referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Piatok, 16. apríla 2021
Nórsko
Dátum pridania: 27.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: shirley
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 461
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
Priemysel, odvetvia:

Priemyselná výroba spolu s ťažobným priemyslom sa podieľa 39,6% na tvorbe HDP v krajine. V poslednom období prešiel nórsky priemysel značnou modernizáciou, ktorá súvisí s rozvojom ťažobných aktivít v pobrežných vodách, bohatých na zásoby ropy a zemného plynu. Jedná sa najmä o výrobu technológií pre ropný priemysel, výrobu lodí a lodných zariadení a širokú oblasť kompletizačných odborov. Nórska obchodná flotila patrí stále medzi jednu z najväčších na svete. Výroba lodí všetkých kategórií je významnou zložkou nórskeho strojárenstva.

Najrýchlejšie sa rozvíjajúcim priemyselným odvetvím s dopadom na ekonomiku Nórska je ťažba ropy, zemného plynu, nadväzujúci petrochemický priemysel a doprava produktov týchto odvetví ku konečným spotrebiteľom. V tejto oblasti si ponecháva rozhodujúce právomoci nórska vláda, ktorá koncipuje plány rozvoja a udeľuje licencie k ťažbe a predaji ropy a plynu. Na tvorbe HDP sa ťažba ropy a plynu podieľa 24%.

Významnou oblasťou priemyslu, aj vo svetovom merítku, je výroba a spracovanie hliníka (využíva lacnú elektrickú energiu z vodných elektrární). Vďaka realizovaným investíciám najmä do rozvoja nových technológií sa Nórsko zaradilo medzi popredných svetových výrobcov ferokremičitanov a ich zliatin. Posilnila sa pozícia Nórska na svetovom trhu komponentov pre automobilový priemysel. Spoločnosť Kongsberg Automotive a Hydro Automotive Structures patria medzi najväčších svetových subdodávateľov.

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Nórsko má vzhľadom na svoju geografickú polohu a hornatý terén obtiažne podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej, zvlášť rastlinnej výroby. Len 3% územia, prevažne v južnej časti krajiny, je možné využívať k bežnej poľnohospodárskej činnosti. Značná časť územia sa nachádza v arktickom pásme za severným polárnym kruhom. Aj južná časť Nórska má kratšie vegetačné obdobie. V dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok poľnohospodárstvo dosahuje len podpriemerné európske výnosy.

Asi 25 % územia pokrývajú lesy, ktoré sú dostatočnou surovinovou základňou pre papierenský, nábytkársky a drevársky priemysel. Na tvorbe HDP sa poľnohospodárstvo spolu s lesníctvom a rybolovom podieľajú len 1,8 % a zamestnávajú 3,8 % ekonomicky činného obyvateľstva.

Nórsko je v produkcii hlavných rastlinných potravinárskych položiek sebestačné. Pozitívny vplyv má subvenčná politika vlády, ktorá kompenzuje sťažené podmienky v náročných klimatických podmienkach. Nórske subvencie do poľnohospodárstva sú najvyššie v Európe. Podobne aj v produkcii živočíšnej výroby je plne sebestačné. Ochrana nórskych farmárov je predmetom kritiky EÚ, pretože je v rozpore s politikou liberalizácie európskeho trhu. Optimálne podmienky existujú v rybolove, najmä na otvorenom mori. Produkcia rýb patrí k najvýznamnejším vo svetovej ekonomike a ryby spolu s produktmi rýb sú po rope druhou najväčšou exportnou komoditou.

Služby

Sektor služieb predstavuje v nórskej ekonomike významnú zložku, ktorá sa podieľa na tvorbe HDP 38,5%. Štrukturálne sú zastúpené všetky štandardné oblasti okrem štátnej služby a najrozvinutejšími sú finančné služby (bankovníctvo, investičné bankovníctvo, poisťovníctvo) a telekomunikácie. Nórsko patrí do svetovej špičky, čo do rozsahu a kvality telefónnej mobilnej siete, satelitného spojenia a dátovej služby. Najvýznamnejšou je spoločnosť TELENOR, ktorej aktivity siahajú aj na Slovensko.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Nórsko SOŠ 2.9665 7462 slov
Nórsko SOŠ 2.9781 518 slov
Nórsko GYM 2.9656 523 slov
Nórsko 2.9609 368 slov
Nórsko SOŠ 2.9453 1058 slov
Nórsko 2.9731 3528 slov
Nórsko SOŠ 2.9480 1512 slov
Nórsko SOŠ 2.9777 566 slov
Nórsko GYM 2.9579 285 slov
Nórsko SOŠ 2.9771 3364 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.