referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Pedosféra
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 221
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
- pôdny obal našej Zeme
- samostatný prírodný útvar vzniknutý premenou vrchnej časti litosféry (zvetraných hornín) pôsobením organizmov, slnečnej radiácie, vzduchu a vody.

Pôda

– ľubovoľný trojrozmerný výrez pedosféry od jej povrchu až po podložnú materskú horninu.

Na pôdu pôsobia vplyvy: horniny (z nich sa tvorí najväčšia časť pôdnej hnoty), klimatické podmienky (ovplyvňujú teplotné a vodné pomery), georeliéf (určuje napr. orientáciu voči Slnku,...), rastlinné a živočíšne organizmy (oživujú pôdnu hmotu a po odumretí z nich vzniká humus), podzemné a povodňové vody, vplyv človeka (ktorý stále viac pôsobí na pôdu nepriamo i priamo). Osobitný faktor je čas, t.j. dĺžka vývoja pôdy na danom mieste.

Štúdiom pôd sa zaoberá samostatná veda – pôdoznalectvo, čiže pedológia. Rozšírenie pôd, vzťah pôd a ostatných zložiek krajiny, úlohu pôd v krajine skúma geografia pôd – pedogeografia.

Pedosféra má viacero dôležitých funkcií:

a)pôda je predovšetkým základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a lesníctve.
b)pôda významne ovplyvňuje hydrologické pomery. Zadržiava a akumuluje zrážkovú vodu, a tak napomáha vytvárať zásoby podzemnej vody.
c)podieľa sa na stálej regenerácii ovzdušia. V krajine sa študuje pôda na pedologickej sonde, pôdnej jamy.

Zloženie pôdy a jej vlastnosti

-pôda sa skladá:

ŽIVÁ ZLOŽKA (pôdny edafón + korene rastlín)
NEŽIVÁ ZLOŽKA –organická časť = humus (dôležitý pomer dusíka a uhlíka)

- anorganická časť- pevná (horniny a minerály)– viac ako 2mm= skelet
- menšie ako 2 mm= jemnozem
- kvapalná (pôdna voda)
- plynná (horniny a minerály)

Najdôležitejšia fyzikálna vlastnosť pôdy je zrnitosť, t.j. veľkosť minerálnych a horninových častíc (skelet a jemnozem). (Jemnozem= íl (íl.častice menšie ako 0,01mm), prach, prachový piesok, piesok). Podľa zrnitosti určujeme pôdne druhy.

Pôdny druh je skupina konkrétnych pôd, ktoré majú približne rovnakú zrnitosť. Základné pôdne druhy sú:

a)pôdy ľahké= piesočnaté (0- 10% íl.častíc) - sypké
b)pôdy stredne ťažké – hlinité (35-45%)
c)pôdy ťažké= ílovité (60-75%) – husté, ťažké

Pôdne zrná sú spravidla spojené (stmelené) do zhlukov rôznej veľkosti a tvaru. Sú to štruktúrne agregáty. Významná fyzikálna vlastnosť pôdy je štruktúra pôdy, ktorá predstavuje schopnosť pôdnej hmoty zhlukovať alebo rozpadávať sa na štruktúrne agregáty.

Reakcia pôdy je chemická vlastnosť pôdy, určuje ju aktivita voľných iónov H+ a OH – v roztoku. Reakcia pôdy môže byť: neutrálna (hodnoty pH sa pohybujú okolo 7)

kyslá (pH pod 7)
zásaditá (pH nad 7)

Dôležitú úlohu v živote pôdy majú koloidné častice, chránia rastlinné živiny pred vyplavením vodou. Významné rastlinné živiny sú: N, Ca, Mg, K, P, S.

Humus je organický neživý podiel pôdy, tvorí ho zložitý súbor organických látok Vzniká premenou odumretých rastlín a živočíchov. Jeho podstatná časť tvorí C a N.

Živá časť pôdy sa skladá z koreňovej sústavy rastlín a pôdneho edafónu, čiže pôdnych organizmov (baktérie, plesne, huby, prvoky, červy, hmyz, v pôde žijúce drobné hlodavce).

Najcennejšia vlastnosť pôdy je jej ÚRODNOSŤ. Je to schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia. Rozlišujeme:

a) prirodzená úrodnosť: vytvorila sa bez zásahu človeka a má hlavný význam v lesných oblastiach.
b) kultúrna úrodnosť – vznikla kultiváciou prirodzených pôd (obrábanie, hnojenie, odvodňovanie,...).

Túto úrodnosť majú naše poľnohospodárske pôdy.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9599 960 slov
Pedosféra SOŠ 2.9747 2467 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra GYM 2.9699 744 slov
Pedosféra 2.9582 961 slov
Pedosféra GYM 2.9308 1047 slov
Pedosféra GYM 2.9892 1011 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.