Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oceánia

Oceánia

Rozloha: Leží v nej približne 40 000 ostrovov a malých ostrovčekov a korálových útesov. Celková rozloha týchto ostrovov je 1,3 mil. km štvorcových, ale z toho 91 % pripadá na Severný a Južný Nový Zéland a Novú Guineu.
•Pri delení zemského povrchu na svetadiely, Oceániu prideľujeme k Austrálii
•Tvoria ju ostrovy rozložené približne v strednej a juhozápadnej časti Tichého oceána.

Do Oceánie patria : Americká Samoa, Cookove ostrovy, Francúzska Polynézia, Fidži, Guam, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Nová Kaledonia, Nový Zéland, Palau, Pictairnove ostrovy, Samoa, Severné Mariany, Šalamúnove ostrovy, Tahiti, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vallisnove ostrovy, Západná Samoa. Oceánia je najväčšia ostrovná oblasť sveta.

Delenie: Podľa prírodných podmienok a obyvateľstva ju delíme na tri základné časti: Melanéziu, Mikronéziu a Polynéziu.
Do Melanézie patria napr. ostrovy Nová Guinea, Šalamúnové ostrovy a ostrov Fidži ... Do Mikronézie patria ostrovy Mariány a Nauru a Polynéziu tvoria Nový Zéland, Havajské ostrovy ... a mnoho ďalších malých otrovčekov.

Pôvod: Ostrovy patriace k Oceánií sú trojakého typu: najväčšie z nich nazývané kontinentálne (napr. Nový Zeland) majú stavbu podobnú blízkemu kontinentu. Na ich stavbe sa podieľa dávna aj sučasna sopečna činnosť. Druhú skupinu tvoria pomerne menšie, ale vysoké sopečné ostrovy ( Havajské ostrovy). Tretiu časť ostrovov tvoria koralové utesy (Marshallove ostrovy).

Hospodárstvo: Hospodárstvo nezávislých štátov i závislých území Oceánie sa vyznačuje predovšetkým prevahou poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a predovšetkým rozvojom cestovného ruchu. Ekonomicky vynikajú v Oceánii štáty s významnejšou ťažbou nerastov (Papua – Nová Guinea, Nová Kaledónia, Vanuatu, Fidži). Hospodársky vyspelým štátom je Hawaii. Obyvatelia lovia ryby, perly, korytnačky, pracujú v cestovnom ruchu alebo pestujú tropické plodiny (banány, ananásy, chlebovník, kakaovník a pod.). Ostrovy sú významné pre námornú dopravu. Na mnohých sú aj vojenské základne.

Rastlinstvo: Ostrovy Oceánie sú bohaté na tropické pralesy s vzácnymi drevinami a palmami, a vôbec s bujnou vegetáciou. Na Novom Zélande sú porasty večne zelených listnatých stromov a rastie tu i smrek kauri.

Živočíšstvo: žije tu veľa druhov hmyzu, vtákov a plazov. Pobrežné vody sú bohaté na ryby.

Jazyky: sú to jazyky melanézske, polinézske a mikronézske. K najznámejším polynézskym jazykom patrí napr. maorijčina, samojčina, tahitčina, tongčtina a dnes už takmer zabudnutá havajčina. V Oceánii sa čoraz väčšmi rozširuje pidginizovaná (pomiešaná) forma angličtiny.

Obyvateľstvo: V súčasnosti ma Oceánia vyše 14 mil. obyvateľov. Žijú tu pôvodný obyvatelia, ktorí sa prisťahovali z juhovýchodnej Ázie a prisťahovalci, ktorí najčastejšie prichádzajú z Ázie a Európy. Je tu nedostatok veľkých miest a obyvateľstvo je roztratené.

Najväčšie ostrovy: Nová Guinea 785 000km2, Južný ostrov Nového Zélandu 150 461 km2.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk