Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Botto Smrť Jánošíkova

Informácie o autorovi:
Narodil sa vo Vyšnom Skálníku v roľníckej rodine. Študoval na lýceu v Levoči, práve vtedy, keď tam prišli študenti z Bratislavy na protest proti odvolaniu Ľ. Štúra z katedry. Botto sa zapojil do ich činnosti Jednoty mládeže slovenskej.
TVORBA: Orol, Báj na Dunaji, Pochod, Piesne vojenské, Žltá ľalia, Ctibor, Margita a Besná, SMRŤ JÁNOŠÍKOVA.

Hlavné postavy: Jánošík, Gajdošík

Téma: Obraz zlapania a popravy Juraja Jánošíka

Kompozícia: Predspev + 9 spevov

Obsah:
Predspev tvorí alegória matky a detí. V prvom speve autor zobrazuje Jánošíka, jeho družinu a ich hrdinské činy z minulosti. Jánošík si uvedomuje svoj koniec. Druhý spev predstavuje obraz chytenia Jánošíka a obraz smútku jeho družiny. Jánošík však ostáva nezlomený. Tretí spev opisuje väznenie Jánošíka. Za Jánošíkom prichádza duša ľudu a lúči sa sním baladou. Štvrtý spev je najpochmúrnejší. Jánošík sníva sen o mladosti. Diabol mu pripomína blížiacu sa smrť. Piaty spev patrí medzi najkrajšie básne s témou slobody. Hrdina ospravedlňuje svoje činy tým, že už nemohol zniesť utláčanie poddaných. V šiestom speve autor vyjadruje, že túžba po slobode ostane večne živá. Kňaz káže Jánošíkovi modliť sa, on sa však nemodlí za seba, ale za svoj ľud. Siedmi spev je opisom popravy Jánošíka. On sa lúči a spomína na svoj boj proti zlu. V ôsmom speve autor vykresľuje obraz Slovenska – zakliatej krajiny, v ktorej ľud rozpráva povesti o Jánošíkovi. Posledný deviaty spev je obrazom svatby Jánošíka s kráľovnou víl, čo je dôkaz o Jánošíkovej nesmrteľnosti.

Záver: Toto dielo je vrcholným dielom Jána Botta. Prostredníctvom Jánošíka v ňom zobrazil koniec štúrovskej generácie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk