Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Luxembursko

Luxembursko, oficiálnym názvom Veľkovojvodstvo Luxemburska, sa nachádza v západnej časti Európy, susedí s troma štátmi: s Nemeckom na východe, Francúzskom na juhu s Belgickom na severe a západe. Luxembursko je konštitučnou monarchiu, hlavou štátu je už od roku 1964 Veľkovojvoda Jean. Severnú časť krajiny tvorí pohorie Ardény s najvyšším bodom krajiny nazývaným Buurgplaatz, na juhu je úrodná dolina rieky Mosely a jej prítokov. Južné dve tretiny krajiny sa nazývajú Bon Pays. Rozloha Luxemburska je 2586 kilometrov štvorcových. Hlavným mestom je Luxembourg s počtom obyvateľov 76 000, je administratívnym a ekonomickým centrom krajiny. Má rastúci medzinárodný význam ako sídlo Európskeho súdneho dvoru a Európskej investičnej banky (Europan Investment Bank) založenej 25.3. 1957.Sídli tu taktiež administratíva Európskeho parlamentu. Je univerzitným centrom krajiny. Jeho asi najznámejšia pamiatka je Gotická katedrála Notre Dame zo 17. storočia.Druhým významným mestom je Esch-sur-Alzette s počtom obyvateľov 23 700, je známe svojimi rozsiahlymi parkami a hradom postaveným v 19.storočí zo zrúcaniny z 13. stororočia.
Celkový počet obyvateľov Luxemburska je 406 000, priemerný počet obyvateľov na kilometer štvorcový je 157. Stredná dĺžka života u mužov je 72 rokov, u žien 79 rokov, úmrtnosť dosahuje hodnotu 0.9‰. Obyvateľstvo sa zo troch štvrtín skladá zo starých keltských národov, ďalších 25% tvoria hlavne Portugalci a Taliani. Až 97% obyvateľstva je rímskokatolíckeho vyznania, zvyšné 3 percentá tvoria protestanti, jehovisti a ateisti. V Luxembursku sa hovorí troma oficiálnymi jazykmi: luxembursky, nemecky a francúzsky, veľmi rozšírená je angličtina.
Luxembursko leží v miernom podnebnom pásme s priemernou ročnou teplotou 9°C. Počas roka tu priemerne spadne 815mm zrážok.
Na území Luxemburska sa nenachádzajú žiadne väčšie jazerá, taktiež riečna sieť nie je príliš rozvinutá, najznámejšie rieky Luxemburska sú Sauer, Alzette a Mosela.
Hospodárstvo krajiny je na pormerne vysokej úrovni, hodnota HDP na jedného obyvateľa dosahuje 31343 USD. Luxembursko je v súčasnosti siedmym najväčším bankovníckym centrom sveta, má tretí najväčší počet bánk v Európe. V roku 1994 ich bolo 222. Z priemyslu tu má vyraznejšie zastúpenie výroba kovov a kovových výrobkov zo železnej rudy, strojárenstvo, chemický a sklársky priemysel.
Hlavní obchodní partneri Luxemburska sú štáty: EÚ, USA, Belgicko, Nemecko, Francúzsko.

V roku 1948 utvorilo Luxembursko s Belgickom a Holandskom spočiatku colné, neskôr i hospodárske združenie BENELUX, okrem toho je Luxembursko členom EÚ, NATO a mnohých iných organizácii.
Poľnohospodárstvo krajiny je na priemernej úrovni, väčšinu územia zaberajú lesy a pasienky, len asi štvrtinu územia tvorí orná pôda. Pestuje sa tu najmä jačmeň, ovos, zemiaky, pšenica, ovocie a hrozno.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk