Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

India

INDIA

Názov: Indická republika
Štátne zriadenie: federatívna republika (28 štátov a 7 teritórií), člen Commonwealthu. Počet obyvateľov: 1,030 mld. (2001) -2.najväčší štát sveta.
Hustota zaľudnenia: 313 obyv./km2
Hl. mesto: Naí Dillí (New Delhi), 300 000 obyv.
Rozloha: 3 287 590 km2
Mena: Indická rupia
------------------------------------------------------------
História: Jedna z najstarších civilizácií na svete bola
v tejto oblasti už pred viac než 5000 rokmi. Do Indie viedli a križovali sa tam mnohé obchodné cesty zo západu aj z
východu a kotvili tu obchodné lode európskych námorných mocností. Neskôr Indiu kolonizovali Angličania. Ich nadvláda
sa skončila až v roku 1947 (15.8.), kedy India vyhlásila
nezávislosť. Krátko na to sa po vojne s Indiou osamostatnil
Pakistan a z jeho východnej časti v r. 1971 vznikol Bangladéš.
Poloha: Indická rep. leží na druhom najväčšom ázijskom polostrove Predná India zo severu ohraničená Himalájami a
z juhu obmývaná vodami Arabského mora, Indického oceánu a
Bengálskeho zálivu.
Povrch: Na severe krajiny sa dvíha Karakoram s najvyšším vrchom krajiny - Godwin Austen (K2) 8611 m a zaľadnené štíty Himalájí. Keďže G.A. leží na spornom území Kašmíru, niektoré
zdroje uvádzajú ako najvyšší vrchol krajiny Kančenčongu 8586 m, ktorá je zároveň tretím najvyšším vrchom sveta. Horstvá sa na J príkro zvažujú do Indogangskej nížiny, čo je vlastne spoločné pomenovanie štyroch odlišných nížin. Na SV presahuje do Indie časť nížiny z povodia Indusu. Ganga a jej prítoky tečú ďalšou nížinou. Do Indie presahuje západná časť Bengálskej nížiny na delte Gangy a Brahmaputry. Stred a juh krajiny vypĺňa od západu na východ zvažujúca sa Dekanská plošina. Na jej západnej strane sa strmo dvíha Západný Ghát lemovaný nížinou Malabarského pobrežia. Na jej východe leží Východný Ghát s Koromandským pobrežím.
Podnebie: Teplé tropické monzúnové s výdatnými letnými dažďami a suchou zimou.

V horách je podnebie chladné.
V indickom meste Čerapundží boli namerané najvyššie ročné zrážky na svete 11 013 mm.
Vodstvo: Indiou preteká veľtok Ganga s prítokmi (Jamuna, Ghághra, Čambal), a rieky Brahmaputra, Narmada, Gódávarí a
Krišna.
Rastlinstvo a živočíšstvo: Zastúpené sú rôzne druhy vegetácií ako vysokohorské pustiny, lúky, kroviny, savany i stálezelené dažďové pralesy. Rastie tu napr.: bambusovník, figovník, palmy, alebo lotos indický. (57 NP)
V Indii žijú napr.: slony indické, pytóny, gepardy, medvede, tigre a iné.
Obyvateľstvo: Ide o pomerne chudobný rozvojový štát, kde až 50% obyvateľov nevie čítať ani písať. Pod hranicou chudoby žije 35% ľudí, napríklad približne až každá tretia rodina má
doma TV.
V I. je veľmi častým javom preľudnenie, najmä na Gangskej nížine, na juhu a pri pobreží.
India má vysoký prirodzený prírastok - až 1,5%,N=2,4%.,M=0,9%.
(Dosť vysoká je dojčenská úmrtnosť.)
Priem. dĺžka života je tam 63 rokov. (M=62, Ž=64)
V národnostnom zložení dominujú Indovia 99%, ďalej Číňania, Tibeťania a Európania.
Najrozšírenejším náboženstvom je hinduizmus 81%, potom islam 12%, rímskokatolícke 2,3%, sikhské 1,9%.
Úradný jazyk: V Indii používajú dva hlavné úradné jazyky (angličtina a hindčina) a okrem nich regionálne aj ďalších
aspoň 20 oficiálnych jazykov (napr. telugčina, bengálčina, maráthčina, tamilčina,...).
Najväčšie mestá (s aglom.): Bombaj (9,9 mil.), Delhi (8,4),
Calcuta (11), Madras (5,4)
Doprava: Dominujú železnice (63 000 km), cestná sieť pri jej
značnej dĺžke nie je dosť rozvinutá (na menej významných
cestách nie je asfaltový povrch.)
Hospodárstvo: India je poľnohospodársko - priemyselný štát s prudko sa rozvíjajúcim priemyslom informačných technológií. (V poľnohosp. pracuje 67% ľudí, služby 18%, priem. 15%.)
Ťažba: uhlie, ropa, plyn, vzácne drevo, urán, žel. ruda, Mn, Pb, Zn, Cu, Ag, diamanty.
Priemysel: hlavne ľahký: text. a potr. Rozvoj ťažkého priem.: hutníctvo, výr. ocele, ale aj chem. a stroj.
Poľnohospodárstvo: Je na pomerne nízkej technickej úrovni. Na obrábateľných pôdach, ktorých je 56%, sa pestuje: ryža (2.), pšenica, proso, kukurica, strukoviny, cukrová trstina (2.) a olejniny. Na vývoz pestujú bavlnu, jutu (1.), čaj, banány (1.), tabak, koreniny a kokos (3.). Indii patrí 1. miesto na svete v chove hovädzieho dobytka, ďalej sa chovajú kozy, ovce, svine a hydina.
India je tiež najväčší výrobca ópia pre farmaceutický priem., no veľa ho skončí na čiernom trhu.

Poznámky:
V posledných desaťročiach zamestnáva Indickú zahraničnú politiku a armádu najmä konflikt medzi I. a Pakistanom o strategicky dôležitý Kašmír. Obe krajiny pritom vlastnia jadrové zbrane.

Pre ilustráciu: India má možnosti zostaviť až 300-miliónovú armádu.

India je krajinou spirituality, obrovských kontrastov, obrovskej chudoby obyvateľov predmestských štvrtí a na druhej strane úžasného bohatstva maharadžov. Medzi najnavštevovanejšie a najkrajšie miesta patrí chrám lásky Tádžmahál v Agre a tiež koralové Andamanské ostrovy. Turistickou atrakciou je aj stĺp stojaci na námestí v Dillí. Je z čistého železa, no za viac než 1.300 rokov nezačal hrdzavieť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk