Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Belgicko

Rozloha: 33 100 km2

Belgicko je štát nachádzajúci sa v západnej Európe. Na severe susedí s Holandskom, na juhu s Nemeckom a s Luxemburskom na juhu a juhozápade s Francúzskom. Pobrežie je dlhé len 68 km (teda menej ako z Piešťan do Bratislavy).

tri hlavné fyzicko-geografické oblasti: pobrežné nížiny
centrálne roviny
pohorie Ardeny

Pozdĺž Severného mora sa nachádza nízkopoložené územie.
Vnútrozemie tvoria roviny odvodnené kanálmi. Nadmorská výška pobrežných nížin je okolo 20 metrov pod hladinou mora. Centrálna rovina je mierne kopcovitá, bohato zavlažovaná oblasť obsahujúca veľa úrodných dolín. Nachádza sa tu taktiež veľa jaskýň. Husto zalesnené Ardeny dosahujúce priemernú nadmorskú výšku 488 metrov sú v juhovýchodnej časti krajiny. A najvyšší vrch nemá ani 700 m nad morom.

Vodstvo
Belgické hlavné rieky sú Schelde (s prístavmi Antverpy a Ghent) a Meuse (pramení vo Francúzsku a je na väčšine svojej dĺžky splavná). Hlavné prítoky rieky Schelde sú rieky Lys, Dendre, Senne a Rupel. Rieky Sambre a Ourthe sú významné prítoky rieky Meuse.
Najdlhšia rieka: Maas, Meuse na území Belgicka 170 km, celkovo 930 km. Jediným veľkým súčasným prístavom sú Antverpy.

Podnebie
Blízko mora je belgické podnebie mierne vlhké. V Ardenach sa striedajú horúce letá s chladnými zimami. Priemerná teplota v januári je 2°C, v júli 17°C. Priemerné ročné zrážky Belgicka v januári sú 83 mm, v júli 97 mm. Obyvateľstvo

Oficiálny názov - Belgické kráľovstvo
Konštitučná monarchia

Hlavné mesto – Brusel = Bruxelles - 1 122 000 ob.(1995)

Iné mestá:
Antverpy
Gent
Charleroi
Liege

Brusel je politickým, hospodárskym a kultúrnym strediskom štátu. V súčasnosti je sídlom NATO a EÚ. V roku 1958 sa tu konala svetová výstava EXPO1958 (Atomium). Rozvinutý je priemysel strojársky, hútnický, elektrotechnický, polygrafický, chemický, textilný, nábytkársky a potravinársky. Mesto je dôležitým dopravným uzlom, sústreďuje sa tu cestná, železničná, letecká a na prieplavoch, ktorými je Brusel spojený so Severným morom aj vodná doprava. Antverpy sa nachádzajú na severe krajiny, 89 km od Severného mora. Toto prístavné mesto je najväčším diamantovým centrom sveta, opracováva sa tu 85% surových diamantov a 50% všetkých brúsených diamantov. Je hlavným mestom Flandier. V Antverpách sa v roku 1920 uskutočnili prvé povojnové olympíjske hry.

Počet obyvateľov :10 113 000 (1995)

Rast obyvateľstva 0,3% (1995)

Hustota zaľudnenia: 331 ľudí/km2 (1995) jedna z najvyšších v Európe

Urbanizácia: 97% (1995)

Gramotnosť 99%

Národnostné zloženie : 56% Flámi
33% Valóni
12% zmiešaní alebo iní

Jazyky : 56% flámčina (dialekt holandčiny ,Sever)
32% francúzština (Juh)
1% nemčina (pri hraniciach s Nemeckom)
11% dvojjazyční (podľa etník)

Náboženská štruktúra :75% Rímskokatolíci (1987)
12% Slobodomyseľní
1,5% Moslimovia
1% Protestanti
10% Bez vyznania
0,5% Ostantí

Vláda :
Konštitučná monarchia
Hlava štátu - Kráľ Albert II (od 1993)
Nezávislosť 4.10. 1830 (od Holandska- Nizozemska)
Ústava 7.2. 1831, posledná úprava nastala 14.7. 1993 keď sa Belgicko stalo
federálnym štátom. Hospodárstvo
HDP na obyvateľa 23,4 USD
Inflácia 1%
Nezamestnanosť 9,4%
Mena - 1 Belgický frank

Vývoz - dopravné pr., text. a ch. výrobky (liečivá), železo, oceľ, diamanty

Dovoz - stroje, dopravné prostriedky, potraviny a suroviny

Hlavní obch. partneri krajiny EU, USA, bývalé komunistické krajiny

Podniky s najväčším obratom - Petrofina(ropa), Solvay(chémia), Cockerill Sambre (oceliarstvo), Union Miniere (tažba)


Ťažba - bohaté ložiská čierneho uhlia, železnej rudy pri luxemburských hraniciach, kobalt, zinok a meď

Poľnohospodárstvo
Belgické poľnohospodárstvo nestačí vyrobiť dostatok potravín pre svojich obyvateľov, pretože dve tretiny územia pokrývajú neúrodné piesky a len zvyšok sa dá využiť na obrábanie. 21% lesy, 1% vodstvo, 46% orná pôda, 32% ostatná pôda

Živočíšna výroba: najmä výrobky z dobytka- hov. mäso, mlieko, teľacie mäso, ovce, brav. mäso
- chov ustríc neďaleko prímorského kúpeľného mesta Ostende

Rastlinná výroba: cukrová repa, chmeľ, sladovnícky jačmeň, krmoviny, zelenina, ovocie, obilie, tabak

Priemysel
energetický : tepelné elektrárne

hutnícky priemysel: - železa (založené na dostatku uhlia)
- far. kovov - Liege

strojársky : - ťažké banské zariadenia
- lokomotívy
- poľnohospodárske stroje.
- textilné stroje
- motocykle, bicykle
Liege - zbrojársky priemysel
Antverpy - stavba veľkých nákladných lodí

elektrotechnický : hlavne výroba telekomunikačných zariadení
- obchodovanie s diamantmi - brúsenie diamantov v Antverpách má 500-ročnú tradíciu, a tak na Belgicko pripadá až 70% svetového obchodu s diamantmi

- výroba skla

- stavebné hmoty

Doprava
Belgicko je dopravnou križovatkou.
Vysokovyvinutý systém ciest a železníc, jedna z najhustejších dopravných sietí na svete. Vlaky sú najrýchlejšou a najpraktickejšou formou hromadnej dopravy medzi mestami. Väčšina ľudí vlastní autá, hromadnú dopravu v mestách zabezpečujú autobusy a električky, ale veľa ľudí využíva taktiež bycikel. Národný letecký dopravca - Sabena.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk