Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ázia

Hospod. Charakteristika Ázie-

Ázia ako celok patrí ekonomickou úrovňou do chudobnej časti sveta (výnimkou tvoria Japonsko, Izrael, Turecko), na celosvetovej priemyselnej produkcii sa podiela iba asi 25%. Má asi 3 miliardy obyv. Podľa ekonomickej úrovne rozdeľujeme štáty Ázie na:

  • Vyspelé: Japonsko, Turecko, Izrael,
  • Menej rozvinuté: štáty strednej Ázie, Zakaukazko,
  • Rozvojové: ostatné štáty, novoindustrializované štáty, ropné štáty, socialistické štáty,
  • India. Integrácia- spájanie sa menších celkov do väčších. Ekonom. integ.

Spájanie sa ekonomík jednotlivých štátov do väčších celkov na základe spoločných záujmov. OPEC- organizácia štátov vyvážajúcich ropu, je to združenie najväčších vývozcov ropy na svete, kt. ovládajú svetový obchod s ropou, určujú jej cenu na svetovom trhu, a tým pôsobia na ekonom. vývoj vo svete.

Členské št.: Irán, Irak, Kuvajt, Saudská Arábia, Bahraj, Katar, Spojené Arabské emiráty, Indonézia, Africké: Líbia, Alžirsko, Nigéria, Gabon, Americké: Venezuela, Ekvádor. ASEAN- združenie štátov JV Ázie. Je to organizácia zameraná na rozvoj ekonom., sociálneho a kultúrneho rastu. Čl. št.: Filipíny, Indonézia, Malajzia, Singapur, Thajsko, Brunej. GCC (rada pre spoluprácu krajín Perzského zálivu) úlohou tejto integrácie je znížiť závislosť ekonomík členských krajín od cien ropy, efektívne investovať príjmy z ropy, dosiahnuť sebestačnosť v potravinách a dosiahnuť hospodársku nezávislosť.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk