Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európa

Európa je druhým najmenším svetadielom. Tvorí západný výbežok rozľahlej euroázijskej pevniny. V severnej a západnej časti Európy sa rozprestierajú staré horské masívy, z ktorých najväčšie výšky dosahujú južne situované Alpy. Veľká časť obyvateľov žije na husto osídlenej Severoeurópskej nížine, ktorá zasahuje od južného Anglicka cez severné Francúzsko a Nemecko až do Ruska.

V poslednej ľadovej dobe ľadovce vyhladili severozápadnú časť Európy. Alpy sú mladšie a rozoklanejšie-vyvrásnili sa, keď sa Afrika zrazila s Európou. Severoeurópska nížina je pokrytá hrubou vrstvou úrodnej pôdy, ktorá umožňuje pestovanie rozličných poľnohospodárskych plodín. Alpy sú najvyšším európskym horským masívom. Vyvrásnili sa asi pred 65 miliónmi rokov. Jedným z ich najpôsobivejších vrchov je Matterhorn. Na západe sa európska pevnina dvíha od pobrežia Atlantického oceánu k Centrálnemu masívu vo Francúzsku a najvyššiu výšku dosahuje v Alpách. Medzi Alpami a Karpatmi je Veľká dunajská kotlina, ktorou preteká Dunaj smerom k Čiernemu moru.

Severné pobrežie európskeho kontinentu presahuje severný polárny kruh. V Nórsku ľadovce prenikli až do hlbokých fjordov so širokým dnom. Severoeurópska nížina sa vyznačuje nízkym kopcovitým a nížinatým povrchom. Veľká časť sa využíva na pestovanie rozličných plodín, napr. pšenice a cukrovej repy.

V severozápadnej Európe sú jedny z najstarších vrchov na svete. V poslednej ľadovej dobe ich zaoblili ľadovce, také sú napríklad horské masívy vo Walese.

Sila vetra a vĺn vytvorili na pobreží Atlantiku bizarné útvary, napríklad pieskové duny na pobreží Francúzska. V 18. a 19.stročí v období priemyselnej revolúcie počet obyvateľov Európy rýchlo rástol. V 20.storočí Európu postihli vojny, ktoré zmenili jej politickú mapu. V rokoch 1989-1991 krajiny za ,,železnou oponou" poznačila vlna politických reforiem: v krajinách východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu padli komunistické vlády. V západnej Európe 15 krajín Európskej únie diskutuje o užších politických a hospodárskych vzťahoch.

V Európe žije vyše 700 miliónov ľudí, z toho veľká časť v mestách. V Belgicku a Holandsku tvorí mestské obyvareľstvo takmer 90%. V južnej a východnej časti Európy žije väčšina obyvateľov na vidieku. Krajiny severnej Európy majú najmenej obyvateľov, pretože v niektorých oblastiach je príliš chladno na život.

V Európe je silná tendencia prejavovať národnú a kultúrnu svojbytnosť. Jedným z príkladov je Baskicko na hranici juhozápadného Francúzska a Španielska. Životná úroveň v krajinách východnej Európy je vo všeobecnosti oveľa nižšia ako v krajinách západnej Európy. Aj najprosperujúcejšie krajiny však majú problém s bezdomovcami a nezamestnanosťou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk