Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Británia

-hlavné mesto: Londýn

- hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete
-oficiálny názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
- historické krajiny: Škótsko, Anglicko, Wales, Severné Írsko
-súostrovie Britské ostrovy tvoria ostrovy Veľká Británia a Írsko a mnoho menších ostrovov.

Poloha:

- výhodná ostrovná poloha-námorná veľmoc- koloniálna mocnosť- ¼ sveta(India, Egypt, Kanada, Austrália, viaceré štáty v Afrike)- súčasnosť -Gibraltár, ostrovy Falklandy, Bermudy
- od pevninskej časti Európy - Lamanšský prieliv, v Doverskej (Calaiskej) úžine-32km široký
-pobrežná členitosť: členité pobrežie, s početnými polostrovmi a zálivmi, zasahujú hlboko do pevniny- vznik prístavov.

Povrch:

-juh a juhovýchod -nížiny a pahorkatiny, západ a sever- nižšie pohoria.
- najvyššie pohorie Grampiány v Škótsku ( Ben Nevis 1343m)

Podnebie:

- výrazne oceánske, príznačné časté hmly, vetry, veľká oblačnosť a dostatok zrážok počas celého roka.

Vodstvo:

-najdlhšia rieka je Temža (336 km), takmer rovnako dlhá je Severn.
-rieky splavné- pospájané mnohými prieplavmi- súvislé vodné cesty.
-mnoho jazier, močiarov a rašelinísk (prevažne ľadovcového pôvodu),

Obyvateľstvo:

- 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania a Íri,líšia sa navzájom náboženstvom, kultúrou
-veľa cudzincov, prisťahovalectvo sa omedzuje, hustota obyvateľstva 247 obyvateľov na km2
-najväčšia hustota: priemyselné oblasti v strednom a juhovýchodnom Anglicku,
-konurbácie: Liverpool- Manchester, Londýn s okolím, v mestách 9/10 obyvateľov
-zamestnanosť v služby 76%, priemysel 22,2 %, poľnohospodárstvo 1,8 %Poľnohospodárstvo:

- menšia rozloha lesov, prevažne menej úrodné pôdy.
-najúrodnejšie pôdy- juh a juhovýchod Anglicka.
-pestuje sa: pšenica a jačmeň, zemiaky, cukrová repa, chmeľ a krmoviny.
- živočíšna výroba- prevláda, chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, rybolov,
-dovoz poľnohospodárske produktov (obilnín, krmovín),

Priemysel:

- rozvoj v prvom štáte na svete, základom bola ťažba čierneho uhlia a rúd.
- v súčasnosti ťažba uhlia nízka, rudy sa musia dovážať, význam tradičného hutníctva poklesol.
- vzrástla ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori (3. miesto v produkcii po Rusku a Nórsku, v zemnom plyne 2. po Rusku).
-vedúce postavenie strojárstvo (automobily, lietadlá, lode, elektrotechnika, elektronika )- chemický priemysel a textilná výroba( Manchester, Leeds-spracovanie vlny)
-najväčšia priemyselná oblasť štátu - stredné Anglicku( black country- čierna krajina)
- Londýn ( 7 mil., konurbácia asi 11 mil)- najväčšie kultúrne, priemyselné, obchodné a finančné stredisko svetového významu., strojársky, potravinársky a textilný priemysel, medzinárodné letisko, námorný prístav 75 km od ústia Temže do mora a lode môžu doň vplávať len za prílivu.
- historické pamiatky (Westminster, Buckinghamský palác, Big Ben, Tower ) stredisko umenia a kultúry.

Mestá: Birmingham, Liverpoole, Glasgow, Edinburgh

-hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou je Severné Írsko (Ulster), na SV ostrova Írsko,
- dodávateľom poľnohospodárskych produktov, priemysel (stavba lodí, elektrotechnika a i).
- od 1969 - nepokoje a ozbrojené zrážky, najmä v hlavnom meste Belfaste,príčiny- sociálne, národnostné a náboženské rozpory (Íri sú katolíci, anglické obyvateľstvo v Severnom Írsku protestanti). Írsko- sa vzdalo nárokov na územie Severného Írska-1998, občasné nepokoje pretrvávajú naďalej.

Doprava

-vnútri štátu- automobilová, železničná (význam značne poklesol), pobrežná plavba (kabotáž).
-spojenie so zahraničím - vyspelá námorná a letecká doprava.
-s Francúzskom urýchľuje spojenie železničný dvojtunel pod Lamanšským prielivom.

Cestovný ruch

-Londýn (Westminster), Stonehenge v juhozápadnom Anglicku, národné parky (Snowdonia vo Walese, Lake District), univerzitné mestá (Oxford, Cambridge), kúpele rekreačné strediská na pobreží, ostrovoch, jazerné oblasti, vidiecka krajina.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk