Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bulharsko

Hl. mesto: Sofia
Počet obyvateľov: 9 mil.
Rozloha: 110 912 km2
Poloha: Bulharsko leží v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove

-Bulharský štát vznikol v r. 681
-Obyvateľstvo tvoria prevažne Bulhari (85%), Turci (8,5%), Macedónci (2,5%), Rómovia (2,6%), ďalej Arméni, Židia, Gréci a i. Najhustejšie je osídlené pobrežie Čierneho mora.
-Bulharčina je slovanský jazyk, a preto má veľa podobného so slovenčinou.
-Pohorie Stará planina (v minulosti Balkán – z tureckého pomenovania „vrchy“) sa ťahá stredom územia v rovnobežkovom tvare a tvorí významné podnebné rozhranie.
-Bulharsko má viac ako 2000 jaskýň.
-Horúce leto s dlhým vegetačným obdobím a vcelku dobrá pôda (černozem, sivá lesná pôda, naplaveniny) tvoria dobré podmienky pre poľnohospodárstvo. Na 2/3 ornej pôdy sa pestujú obilniny, najmä pšenica a kukurica, menej jačmeň, ovos a ryža. Hlavnou obilninárskou oblasťou je Podunajská nížina. Bulharsko je veľkým producentom stolového hrozna a vína.
-Bulharsko - to je krajina ruží a dobrého vína s bohatou históriou, kde sa stretáva a prepletá európska aj východná kultúra.
-Bulharský ľud je hrdý na svoje zvyky, umenie a folklór, vyvinutý počas stáročí.
-Široké piesočnaté pláže s jemným pieskom, subtropické podnebie, príjemné teploty, čistú morskú vodu a historické mestá.
-Bulharská kuchyňa je v porovnaní s našou zdravšia, ľahšia a bohatšia na vitamíny. Základ stravy tvorí ovocie a zelenina. Najobľúbenejším druhom mäsa je jahňacina. Veľmi známe je kyslé mlieko, ktoré je trochu podobné nášmu jogurtu, ale svojimi vlastnosťami je úplne odlišné od všetkých druhov mlieka na svete.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk