:

- stupňovito sa znižuje smerom na juhovýchod.

Rieky:

- vodnaté a prekonávajú výškové rozdiely vodopádmi a prahmi.
- využitie: početné vodné elektrárne.
- v zalesnených oblastiach s ťažbou dreva- na splavovanie kmeňov stromov.
- veľa riek preteká cez početné jazerá (najväčšie Vänern a Vättern).

Podnebie:

- na väčšine územia vnútrozemské,
- Škandinávske vrchy tvoria klimatické rozhranie a zabraňujú vplyv Atlantického oceánu. (záveterná strana vrchov- menej zrážok ako na náveternej
strane v Nórsku. )
- juh - vplyv Atlantického oceánu.(jeho západné pobrežie v zime nezamŕza)

Poľnohospodárstvo:

- prevláda živočíšna výroba, chov hovädzieho dobytka, na severe chov sobov a kožušinovej zveri.
- pestujú krmoviny a obilie, zemiaky i cukrová repa.
-veľká rozloha lesov - ťažba dreva je na poprednom mieste vo svete.

Priemysel:

- dostatok domácich nerastných surovín, okrem palív(uhlie, ropa).
-1/2elektrickej energie vyrábajú jadrové elektrárne, zvyšok vodné.
- ťažba železnej rudy, najkvalitnejšej na svete. Kiruna a okolie).
- hutníctvo je známe výrobou kvalitnej ocele.
- rozsiahla strojárska výroba (autá, lokomotívy, vagóny, lode, lietadlá, roboty, guľkové ložiská)
- spracovanie dreva (celulóza, papier, nábytok - známa IKEA),
- chemická a potravinárska výroba.

Obyvateľstvo:

- rozmiestnené veľmi nerovnomerne.
- 3/4 žijú v strednom a južnom Švédsku prevažne v mestách (až 85 %).
- prevláda zamestnanosť v službách v porovnaní s priemyslom.

Najvýznamnejšia hospodárska oblasť

- južné Švédsko má najvýnosnejšie poľnohospodárstvo, najväčšie sústredenie priemyslu a miest.

- hlavné mesto Štokholm (700 tis., aglomerácia 1,6 mil), najväčšie priemyselné, kultúrne, politické stredisko štátu, má medzinárodné letisko a veľký prístav.
- druhé najväčšie mesto Göteborg (450 tis., aglomerácia 700 tis.), kultúrne stredisko (mnoho múzeí, divadiel ) a najväčší vývozný prístav (v zime nezamŕza).
- južnejšie leží dôležitý prístav, stredisko priemyslu a obchodu Malmö asi 250 tis., aglomerácia 500 tis.).

Doprava

- kvalitná sieť ciest, železníc, leteckými a námornými linkami

Cestovný ruch:

- nádherná príroda, rozsiahle lesy a jazerá- možnosti na rekreáciu, šport, rybolov a plavbu (po jazerách a kanáloch zo Štokholmu do Göteborgu ).
- historické a kultúrne pamiatky Štockholm a iné mestské strediská.
- Laponsko- národné parky (známy Abisko, Sareks, Muddus).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk