Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Henri Beyle - Stendhal Červený a čierny

Hlavné postavy:

Julien Sorel – hlavný hrdina, ctižiadostivý mladý muž, ktorý sa rozhodne skoncovať s chudobou a zvolí si kariéru ako dôstojník v Napoleonovej armáde

Matilda la Mole – Julienova druhá milenka
Markíz la Mole – otec Matildy
De Reňal – Julienova prvá milenka

Dej:

Čierna - spoločnosť
Červená – farba ľudskej túžby po plnom a vášnivom živote

Po porážke Napoleona sa Julien rozhodol stať kňazom, a preto začal študovať na kňazskom seminári. Ten však hneď neukončil, ale išiel pracovať ako vychovávateľ do jednej rodiny. Neskôr však doštudoval, ale stretol sa s krutou skutočnosťou, že pokrytectvo je všade, aj v rade kňazov..

Do vyššej spoločnosti vnikol vďaka svojim ľúbostným aféram, teda najskôr vďaka svojej milenke pani de Reňal. Pani de Reňal bola matkou chlapca dievčaťa, ktoré vzdelával ako vychovávateľ. PO tom, čo sa na ich vzťah došlo, musel odísť.

Neskôr sa dostal do Paríža, Londýna a stal sa z neho dôstojník.

Jeho dobrodružstvo pokračovalo, keď sa zoznámil s jeho druhou milenkou Matildou la Mole, dcérou významného politického činiteľa. Markíz la Mole sa rozhodol spriateliť s Julienom, lebo zistil, že má postavenie v spoločnosti. A veru mal aj prečo, lebo Juliena obľuboval celý dom. Julien si mal Matildu brať za ženu, čakali spolu aj dieťa, no keď sa dozvedel pravdu, znenávidel ho.

Julienova bývalá milenka de Reňal v záchvate žiarlivosti sa rozhodla pomstiť a napísala list, v ktorom odhalila Julienovu prvú minulosť a pôvod, keďže bol synom remeselníka. S jasným motívom sa jej náš hlavný hrdina snažil odplatiť, a teda ju zastreliť. Za postrelenie sa dostal pred súd, ktorým opovrhoval. Podľa neho ho nesúdili spravodlivo ľudia jemu rovní, a preto odmietol milosť.

Nakoniec sa sám snažil dokázať svoju vinu svojou záverečnou rečou, kde sa priznal, že zločin spáchal po predchádzajúcom uvážení. To malo za následok jeho odsúdenie na trest smrti.

Julien bol mladý, nadaný, životachtivý hrdina, v hĺbke duše neporušený. V snahe prispôsobiť sa a preraziť pretvárkou a nepoctivosťou sa dostal do konfliktu so spoločnosťou, v ktorej dominovali peniaze a spoločenské postavenie. Ku koncu diela ale predsa uznal, že je vinný, zmieril sa s de Reňal a zomrel vyrovnane.

Citát:

De Reňal: ,,Povedz, rozlúčime sa navždy?” – opýtala sa a usmiala.

Julien Sorel: „Beriem slovo späť,“ zvolal Julien a vstal.

„Nepodám odvolanie proti rozsudku smrti, ak si chceš vziať život jedom, nožom, pištoľou, uhoľným plynom alebo inak.“

Môj názor:

Vrcholné dielo Stendahla poukazuje na problémy vtedajšej spoločnosti, presvedčivo a groteskne zobrazuje bezvýchodiskovosť šľachty a zároveň stavia do popredia zmenu Juliena a prejav jeho vlastností v snahe za úspechom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk