Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Saudska Arábia

1. Všeobecne informácie krajiny
Oficiálny názov: Saudská Arábia ( arab. السعودية – as-Saúdíja),
dlhý tvar Saudskoarabské kráľovstvo (arab. المملكة العربية السعودية – al-Mamlaka al
Arabíja as-Saúdíja) .
Štátne zriadenie
: Kráľovstvo
kráľ Abd Alláh bin Abd al-Azíz Ál Saúd.
Administratívne členenie: 13 provincií
Hlavné mesto: Rijád
(24°39′ .š. 46°46′ .d.)
Iné významnejšie sídla: Jeddah, Mekka, Dammam
Úradný jazyk: arabčina
Mena: saudsky riád (SAR)
Vznik
: 8. január 1926
Rozloha: 2,149,690 km²
Počet obyvateľov: 26 417 000
Hustota: 12 /km²
Svetadiel: Ázia
Susediace štáty: Sever: Irak, Jordánsko, Kuvajt
Juh: Jemen, Omán, Africke štáty - Somálsko, Etiopia
Východ: Spojené arabské emiráty, Katar, Irán
Západ: Africke štáty – Egypt(Sinajsky poloostrov), Sudán, Etiopia,
Susediace vodstvo: Západ: Červené more, Suezsky záliv
Juh: Adensky záliv, Arabské more, prieliv Báb al- Mandab
Východ: Perzsky záliv, Hormuzsky prieliv, Ománsky záliv


2. Povrch


Geomorfologické činitele povrchu:
Až 60 % tejto krajiny tvorí púšť (Rub al- Chálí, Arabská púšť...), orná pôda 40% a podiel lesov je len 0,6 %. Saudskú Arábiu obmýva Červené more, ako aj Perzský, či Akabský záliv. Vyskytujú sa tu aj riečne údolia- Vádí, nachádzajúce sa na púšťach, zvyčajne suché, no po výdatných dažďoch sa naplnia vodou.
Povrch:

Pobrežie Červeného mora lemuje na pevnine úzka pobrežná nížina Tiháma. Z nej sa príkro dvíhajúdo nadmorských výšok 1500-3000 m pohoria budované starými horninami, pokryté mladými bazaltovými príkrovmi. V pohorí Asír sa dvíha najvyšší vrch Jabal Abu Hassan (3133 m n. m.). Odtiaľ smerom na východ stupňovito klesá kamenistými a hlinitými púšťami cez stredoarabský prah pohorí (Híuwaig, Shammar, ’Utaybah) plošina Nedžd do nížiny pri Perzskom zálive (Ed
Dehna).
Na severe sa rozprestiera púšť Nafúd a na juhu najväčšia piesočnatá púšť krajiny  Rub al-Chálí. Na východe sa nachádza púšť Dahná.
Nerastné bohatstvo:
Ťažba ropy – Saudska Arábia vlastní najväčšie zásoby. Ďalej sa ťaží zemný plyn, vápenec, sádrovec, mramor, kaolín, soľ, železná ruda a zlato.

3. Klíma

Pre Saudskú Arábiu je typické extrémne sucho a teplo.
Podnebie je suché, subtropické, kontinentálne s výraznými teplotními rozdielmi medzi dňom a nocou. Priemerné teploty sa pohybujú od 10-15 °C v zime po 30-35 °C v lete, za horúcich letních dní. A však vo vnútrozemí teplota môže vystúpiť až k 50 °C, v zime zase hory občas pokrýva sneh. Roční úhrn zrážok (s maximom v zimnom období) sa pohybuje okolo 50-100 mm a sú oblasti, kde nezaprší niekoľko rokov.
Obdobie sucha je od novembra do apríla a obdobie dažďov začína v máji a končí v októbri.  Doporučené oblečenie: z bavlny a ľanu; teplejšie oblečenie doporučujeme medzi novembrom a februárom, a v pohoriach. Nepremokavé oblečenie je potrebné v období dažďov.

4. Vodstvo
Sever – Perzský záliv, Ománsky záliv
Západ: Červené more, Suezsky záliv
Juh: Adensky záliv, Arabské more, prieliv Báb al- Mandab
Východ: Perzsky záliv, Hormuzsky prieliv, Ománsky záliv

5. Fauna & Flóra
Keďže väčšinu tvorí púšť, nachádzajú sa tu palmy v oázach a púštne rastlinstvo. Zo živočíchov sú to ťavy a kone.

6. História Saudskej Arábie
V Saudskej Arábii vzniklo jedno z najrozšírenejších náboženstiev na svete- islam. Vtedy sa arabské obyvateľstvo vďaka náboženským sporom rozdelilo na dva kmene Sumitov a Šítov, ktoré pretrvávajú dodnes. Obe tieto skupiny však uznávajú boha Alaha, líšia sa len istými zvyklosťami.
Islam má základných päť pilierov, ktoré musí dodržiavať každý moslim.
Päť pilierov islamu:
1. vyznanie viery v Alaha a jeho proroka Mohameda
2. aspoň raz za život vykonať púť do Mekky
3. modliť sa 5- krát denne otočený smerom k Mekke
4. dodržať pôstny mesiac ramadá
5. poskytovať almužnu najchudobnejším moslimom

7. Obyvateľstvo

Úradný jazyk: arabčina
Hustota zaľudnenia: 9 obyv./km2
Počet obyv.: 20 066 000 (1997)
Rasové a národnostné zloženie: Arabi (98 %), iné (2 %)
Náboženstvo: islam (98 %), iné (2 %)
Priemerna dĺžka života: 71 rokov
Analfabeti: 37,2 %
Dojčenska úmrtnosť: 28 ‰
Urbanizácia: 85 %

8. Hospodárstvo
Pre priemysel sú typické odvetvia pracujúce s najmodernejšou technológiou, predovšetkým spracovanie uhľohydrátov alebo v odvetvia náročné na energiu. Aj v súčasnosti značná časť obyvateľov žije kočovným spôsobom života. Popri chove zvierat (kozy, ťavy, ovce) je význam obrábania pôdy nepatrný. Vzhľadom na prírodné podmienky je možné len v oázach (datle, zelenina, pšenica). Pomocou štátnej podpory (rozvoj zavlažovania) sa dosiahla takmer úplná sebestačnosť v potravinách. Dokonca sa niektoré produkty vyvážajú (pšenica, hydina).
Objavenie ropy a jej následné zväčšujúce sa využívanie po Druhej Svetovej Vojne znamenalo, že hospodárstvo krajiny sa vo veľkom začalo špecializovať na ťažbu a spracovanie ropy. Upúšťalo sa od tradičných foriem hospodárstva ako napríklad chov dobytka. Výnos z preda nafty dopomohli k rozvoju infraktruštúry, ťažkého priemyslu a rastu životnej úrovne. V súčasnosti, následkom veľkej investície do poľnohospodárstva kedy sa vybudovali veľké zavlažovacie systémy, sa tu pestujú melóny, rajčiny pšenica, jačmeň atď..

9. Praktické informácie
Ženy majú zakázané riadiť dopravné prostriedky i bicykle na verejných cestách.  Všetky autobusy musia mať oddelenú časť vyhradenú pre pasažierov ženského pohlavia.  Pracuje sa od soboty do stredy. Štvrtok a piatok sa považuje za víkend. Piatok je pre moslimov deň kedy idú na celý deň do mešity kde sa modlia a študujú Korán.
Strava a nápoje
Miestna strava býva často silne voňavá a korenistá. Medzi základnú stravu patrí chlieb pitta (plochý nekvasený chlieb), ktorý sa podáva ku každému jedlu. Ryža, šošovica, kuracina s hráškom (hummus) a napučená pšenica patria medzi bežné pokrmy. Najčastejšie sa konzumuje jahňacie a kuracie mäso. Hovädzina je zriedkavejšia. Bravčové mäso je podľa moslimskej viery zakázané. Hlavné jedlo dňa sa podáva na obed, väčšinou je to kultra (mäso na špajdli) alebo kebabs podávané s polievkou a zeleninou. Arabské koláče, zákusky a ryžové pudingy (muhalabia) dotvárajú stravu. Mezzeh, ktorý je ekvivalentom hôrs d''oeuvres, môže zahŕňať až 40 chodov. Vo väčších mestách je v ponuke i výber zahraničných kuchýň, medzinárodné špeciality vrátane fast food sa podávajú vo východných provinciách, v ktorých sa ťaží ropa, a v Jeddahu. Obsluha v reštauráciách je štandardná. V krajine sa nenachádzajú bary. Podávanie alkoholu je zakázané a za porušenie sa vyrubujú pokuty. Treba podotknúť, že zákaz podávania alkoholu platí pre
návštevníkov všetkých národností bez ohľadu na ich náboženské vyznanie.

Alternatívou k alkoholu je arabská káva a ovocné nápoje. Nealkoholické pivo a kokteily sa
podávajú v hotelových baroch.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk