Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vodstvo Slovenska

-hlavné európske rozvodie medzi Baltským (4%, rieky: Poprad, Dunajec) a Čiernym morom (96%)
-hlavná európska vodná cesta: Rýn- Mohan- Dunaj (spojenie Severného a Čierneho mora)

Dunaj:

-najväčšia európska rieka, pramení v Nemecku (Čierny les)
-najviac vody dodávajú prítoky z Álp,
-priemerný prietok v Bratislave: 2000m3/s
-vytvára ramená, najväčšie z nich Malý Dunaj ohraničuje Žitný ostrov, pri Komárne sa vlieva do Dunaja,

Morava:

-prirodzená hranica s Českou republikou a Rakúskom,
-priemerný prietok v Moravskom Svätom Jáne: 109m3/s
-prítoky: Myjava, Rudava,

Váh:

-najväčšia slovenská rieka, dĺžka 402,5km
-priemerný prietok: 152m3/s
-dva pramene (Biely Váh- Kriváň, Čierny Váh- Kráľova hola)
-pravé prítoky: Orava, Kysuca,
-ľavé prítoky: Nitra (189 km) so Žitavou (99km)

Hron:

-dĺžka: 284 km, pramení pod Kráľovou holou,
-perovitá riečna sieť, priemerný prietok v Novej Bani: 49,5 m3/s
-prítoky Slatina, Sikenica

Ipeľ:

- dĺžka 232,5 km, priemerný prietok: 20,6 m3/s,
- prítoky: Krtíš, Krupinica, (pritekajú zo sopečných pohorí – málo vody)

Tisa: - dĺžka 5 km,do Dunaja sa vlieva v Srbsku,
Slaná: - vejárovitá riečna sieť, prítoky: Rimava, Blh, Turiec, Muráň,
Bodrog: - sútok Ondavy (s Topľou) a Latorice (Laborec, Cirocha, Uh)Rozdelenie slovenských riek podľa režimu odtoku: 3 typy

Vysokohorský typ:

-najvyšší stav vody: začiatk leta ( topí sa sneh a ľad)
-najnižší stav vody: zima ( zrážky vo forme snehu a ľadu )
-Dunaj, tatranské potoky,

Stredohorský typ:

-najvyšší stav vody: jar ( topí sa sneh )
-najnižší stav vody: zima
-Váh, Hron,

Vrchovinno-nížinný typ:

-najvyšší stav vody: jar,
-podružné maximum: zima ( v nízkych polohách sa často topí sneh a je malý výpar)
-koncom leta a začiatku jesene. výpar vody veľký, zrážok málo – v riekach málo vody

Jazerá:

- výskyt prevažne v pohoriach- najviac v Tatrách (175)- plesá- vznik ľadovcvou činnosťou (Hincove plesá, Skalnaté pleso, Štrbské pleso, Popradské pleso,)

Umelé vodné nádrže:

- zachytávajú vodu narôzne využitie: rybníky: pri Malackách, Trnave
- tajchy – banská činnosť -Počúvadlo,
- klauzy- splavovanie dreva- horské oblasti,
- depresie vzniknuté ťažbou piesku, štrku- Senecké jazerá, Šaštínske jazerá,
- priehradné vodné nádrže:- chránia pred povodňami, výroba elektrickej enrgie, zásobovanie vodou, šport, rekreácia
- najviac na Váhu ( 19 ) : Liptovká Mara, Nosice, Madunice, Sĺňava

- Dunaj: Hrušovská zdrž pri Gabčíkove,
- Orava: Oravská priehrada
- Hnilec: Palcmanská Maša,
- Hornád: Ružín,
- Laborec: Zemplínska šírava

Podzemná voda:

- nerovnomerné rozdelenie- ovplyvňuje:geologická stavba územia, zrážky, riečna sieť,
- rozdelenie podzemnej vody:

a) podzemná voda s plytkým obehom : nestačí sa mineralizovať,
b) podzemná voda s hlbokým obehom : na povrch vystupuje ako minerálna a termálna voda

- 1200 prameňov minerálnych vôd: Santovka,Slatina, Fatra, Salvador, Cígeľka,
- termálne liečivé pramene: kúpele: Piešťany, Sliač, Bardejov,Dudince, rekreačné strediská: Štúrovo, Veľký Meder, Patince

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk