Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pieniny

Pieniny

Na území Pienin bol 17.8.1932 vyhlásený prvý Medzinárodný prírodný park v Európe ktorý tvorili Pieniński Park Narodowy a Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Pieninský národný park (PIENAP) bol zriadený Nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady dňa 16.1.1967.

Nachádzajú sa pri Poľských hraniciach v Severnej časti Slovenska. Sú súčasťou flyšového a bradlového pásma. Tvorý ich 30 km dlhý pás hôr v oblasti Východných Beskýt. Celková rozloha Pienin na Slovensku je 100 km2 a v Poľsku 50km2 . Rozsiahle pohoria sú tvorené najmä vápencami, ílovcami a pieskovcami. Strieda sa tu zeleň a ostré bralné útvary : haligovské skali. Vyskytujú sa tu povrchové a pozemné krasové útvary. Vyviera tu veľa podzemných a termálnych minerálnych vôd. Pieninami preteká Poprad a Dunajec.


Turistika:

Plavba na goralských pltiach po Dunajci je hlavnou atrakciou Pienin a celého Zamaguria.. Pltnícky park pozostáva asi zo 40 súprav na Slovenskej strane a asi z 80 súprav na Poľskej strane. Na jednej súprave, zviazanej z piatich lodičiek, ktoré vedú dvaja skúsení krojovaní pltníci, sa prevezie desať pasažierov. Plavby sa začína v Červenom kláštore Táto plavby je pomerne pokojná až do prvej zákruty medzi Troma korunami a Kláštornou Horou.. Po tom čo sa hladina Dunajca konečne ustáli, sa plte vyberajú do najužšieho miesta rieky kde je široká len 10 metrov ale zato 12 metrov hlboká. Toto miesto sa nazýva Jánošíkov skok, pretože jedna povesť hovorí o tom ako Jánošík na tomto skoku vyberal svojich druhov a jeho druhom mohol byť len niekto kto preskočil v tomto mieste Dunajec. Počas splavovania Dunajca si môžu turisti vychutnať pohľad na nádhernú panorámu Pienin. Zadívať sa taktiež môžu na nádherné prírodné útvary ako sú skaly Siedmych mníchov, zalesnené svahy kláštornej hory alebo Veže pieniniek s Czerwonými skalami. Pri lesníckom potoku ale plte spomalia a návštevníci musia vystupovať po 9 kilometrov dlhej plavbe

Na území tohto národného parku sa nachádza množstvo prírodných klenotov. Napríklad Prielom Dunajca, Prielom lesníckeho potoka a Haligovské skaly, ktoré sú národné prírodné rezervácie nasleduje prírodná pamiatka jaskyňa Aksamitka, národná rezervácia Kamienska tisina a napokon chránený areál Pieninské lipy. K Pieninám sa viaže mnoho povestí. Z toho usudzujeme, že Pieniny fascinovali už našich predkov a preto nič nestratíme keď sa tam vyberieme a pokocháme sa takou veľkou krásou na našom malom Slovensku.


Niekoľko zaujímavosti na zaver:

Najvyššie vrchy sú Vysoká skalka.
Veterný vrch.

Najznámejšie obydlia sú Spišská stará Ves
Stará Ľubovňa
Vyšné Ružbachy

Národný park sa volá Pienap z roku 1967.

Rastlinstvo vyše 900 druhov vyšších rastlín
120 druhov machorastov
300 druhov húb
80 druhov lišajníkov

Živočíšstvo 840 druhov motýľov
900 druhov chrobákov
98 druhov mäkkýšov
200 druhov stavovcov

Najzaújimavšia jaskyňa je Aksamitka
Najzaujimavejšie jazerá sú Jezerské a jazero Kráter vo Vyšných Ružbacoch

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk