Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alfonz Bednár Sklený vrch

Psychologický román napísaný vo forme denníka. Táto forma tým, že podáva vonkajšiu i vnútornú skutočnosť z hľadiska postavy na nej zúčastnenej, robí román presvedčivejším. Prelínajú sa tu tri obdobné pásma - bližšia i vzdialenejšia minulosť a bezprostredne prežívaná skutočnosť na stavbe priehrady.

Príbeh sa odohráva v tichej doline, tá akoby tvorila ďalšiu postavu. Ovplyvňuje osudy postáv. Predstavuje pre nich určitú istotu v tomto neistom svete, prameň lásky a porozumenia, hrdinstva a ľudskej solidarity.

Hlavné postavy:

Ema Klasová - je morálne čistá, milujúca no aj nerozhodná. Jej otec spolupracoval s Nemcami, neštítil sa vydať svoju ženu gestapu. Ema ostane sama a úplne stratila hodnotu v druhých ľudí. Stal sa z nej vyhasnutý človek a odchádza do Tichej doliny. Tam postupne, avšak pomaly, začína ľudom veriť.

Milan Kališ - Gymnaziálny výpomocný učiteľ, športovec, neskôr partizán a nezvestný. Človek, ktorý hral nezastupiteľné miesto v Eminom život ,naučil ju odísť zo samoty a tiež, že nie všetci ľudia sú ako jej otec. Bojuje v povstaní a zomiera.

Ing. Jožo Solan - Emin manžel. Prispel k tomu ,že Ema začala dôverovať ľuďom. Bol dôkazom toho, že Kališ nebol len výnimka, v práci bol poctivý. Poskytol Eme pocit ochrany.

Zoltán Balla - Emin snúbenec, nakoniec sa rozišli.

Dej:

Začiatkom roku 1942 Emin otec narukuje do nemeckej armády a matku odvádza gestapo. Ema uteká najskôr ku známym a potom do Tichej doliny do Chaty pod Skleným vrchom. Tu sa zoznámi s Milanom, jej prvou a jedinou veľkou láskou. Počas vojny pomáhajú chatárovi a spoločne značkujú turistické cesty v tichej doline. V auguste 1943 sa rozchádzajú. Ale dohodnú sa, že presne o 4 roky sa tu stretnú. Po vojne Ema pátra po Milanovi, ale nemôže ho nájsť. A tak ho považuje za nezvestného, no nie mŕtveho. Verí, že ešte žije. V Bratislave, kde začne bývať sa Ema spoznáva so Zolom. Časom sa stáva jej snúbencom. V roku 1947 sa spolu vyberú na lyžovačku do Tichej doliny. Zmeškajú vlak, pohádajú sa a Zolo odchádza domov. Ema cestuje sama. Tichá dolina sa zmenila, už tam stála nová, provizórna chata. Zo starej chaty, ktorú zničili vojaci sa zachovala iba chatárska pamätná kniha. Ema si ju často pozerá a dozvedá sa o rôzny udalostiach, ktoré zažili turisti. Často sa jej vynárajú aj tieto slová "Kde si, Milan, Kde si? Prídi a budeme dvaja!"

Ema sa zoznamuje zo štyrmi turistami, ktorý sem prišli lyžovať.

So všetkými sa zpriatelí, no najviac si rizumie s Jožom Solanom.

Neskôr sa dozvie, že pod Veľkým vrchom (Nazývaný aj ako Sklený vrch) je hrob neznámeho partizána. Od tesára Tretinu, ktorý pracuje na stavbe novej chaty sa dozvie, že pod tým brezovým krížom je pochovaný jeho dobrý priateľ Martin Tkáčik. Vyrozpráva jej, ako ho tam Nemci zabili a dáva jej fotografiu, ktorú našiel pri mŕtvom Martinovi, a ktorú ona kedysi dala Milanovi. Až vtedy pochopí, že ten mŕtvy nieje nikto iný ako jej Milan. Ema sa vracia do Bratislavy, ale tu nechce žiť, lebo by ju morili spomienky na Zola. Vydá sa za Solana. Žijú na stavbe vodného diela blízko pri Tichej doline vo Vysokých Tatrách. Ema robí vedúcu závodného klubu a knihovníčku. Jej muž robí na projekte potočnej zhybky. Spolu prežívajú úspechy i dramatické zvraty, spojené s výstavbou priehrady. Ema s mužom chcú ísť do Tichej dolny. Tam chce Solanovi prezradiť všetko o sebe, povedať mu o svojich tajomstvách. Táto cesta sa neuskutoční pretože Ema zomiera na následky vysokého napätia po nešťastnej náhode na hrádzi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk