Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare Hamlet

Je najlepší anglický dramatik a jeden z najväčších spisovateľov celej svetovej literatúry. Karol Marx pokladal Shakespeara spolu s Aischylom za „dvoch najväčších dramatických géniov, akých kedy ľudstvo zrodilo“.
Narodil sa v malom mestečku Stratforde v strednom Anglicku. Jeho otec bol rukavičkárom, no okrem toho bol i podnikavým obchodníkom. William chodil do mestskej školy, kde sa dobre oboznámil s latinským jazykom a s antickou literatúrou i dejinami. V osemnástom roku života sa oženil. Jeho vášnivá záľuba v hereckom povolaní vytrhla ho však z rodinného kruhu a koncom osemdesiatych rokov opúšťa rodinu. Odíde do Londýna, kde sa čoskoro stane známym ako herec poprednej divadelnej skupiny. Pre potreby tejto skupiny najprv upravuje a prepracúva staršie divadelné hry, potom tvorí i vlastné pôvodné drámy, i keď najprv na staršie námety. Koncom deväťdesiatych rokov je už známy aj ako plodný dramatický autor a básnik, ba stáva sa i spoločníkom alebo riaditeľom popredného Londýnskeho divadla Globe. Jeho spoločenské postavenie sa veľmi upevnilo a Shakespeare si získava veľkú vážnosť v aristokratickej lordskej spoločnosti, ktorá bola mecenáškou divadelného umenia. Získal i značný majetok. Keď sa roku 1612 vrátil do rodného Stratfordu, žil tu so svojou rodinou až do smrti ako zámožný a vážený občan.

Ďalšie jeho diela: Othello, Kráľ Lear, Macbeth, Rómeo a Júlia, Veselé panie windsordovské, Večer trojkráľový a mnoho ďalších.

Doba vzniku: rok 1600-1602

Vydavateľstvo: vydalo HEVI v roku 1944 ako svoju 20. publikáciu v edícii Stálice

Miesto príbehu: Dánsko, prevažne hrad Elsinor

Téma: Tragédia dánskeho princa, ktorý sa musel pomstiť.

Hlavná myšlienka diela: Žiaden zlý čin neostane nepotrestaný.

Kompozícia deja: Dielo sa člení na päť dejstiev a tie sa delia na výstupy ( 1.dejstvo - 5 výstupov, 2.dejstvo - 2 výstupy, 3.dejstvo - 4 výstupy, 4.dejstvo - 7 výstupov, 5.dejstvo - 2 výstupy)

Postavy a ich charakteristika:
Claudius - dánsky kráľ, ktorý získal trón vďaka tomu, že zabil svojho brata - Hamletovho otca
Hamlet - mladý dánsky princ, ktorý chce pomstiť smrť svojho otca. „Utečenec, dvoran, vojak, zrak, reč, meč, nádej a výkvet našej drahej vlasti, zrkadlo módy a vzor nad vzory, najväčšmi ctený medzi ctenými,“ povedala o ňom Ofélia.
Polónius - Claudiov radca a pomocník
Horatio - jediný Hamletov ozajstný priateľ
Laertes - Polóniov syn, je pomstychtivý, lebo chce pomstiť smrť svojej sestry a otca.

Pre svoju sestru je oporou a dobrým radcom. „Hamleta, jeho štipku náklonnosti pokladaj za rozmar, hru z bujnosti, za fialku mladej jarnej prírody, predčasne krehkú, sladkú, prchavú, chvíľkovú pletku, letnú samopaš, nič viac!“
Valtamand a Cornelius - poslovia do Nórska
Rosencrantz a Guildenstern - bývalí Hamletovi spolužiaci
Osiric - výstredný švihák
Šľachtic
Kňaz
Marcellus, Barnardo a Francisko- členovia stráže
Reynaldo - Polóniov sluha
Štyria - piati herci
Dvaja hrobári
Fortinbras - nórsky princ
Nórsky stotník
Anglickí poslovia
Gertrúda - dánska kráľovná, Hamletova matka, Hamleta mala nadovšetko rada, ale zradila jeho otca, lebo po kráľovej smrti sa vydala za jeho brata Claudia
Ofélia - Polóniová dcéra, miluje Hamleta, je počestná a krásna
Šľachtici
Dvorné dámy
Vojaci
Námorníci
Posol a sprievod
Duch Hamletovho otca - prikázal Hamletovi pomstiť jeho smrť, bol to dobrý kráľ a veľký človek, „dokonalý muž, už nikdy nepostretnem takého“

Obsah:
Prvé dejstvo:
1.obraz - strážnikom sa zjaví duch Hamletovho otca, no neprehovoria s ním, lebo hneď zmizol
2.obraz - kráľ Claudius pošle nórskemu kráľovi list, v ktorom mu píše o plánoch jeho synovca Fortinbrasa, ktorý žiada späť územia, čo právom odňal jeho otcovi jeho smelý predchodca. Kráľ sa s Hamletom rozpráva o jeho smútku z otcovej smrti. „Aj smútok môže človek iba hrať. Môj smútok nemožno s hrou pomiešať. “
Horatio sa priznáva Hamletovi, že ducha jeho otca v noci videl, keď bol na stráži. Hamlet sa rozhodne ďalšiu noc strážiť s ním.
3.obraz - Laertes odchádza do Francúzska. Pred odchodom dáva ešte Ofélii rady o tom že sa má držať ďalej od Hamleta. A jemu zas dohovára Polónous: „Počúvaj iných, sám však málo vrav, váž cudziu mienku, s vlastnou hospodár.“
4.obraz – Hamlet je na hradbách. Zbadal ducha a ten ho volá za sebou, ale jeho priatelia mu dohovárajú a nechcú ho pustiť. On sa im však vytrhne a ide za duchom. Jeho priatelia ho nasledujú tiež...
5.obraz- duch povie Hamletovi pravdu o tom, ako zomrel, že ho zabil Claudius a žiada Hamleta, aby ho pomstil. On súhlasí a rozhodne sa pomstiť otcovu vraždu. 2. dejstvo:
1.obraz - Polónius posiela Reynalda do Francúzska. Dáva mu za úlohu zistiť ako žije jeho syn Laertes. Príde za ním Ofélia a povie mu, že za ňou prišiel Hamlet. Polónia to rozzúri, dohovára Ofélii, aby sa zdôverila kráľovi: „Viac ublížiť dnes môže mlčanie než nenávisť, čo z pravdy povstane.

Poď!“
2.obraz - Kráľ a kráľovná pozvali Hamletových bývalých spolužiakov Rosencrantza a Guildensterna, aby ho trochu rozveselili a potešili, lebo sa od smrti svojho otca veľmi zmenil a toho sa obávajú. „On vskutku šalie: vskutku smutná vec! Smutné, že v skutku – aký paradox!“
Prichádzajú poslovia z Nórska. Doniesli dobré správy, že nórsky kráľ zastavil plány svojho synovca. Rosencrantz a Guildenstern prichádzajú za Hamletom. Snažia sa zistiť, čo je na príčine jeho zmeny. Kráľovstvo navštívia kočovní herci. Hamlet ich s radosťou víta. Dohaduje sa s nimi o tom, aby zajtra zahrali predstavenie, ktoré im on sám napíše a ktoré má pripomenúť kráľovi a kráľovnej strašný čin, ktorého sa spolu dopustili.. Herci súhlasia.
3.dejstvo:
1.obraz - Hamlet pozve kráľa a kráľovnú na divadelné predstavenie. Hamlet vstúpi hlboko skľúčený do miestnosti, kde Ofélia kľačí na kľačadle a začne svoj známy monológ:
,,Byť, a či nebyť - kto mi odpovie,
čo šľachtí ducha viac: či trpne niesť
strely a šípy zlostnej Šťasteny,
či pozdvihnúť zbraň proti moru bied
a násilne ho premôcť? Umrieť, spať -
nič viac, a myslieť si, že spánkom tým
sa končí srdca bôľ a stovky hrôz,
čo súdené sú nám; tak umrieť, spať -
to vari je náš vytúžený cieľ?“
Ofélia sa mu prihovára, vypytuje sa a Hamlet pochopí, že je to lesť a preto sa správa ako šialený. Posiela ju s výsmechom do kláštora. ...Polónius a kráľ počúvali za závesom a rozhodnú sa, že Hamleta pošlú do Anglicka.
2.obraz – Na druhý deň: Začína sa predstavenie, ktoré napísal Hamlet a v ktorom je opísaná smrť Hamletovho otca. Kráľ veľmi bledý, rýchlo odchádza. „Trafená srnka rozplače sa hneď a srnec len si leží; vždy jeden spí, a druhý musí bdieť, tak to na svete beží.“
Kráľovná sa chce rozprávať s Hamletom.
3.obraz – Kráľ sa chce Hamleta čo najskôr zbaviť a poslať ho do Anglicka. Začína ľutovať svoj čin - bratovraždu a tak sa modlí. Vtom ho uvidí Hamlet a chce ho zabiť, pomstiť svojho otca, ale rozhodne sa, že počká na lepší okamih, keď bude kráľ ponorený hlboko v hriechoch, a nie ponorený v modlitbe, kedy má najbližšie ku spáse.
4.obraz - Hamlet ide za matkou. Polónius načúva za závesom. Kráľovná má pocit, že Hamlet sa ju snaží zabiť a začne kričať. Spoza závesu sa tiež ozve krik. „Čo, potkan? Mŕtvy? Stavím sa, že mŕtvy!“ Hamlet bodne nožom cez záves. Zabije Polónia. Matka: „Aký to nerozvážny čin!“ Hamlet odpovedá: „ Tak ako zabiť kráľa, milá mať, a jeho brata za muža si vziať." Odvlečie jeho mŕtvolu.
4.dejstvo:
1.obraz - Kráľovná rozpovie kráľovi, čo sa stalo.

Kráľ vymýšľa spôsob, ako ukryť tento hriech, aby nevyšiel na povrch.
2.obraz - Rosencrantz a Guildenstern na príkaz kráľa idú za Hamletom a chcú zistiť, kde je mŕtvola. Hamlet im nič nepovie a ide za kráľom.
3.obraz - Príde ku kráľovi, ani jemu nechce povedať, kde je Polóniovo telo. Kráľ posiela Hamleta do Anglicka a má tajný plán, popraviť ho tam. 4.obraz - Hamlet ide do prístavu a zamýšľa sa nad zmyslom života. „A čo ja? Zabitý otec, zhanobená mať. Čo všetko rozum i krv búri mi, a predsa spím, a horím od hanby...“
5.obraz - Ofélia príde o rozum kvôli smrti jej otca. Spieva: „A už sa nevráti? A už sa nevráti? Už skončil svoju púť, aj ty si vyvoľ smrť, už sa nevráti...“
Laertes sa vráti z Francúzska a chce to pomstiť.
6.obraz – Horatiovi doručí posol list od Hamleta, v ktorom sa píše, že ho zajali piráti a vracia sa naspäť domov.
7.obraz - List sa dostane aj ku kráľovi a Laertovi. Spolu začnú vymýšľať plány, ako zabiť Hamleta a konečne sa ho zbaviť. Počas rozhovoru ich vyruší kráľovná a oznámi, že Ofélia sa utopila, keď splietala vence pri vode.
5.dejstvo:
1.obraz - Hamlet nevie, že Ofélia zomrela a dozvedá sa to až v deň jej pohrebu.
2.obraz - Hamlet sa zdôveruje Horatiovi akú lesť prichystal na Rosencrantza a Guildensterna, a že ich v Anglicku popravia. Neskôr príde Ostric a pozve Hamleta na súboj, na ktorý ho vyzýva Laertes. Kráľ a Laertes mali už vopred pripravený plán, Laertes bude mať otrávený meč, ktorým stačí malú ranu spraviť a i tá spôsobí protivníkovi smrť. Keby to predsa len nevyšlo, kráľ podá Hamletovi otrávené víno. Hamlet príjme pozvanie a súboj sa začne. Hamlet vyhráva a jeho matka si naňho pripije otráveným vínom. „V tom pohári bol jed. Je neskoro!“ Laertes bodne Hamleta a v boji si vymenia meče. Chvíľu nato bodne Hamlet Laerta a Laertes prezradí kráľove plány. Hamlet: „Aj hrot je jedovatý? Nuž konaj svoju prácu, strašný jed!“ Hamlet zabije aj kráľa. Jediný nažive ostáva Horatio.

Hamlet tiež zomiera.

Rozbor diela:
Je to príbeh dánskeho princa Hamleta, ktorý chce pomstiť smrť svojho otca a robí všetko preto, aby dosiahol spravodlivosť.

Umelecké jazykové prostriedky:
Protiklady: veselý pohreb, smutné veselie
Prirovnania: pôsobia sťa bujné výstrelky, nech je sťa šperk, akoby sa mu pľúca trhali a umieral, buď cnostná ako ľad, čistá ako sneh, trpké ako blen, hruď čierna ako smola, vaše umenie zažiari ako hviezda na čiernej oblohe, niesli ju sťa morskú pannu, lež prízrak mlčal ako hrob, chcem blčať ako oheň, rozum dievčaťa bol taký krehký ako život starca, besnie ako keď more s víchrom zápasia, aj panna ako ľad sa roztopí, cítim v sebe silu ako lev, nemávajte rukami ako veterný mlyn
Frazeologizmy: šaty robia človeka, cnosť je nedobytná pevnosť, idete so mnou dolu vodou, tichá voda brehy myje, nachytať na hruškách, múdremu napovedz, hlúpemu dopovedz, ťarcha nám spadne z pliec, zvyk je železná košeľa
Epitetá: hviezdnatá noc, ohnivé kométy, rosa radosti, chladné svetielka, tieň tieňa, pozlátky krásnych slov, ohrdnutá láska, krvismilná slasť, zlátená ruka, najčernejšie peklo
Metafory: noc je pomocníkom dňa, kvapka zla aj najčírejšiu studňu zakalí a znečistí, chlad lačno preniká až do kostí, v rozkaz odieť vôľu, modlitbou prizdob svoju samotu, počestnosť sa dostala do rozporu s krásou, zrak svoj k jeho tvári prikujem, trafená srnka rozplače sa hneď, hroby zívajú a pekla dych nás dusí, netíšte svoju dušu mastičkou

Pekné myšlienky:
Never hviezdam, že nám svietia, never slnku jeho smer, never pravde, čo lož splietla, iba mojej láske ver!
Kto vie, kto koho vodí na povrázku: či láska osud a či osud lásku.
Bezkrídle slovo neba nedosiahne.
Počúvaj iných, sám však málo vrav, váž cudziu mienku, s vlastnou hospodár.
Vyhýbaj sa sporom, ale keď raz budeš v spore, nech sa ti po ňom súper vyhýba.
Nesmieš byť dlžník ani veriteľ; pôžičkou môžeš stratiť priateľa, dlžoby odučia ťa šetrnosti.
Potrebný je chvat: keď šalie princ, to ohrozuje štát.

Človek môže chytiť rybu na červíka, ktorý práve zjedol kráľa, a zjesť rybu, čo zhltla toho červíka.
Otec a matka sú muž a žena, muž a žena sú jedno telo...
Každý čin sa skladá s troch častí: najprv sa prekonáme, potom konáme a nakoniec dokonáme.


Zaujímavé dialógy:

-Čo to čítate, princ?
-Slová, slová, slová.

-Čo je nové?
-Nič zvláštne, princ, ibaže svet je čoraz počestnejší.
-Teda sa blíži súdny deň...

-Tá mŕtvola je tam, kde je kráľ, ale kráľ nie je tam, kde je mŕtvola. Kráľ je vec...


Citát: „Čosi je zhnité v našom dánskom štáte.“
(Marcellus)

A o tom je podľa mňa vlastne celé toto obdivuhodné dielo, pretože to, čo je raz zhnité, už sa nepremení späť na zdravý plod, tak ako sa ani Claudius nezmenil na dobrého človeka, dobrého vládcu. I keď oľutoval, že zavraždil svojho brata, naveky ostal vrahom a zradcom a do posledného dychu bojoval len pre svoje blaho a snažil sa zavraždiť i Hamleta...

Zdroje:
Hamlet –William Shakespeare -
Výber zo svetovej literatúry – Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk