Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zem ako vesmírne teleso

Slnečná sústava-tvorí ju slnko,planéty z družicami,kométy,meteorické telesa a planetárny prach. Slnečná sústava je súčasťou vesmírneho celku-galaxie-mliečna cesta
Tvar a veľkosť zeme:
a)Vedecké dôkazy o guľovitom tvare: Heliocentrická sústava Kopernika
Keplerove zákony o pohybe nebeských telies
Newtonov gravitačný zákon
Vedecky dokázaly guľovitý tvar zeme a jej obeh okolo slnka a vlastnej osi.
b)Tvar zeme-nepravidelný geoid na matematické vyjadrenie tvaru zeme sa používa zjednodušené matematické teleso sfiroid-rotačný elipsoid
c)Dôsledok guľovitého tvaru zeme-nerovnaké množstvo slnečného žiarenia-najviac na rovníku. Pásmovité usporiadanie rastlinstva a živočíšstva
Pohyby zeme
a) obeh zeme okolo slnka,čas obehu 365 dní 5hodín 48minút-tropický rok Zemská os nieje kolmá na rovinu svojho obehu a odklon spôsobuje: zmenu výšky slnka nad obzorom. Znenu dĺžky dňa a noci. Rozčlenenie na astronomické obdobia
b) Rotácia zeme okolo vlastnej osi čas: 23hodín 56minút a 4sekundy-hviezdny deň.
Čas na zemi sa riadi podľa slnečného dňa ktorí trvá 24hodín
Pásmový čas bol zavedený koncom 19storočia. Zem je rozčlenená na 24 časových pásiem po15°. U nás sa používa stredoeurópský čas, v lete sa používa letný čas ktorí je totožný z východoeurópským časom.

Slapové javy:-pravidelné deformácie zeme vplyvom príťažlivej sili nesiaca a slnka Najviac sa prejavujú na mori ako príliv a odliv. Mesiac jediná obežnica zeme ja asi 80 krát menšia ako zem. Doba otočenia mesiaca akolo svojej osi je totožná z čason za ktorí mesiac obehne akolo zeme preto vydíme len jeho privrátenú časť. Nemá vlastný zdroj žiarenia a pri obehu vznikajú fáze sú štyri prvá štvrť,spln, druhá štvrť, nov. Slnko pôsobí na príliv a odliv menšou silou ako mesiac, ak je mesiac, slnko a zem v jednej rovine vzniká takzvaný skočný príliv ak niesu v jednej rovine vzniká hluchý príliv. Geografické dôsledky: stavba prílivových hydroelektrárni a prístavov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk