Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Londýn

Londýn, hlavné mesto Veľkej Británie, má 7 mil. obyvateľov a rozkladá sa na rieke Temža, na ploche 1.580m2. Typickú tvár mesta dotvárajú slávne pamiatky ako Big Ben, Houses Parlament, Tower Bridge.


Londýn sa nachádza medzi 0°30' západní dĺžky a 0°15´ východní dĺžky a medzi 51°20´a 51°40´severní šírky. Londýn bol priemyselným, obchodným a politickým centrom britského impéria, dnes je stále najväčším britským prístavom, kultúrnym, obchodným a administratívnym strediskom Veľkej Británie. Londýn je husto osídlené veľkomesto, ale nájdeme tu mnoho zelených priestorov, parkov, námestí aj lesov. Tých , ktoré majú väčší rozmer než 20 akrov (asi 8 ha) je takmer 400, z toho kráľovské parky predstavujú plochu viac ako 2400 ha a ostatná zeleň 13000 ha. Rastie tu celá rada stromov a rastlín , najrozšírenejšie sú platany .

História

Územie dnešného Londýna bolo osídlené Keltami už okolo roku 800 pred naším letopočtom. Asi roku 55 p.n.l. sa tu usadili rímske légie G. J. Caesara, neskôr strategicky dôležité mesto pri Temži osídlili vojaci cisára Claudia ( 10 p.n.l. - 54 n.l. ). Vojenský tábor nazývaný Londinium sa skoro začal rozvíjať a vyrástol na nádherný prístav, ktorý sa stal obchodným strediskom. Rimania si však boli vedomí nebezpečia nájazdov barbarských národov , a preto plochu o rozlohe asi 3 km2 opevnili ( dnešné City ). Ale ani to nepomohlo, aby pri jednom z prvých bojových konfliktov s pôvodnými obyvateľmi nebol Londýn dobytý kráľovnou východných oblastí - Boadiceou. Rimania stratené provincie získali však veľmi rýchlo späť a v roku 240 sa Londýn stal hlavným mestom štyroch rímskych provincií , ktoré boli na britských ostrovoch. Cisár Dioklecián rozvoju mesta veľmi pridal , čo sa skoro odrazilo v jeho výstavnosti. Keď Rimania v 5. storočí z ostrova odchádzali, stalo sa mesto sídlom pôvodných obyvateľov.

Trpelo však nájazdami bojovných Dánov a Vikingov. Bezpečnosť oblasti zaistil až anglosaský kráľ Alfréd veliký ( 848-901 ), ktorý nad Dánmi zvíťazil v roku 878 pri Edinburghu; do mesta však prišiel až o 8 rokov neskôr a Londýn sa stal opäť sídelným mestom panovníka. Vybrali si ho za svoju rezidenciu kráľovia Knut a Edward ( 1003-1066 ). Ďalší rozkvet nastal po roku 1066, keď sa v Westminsterskom opátstve ako prvý nechal korunovať Viliam Dobyvateľ ( po víťaznej bitke pri Hastingse ). Udelil mestu radu privilégií a zahájil stavbu svojej rezidencie ( white Tower ). Tá bola v roku 1157 natoľko dokončená, že sa sem mohol kráľovský dvor prisťahovať z Winchesteru.

To však už v Anglicku vládol Ondrej I. (1068-1135). Rokom 1157 je možno datovať aj nový rozvoj obchodu a remesiel. Veľká výstavba verejných a obytných budov pokračovala veľmi rýchlo, takže v 16.století sa mesto so svojimi takmer 500 000 obyvateľmi stalo najväčším mestom v Anglicku. Priali mu však i ďalší panovníci. Napríklad Alžbeta I. ( 1558-1603 ), za ktorej vlády došlo k nebývalému rozvoju, po porážke španielskeho "neporaziteľného loďstva" (1588); tím bol daný základ pre vznik impéria. Mesto sa stalo tiež významným kultúrnym a spoločenským strediskom (žil tu aj William Shakespeare). Sériu pohrôm zahájil v roku 1665 veľký mor, pri ktorom zomrelo 70 000 ľudí a požiar (1666), ktorý zničil prevažnú časť City. Skaza však znamenala následný rozvoj stavebnej činnosti. Londýn sa skoro stal vzorom pre radu iných miest a zároveň dôstojným centrom rozvíjajúceho sa impéria. I keď mnoho významných stavieb pochádza zo 17. a 18. storočia; najväčšie stavebné činnosti, ktoré dali Londýnu súčasnú podobu , začali až za vlády kráľovnej Viktórie ( 1837-1901 ). Londýnsky prístav sa stal najväčším v Anglicku, rozvíjal sa priemysel, vyrástli najkrajšie verejné budovy. Skazu v nových dejinách priniesla až druhá svetová vojna, kedy po nemeckom bombardovaní zostala v troskách väčšia časť mesta.

PamiatkyBuckinghamský palác

Majestátna budova, ktorá už od 19. storočia slúži ako kráľovská rezidencia. Počas letných mesiacov je možné navštíviť vybrané kráľovské komnaty. Pred Buckinghamským palácom prebieha výmena stráží.


BIG BEN

zvonica so slávnym zvonom, ktorá sa nachádza pri budove parlamentu v tesnej blízkosti rieky Temže.
Je symbolom Londýna. Od roku 1859 takmer nepretržite meria v Británii čas. Priemer štyroch ciferníkov je 5,5 metra, minútová ručička je dlhá 4,2 metra. Tower of London

Neďaleko Tower Bridge sa nachádza podstatne staršia atrakcia, a to obrovská pevnosť, ktorá sa do povedomia Londýnčanov pôvodne zapísala ako väzenie, neskôr ako sklad zbraní, mincovňa a dnes ako úschovňa kráľovských klenotov. Tower bridge

Rozprávkovo krásny most je výnimočnou atrakciou vďaka svojmu zdvíhaciemu mechanizmu. Vo vežiach sa nachádza zaujímavá expozícia o histórii mosta. Houses of parliament

Elegantná a nezameniteľná je budova parlamentu, ktorá zdobí Londýn už od roku 1847.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk