Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Andrej Sládkovič Detvan

Informácie o autorovi:
Andrej Sládkovič, vlastným menom Braxatoris, sa narodil v Krupine, v učiteľskej rodine. Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici, kde sa zapojil do literárneho krúžku. Živil sa súkromnými hodinami v meštianskych domácnostiach. Ako učiteľ sa dostal aj do rodiny Pišlovcov, kde sa zaľúbil do ich dcéry Márie. V roku 1940 prišiel študovať na lýceum do Bratislavy. Jeden rok štúdia strávil na univerzite v Halle v Nemecku.
TVORBA: Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, Marína, Nehaňte ľud môj, Milica, Svätomartiniáda, Lipa cyrilometodejská, DETVAN. Obsah:
Epická skladba Andreja Sládkoviča Detvan má 5 častí: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady a Lapačka. Dej sa odohráva v Detve.
Na lúke tancujú dievčatá. Príde k nim Martin, zatancuje si zo svojou milou Elenou a odíde. Túlajúc sa lesom zbadá sokola, ktorý sa chystá vrhnúť na zajaca. Z ľútosti nad bezbranným tvorom zabije dravca. Neskôr však zistí, že sokol patril kráľovi Matejovi Korvínovi, ktorý práve poľoval v tých krajoch. Večer Martin odchádza na salaš, kde sa zdrží dlho do noci. Cestou späť oslobodí Elenu z rúk zbojníkov, ktorí ju zajali, keď šla hľadať Martina. Na ďalší deň sa koná Slatinský jarmok. Prichádza tam aj kráľ so svojou družinou. Martin za ním ide a ospravedlní sa mu za zabitého sokola. Kráľ mu to pre jeho úprimnosť prepáči. Večer prichádza kráľ v prestrojení za Elenou a daruje jej prsteň. Martin sa kráľovi veľmi zapáči a preto ho zverbujú do Čierneho pluku kráľa Mateja, v ktorom ostáva pod podmienkou, že si môže ponechať kroj, fujaru, valašku a Elenu.

Informácie o knihe:
Vydala Matica Slovenská v roku 1949

Záver:
Autor chcel prostredníctvom Martina vykresliť obraz slovenského národa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk