Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare Hamlet

-veršovaná tragédia, písaná blankversom
-je označovaná ako filozoficky - psychologická dráma
(núti sa zamýšľať nad mravmi, kritizuje Angličanov)
-skladá sa z piatich dejstiev
-autor spracúva dánske povesti
-miesto je prevažne hrad Elsinor v 12.stor.

autor má na mysli obraz Anglicka
-hra je založená na vražde, pomste, pravde a smrti
-hybnou silou sa stáva duch
-1- expozícia – pretrváva až po zjavenie ducha Hamletovi
-2- kolízia- rozhovor medzi duchom a Hamletom
-3- kríza- divadelné predstavenie
-4- peripetia- nastáva keď sa Hamlet nechtiac ocitne na cintoríne
-5-katastrofa- zomierajú vinní aj nevinní, Hamlet je príliš múdry na to aby mohol žiť medzi skazenou spoločnosťou

- dokážeme 4 spoločné základné znaky humanizmu a renesancie

-subjektivizmus, senzualizmus
-Oféliina láska k Hamletovi
-verné priateľstvo Horátia s Hamletom
-tragická vec je, keď predstiera bláznovstvo a preto stratí Oféliu
-,, po smrti sme všetci rovnakí“
-Hamlet- ,, bol by som šťastní aj v orechovej škrupinke, ale bol by som voľný....“

-individualizmus
-,, v prach si a v prach sa obrátiš „
-pyšný, chamtivý, ctižiadostivý, falošný.......
-,, tak svedomie z nás robí zbabelcov, chcvolne bledne v tieni dohadcov
-ľudia sú plní hriechu, plní túžob, ale cúvnu
-Hamlet- koná sám, sám hľadá pravdu

-racionalizmus
-Hamlet túži nájsť pravdu a pomstiť svojho otca
-kráľ je v izbe a modlí sa
-Hamlet chce zabiť kráľa, ale pri modlitbe by išiel do neba
-potrebuje dôkaz, že duch bol naozaj pravdivý
(neplatí tu transcendentálnosť ako v stredoveku)- dôležité sú dôkazy
,,Byť či nebyť“- pomstiť a zahynúť, alebo to nechať tak a žiť, zostať na žive a byť zradca

Hlavná myšlienka: Žiadny čin nezostane nepotrestaný.

Hlavný motív: nájsť pravdu a vykonať spravodlivosť, šľachetné a čestné postavy ako Hamlet nemôžu prežiť medzi skazenou anglickou spoločnosťou, Hamlet= muž myšlienky a činu
Tragédia:
-smrť Hamleta- odhalí pravdu, dosahuje spravodlivosť
-smrť Claudia- každé zlo musí byť potrestané (zabije kráľa, chce zabiť aj Hamleta, ožení sa s Gertrúdou, túžba po vláde a moci)
-smrť Polonia- udavač, pokrytec, vtieraví, egoistický
-smrť Ofélie- je obeťou svojho otca a Hamletovho šialenstva
-smrť Leartesa- zomiera pre svoju nerozvážnosť pri boji s Hamletom

-obrazy anglickej spoločnosti- kritiky mravov

-,, Dánsko je zhnité“ – naráža na morálnu skazenosť spoločnosti
- Dánsko prirovná k väzeniu- cíti sa uväznený spoločnosťou, pretože mu nedovoľuje slobodne myslieť


-rady, ktoré dostáva Leartes od Polonia, aby vedel ako sa správať v anglickej spoločnosti
(nikdy ich nedodržiaval)
-Sluch dožič každému, hlas málokomu, váž cudziu mienku s vlastnou hospodár
-nesmieš byť dlžnik, ani veriteľ, pôžičkou môžeš splatiť priateľa, dlžoby odučia ťa šetrnosti

-vzťahy medzi postavami

-Hamlet a mŕtvy otec- nazval ho veľký človek, dokonalý muž.,, Tak matku miloval, že ani vánok ju nemohol ofúknuť.

-Hamlet a Horatio- verní priatelia

-Hamlet a Ofélia- obidvaja sa milujú, Ofélii zakázal Hamleta jej otec Polonius, Hamlet dá pred Oféliu prednosť pomste

-Hamlet a Claudius- Hamlet nenávidí Claudia, chce sa mu pomstiť, ale najskôr sa chce presvedčiť o pravde, Claudius je pokrytecký, Hamleta tiež nenávidí, ale predstiera opak

-Gertrúda a Claudius- Gertrúda je zaslepená vlastnými citmi a nerozvážnosťou, len niekoľko týždňov po smrti st. Hamleta sa vydala za jeho brata Claudia

-Polonius a Ofélia- Ofélia je Poloniova dcéra, poslušná dcéra otca, ľahko ovplyvniteľná

-Ofélia a Leartes- súrodenci, Leartes dával vždy svojej sestre rady

-Hamlet a Leartes- nenávideli sa, Leartes sa až tesne pred smrťou prebral z hnevu a odpustil Hamletovi

-Cludius a Polonius- Polonius je hlavný kráľovský radca, až vtieravý kráľovi

Hlavné postavy:

Hamlet- dánsky princ,syn zosnulého kráľa a synovec terajšieho, chce pomstiť vraždu svojho otca, ale má určité zásady, najskôr premýšľa a až potom koná, nenávidí ale zároveň miluje svoju matku, kvôli predstieranému bláznovstvu neprejavuje svoju lásku k Ofélii, pretože je mu prednejšia pomsta svojho otca, je zraniteľný, obetavý až prefíkaný, schopný odpúšťať

Claudius- dánsky kráľ, bol schopný zavraždiť svojho brata, klamal celú krajinu aby získal trón, kráľovstvo, kráľovnú, je nečestný, zákerný

Gertrúda- Hamletova matka, manželka bývalého aj terajšieho kráľa, veľmi ovplyvniteľná žena, oslepená vlastnými citmi, patrí do skazenej spoločnosti Anglicka, bojazlivá až zbabelá

Horatio- Hamletov verný priateľ, jediný komu sa Hamlet zdôveril so svojimi plánmi a komu Hamlet dôveroval

Polonius- hlavný kráľovský radca, starý a múdry muž, bol až príliš oddaný trónu, vtieravý a zvedavý za čo zaplatil vlastným životom

Leartes- Poloniov syn, milujúci brat Ofélie, až tesne pred smrťou si navzájom s Hamletom odpustili

Ofélia- Leartesova sestra, Hamleta milovala, otec jej ho zakázal, poslušná dcéra otca, ľahko ovplyvniteľná, po smrti svojho otca sa zbláznila, zomiera

Rosenkrantz a Guildenstern- bývalí Hamletovi spolužiaci, zradili Hamleta aby získali priazeň kráľa, vtieraví a zaslepení po bohatstve.

ZÁVER: Pre nerozvážnosť a zaslepenosť Claudia po bohatstve, sám zomiera a zomierajú aj nevinní ľudia.- zlo produkuje len ďalšie zlo.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk