Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Doprava na Slovensku

Doprava na Slovensku


Dopravu v SR v súčasnej dobe charakterizuje rad zásadných kvalitatívnych zmien. Ako v oblasti legislatívy, kde treba dosiahnuť súlad s ostatnými susedmi v Európe, tak aj v oblasti technickej a technologickej. A to nielen v rámci jednotlivých druhov dopravy, ale aj vo vzájomnej väzbe, a pritom v konkurenčnom pôsobení. Nové formy a podmienky hospodárenia subjektov dopravy a prepravy prinášajú nové problémy, ktorých riešenie vyžaduje zapojenie vedy a výskumu.
Výskumný ústav dopravný je organizáciou vedy a výskumu, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo výskume a realizácii výsledkov v praxi v doprave ako celku, ale aj každého jednotlivého dopravného odboru. Po zásadných zmenách v charaktere a organizačnej štruktúre ústavu predstavuje dnes VÚD so sídlom v Žiline a pracoviskom v Bratislave príspevkovú organizáciu zriadenú Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výskumný ústav dopravný vznikol v roku 1954, vtedy ešte ako Vedecko-výskumný ústav dopravný v Prahe a dnešný názov nesie od roku 1956. Od svojho vzniku mal pracoviská v Prahe, Brne a Bratislave a od roku 1964 aj v Žiline. Postupne sa menila náplň činnosti ústavu od problematiky len železničnej až k stavu, že v 80-tych rokoch sa v ústave riešila najmä iná problematika dopravy - menej železničná. Súčasná pôsobnosť VÚD vo všetkých druhoch dopravy a úzko či voľne súvisiacich činností spojených s dopravou.
Vo všetkých týchto problematikách ústav rieši úlohy najrôznejšieho stupňa zložitosti, podľa požiadaviek odberateľov. Zároveň však ústav formuluje aktuálne úlohy dopravy i úlohy pracovníkov na ich riešenie, čo je dlhodobý kontinuálny proces pre blízku budúcnosť a strategické zámery rezortu dopravy. Účinne sa zapája do riešenia medzinárodných projektov v rámci rôznych európskych programov, pričom spolupracuje s významnými vedeckovýskumnými organizáciami a poradensko-kompletačnými firmami. Aj preto je existencia viacodborovej organizácie vedy a výskumu v Slovenskej republike nevyhnutná a opodstatnená. Naviac pôsobenie pracovníkov ústavu v dopravne významných centrách prináša potrebnú spätosť výskumu s teoretickým predpolím na vysokých školách a s praxou vo fáze realizačnej.Automobilová doprava: Na Slovensku sa jazdí vpravo. Stav cestnej siete je veľmi kvalitný. Na diaľniciach sa platia diaľničné známky, ktoré sa zakupujú na hraničných priechodoch, na väčších poštách a u čerpacích staníc. Platia jeden kalendárny rok.

Osobné automobily s obsahom valcov do 1600 cm vrátane platia 400 Sk, osobný automobil s obsahom valcov nad 1600 cm platí 800 Sk. Nákladné vozidla a autobusy platia viac.
Najvyššia povolená rýchlosť je 60 km/h v obci, 90 km/h mimo obec a 130 km/h na diaľniciach a cestách diaľničného typu. Povinné je používanie bezpečnostných pásov. Pred jazdou je zakázané konzumovať alkohol. Vo výbave každého automobilu musí byť lekárnička, vlečné lano, výstražný trojuholník a rezerva. Vodiči sú povinní zastaviť pred prechodom pre chodcov a dať im prednosť (nesmú ich ani ohroziť). Behom jazdy nie je povolené používať v automobile neupevnený mobilný telefón. V centrách miest je možné parkovať len na vyhradených miestach. Vo veľkých mestách sa používajú parkovacie karty, ktoré sa musia umiestniť na viditeľné miesto v aute. Benzínové stanice sú v každom meste, na všetkých hlavných ťahoch a na mnohých ďalších diaľniciach.
Autobusová doprava: Autobusové linky sú veľmi husté a autobusom sa teda dá dostať do všetkých veľkých i menších miest. Využívať môžete kvalitné diaľkové spoje i lokálne autobusové linky.
Železničná doprava: Sieť koľajníc je na Slovensku veľmi rozvinutá, meria okolo 3 600 km. Slovenské železnice sa stále skvalitňujú a poskytujú tak veľmi pohodlné a príjemné služby. Vlaky spojujú všetky veľké mestá, ale jazdia aj do malých dediniek.
Riečna doprava: Získava stále viac na význame. Hlavnou dopravnou tepnou je samozrejme Dunaj, na ktorom je možné absolvovať vyhliadkové jazdy aj okružné plavby. Rovnako je možné cestovať až do Budapešti či Viedne.
Letecká doprava: Slovensko je rozlohou malé, a tak lietadlo nie je najdôležitejším dopravným prostriedkom. Vnútroštátnu leteckú dopravu zaisťujú Slovenské aerolínie (www.slovakairlines.sk). Hlavné letisko sa nachádza v Bratislave (www.airportbratislava.sk), ale vnútroštátne lety pristávajú aj v Košiciach (www.airportkosice.sk), Piešťanoch (www.airport-piestany.sk), Poprade a Sliači. Mestská doprava: V slovenských mestách zaisťujú hromadnú dopravu autobusy, ktoré dopĺňajú aj električky a trolejbusy. Pri cestách po slovenských mestách je možné využívať aj taxíky, ktoré stoja na každom rohu. Turistická sadzba za 1 kilometer jazdy v meste je od 10 do 20 korún podľa mesta. Diaľničné tunely vo výstavbe a projektované


Diaľničné úseky vo výstavbe.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk