Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska únia

Európska únia (po anglicky – European Union) – medzinárodná organizácia združujúca 15 štátov západnej, severnej a južnej Európy. Cieľom je prehlbovanie hospodárskej a politickej integrácie členských štátov. V roku 1952 vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. V roku 1958 vzniklo rímskymi zmluvami Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Zakladajúcimi členmi všetkých troch organizácii boli Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko. V roku 1967 boli zlúčené orgány týchto troch organizácii a vzniklo Európske spoločenstvo (ES). Základné orgány: Európska komisia, Rada ministrov, Európsky parlament, Európsky súdny dvor, Európska investičná banka, Hospodársky a sociálny výbor. V roku 1973 pristúpili k Európskemu spoločenstvu Veľká Británia, Dánsko a Írsko, v roku 1981 Grécko a v roku 1986 Španielsko a Portugalsko. V roku 1979 bol prijatý Európsky menový systém (postupné spevňovanie menných kurzov mien členských štátov ako prípravný krok k ustaveniu menovej únie). V roku 1986 bol prijatý Jednotný európsky akt, ktorý upravil rímske zmluvy s cieľom urýchliť rozhodovacie procesy v Európskom spoločenstve a dovŕšiť jednotný trh. V roku 1992 bola podpísaná maastrichtská zmluva o Európskej únii, ktorá prehlbuje existujúcu spoluprácu členských štátov a predpokladá postupnú integráciu členských štátov aj v ďalších oblastiach (hospodárska a menová únia, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, sociálna politika). V roku 1995 pristúpili k Európskej únii Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Od roku 2002 zaviedli spoločnú menu – Euro.
WWW adresy: www.euroskop.cz/, www.europa.eu.int/.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk