Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Andrej Sládkovič Detvan

1.časť: autor

Narodil sa 30.marca 1820 v Krupine v rodine učiteľa.Základy vzdelania dostal doma.Za ďalším odchádza do Banskej Štiavnice.Tu sa prebúdza jeho slovanské cítenie.Zomrel
v roku 1872.

2.časť: vznik diela

Vznikol v roku 1847 a vyšlie v roku 1853.

3.časť: Dej diela

Dej je rozložený do 5 spevov: 1.Martin; 2.Družina; 3.Slatinský jarmok; 4.Vohľady; 5.Lapačka.
Dej sa začiína opisom kásnej slovenskej prírody.Do prírody si vyšli aj dievčatá.Medzi nimi aj
švárna Elena.Po chodníku k nim prichádza Martin.Cestou zazrie vrhajúceho sa sokola na zajaca.Zatne vaškou, zajaca zachráni a mŕtvy sokol padá do trávy.Martin zoderie sokola a ide na lúku.Ľahne si do trávy a usína.Sníva sa mu o dráboch, ktorí ho zviažú a odchádzajú preč.Zo sna ho prebudí jeho pes Belko.Martin odchádza na slaš, kde ho výtajú veselí detvianskz chlapici.Tí keď zbadajú jeho korisť, oznámia mu, že sokol partí kráľovi.Martin sa vyberie za kráľom Matejom.Cestou zbadá zbojníkov, ktorí vedú jeho milú Elenu.Dostala sa do zajatia zbojníkov, keď ho išla hľadať.Martin sa pustil do bitky a vyslobodil Elenu pričom
jedného zbojníka zabil.Ďalej pokračuje v ceste za Matejom.Prichádza na Zvolenský zámok.
Dozvedá sa, že kráľ je na Slatinskom jarmoku.Nebojácne sa priznáva ku svojmu činu.Kráľovi sa páči jeho smelosť, daruje mu koňa a zveruje ho svojho Čierného pluku.Martin je smutný.
Je podvečer.Na podstení stojí Elena a spieva si.Prichádza tmavá postava.Je to kráľ a daruje jej prsteň.Vtom prichádza Martin.Elena mu všetko vyrozprávala.Večer prichádzjú do dediny vojaci a berú Maritna.Matrin sa lúči s dedinkou a žiada kráľa, aby mu ponechal vrkoče, valašku, opasok a hlavne Elenu.Kráľ jeho žiadosti vyhovie a príjime ho do Čierného ploku.

4.časť: Postavy

Martin Hudcovie
Elena - Martinová láska
Kráľ Maťej Korvín

5.časť: Hodnotenie diela

Detvan vyjadruje líniu národného obrodenia epochy romantizmu.Básnik vyjadruje svoj hlboký vzťah k slovenskému ľudu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk