Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Josh McDowell: Viac ako tesár

Viac ako tesár

„Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči; prídu a uvidia moju slávu.“
(Iz 66, 18).

Autor:
Josh McDowell

Vydanie:
Advent Orion s.r.o., Vrútky 2001
Zodpovedný redaktor Ing. Mikuláš Pavlík
ISBN 80-85002-22-1

Úvod:
Viac ako tesár. Pán Ježíš je viac ako syn Dávidov, viac ako Eliáš, Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov, Ježiš je viac ako učiteľ, vodca, revolucionár. Ježiš je Boh, je JAHVE, Slovo, ktoré sa stalo telom, Slovo, ktorým povstalo všetko čo povstalo.(Ján 1,3) Ježiš je náš Spasiteľ a Pán! Toto je naše vyznanie, ktoré nám nezjavilo telo a krv, ale Svätý Duch a preto vieme, že je pravdivé. Pán Ježiš nám na 100 % stačí k spaseniu a nepotrebujeme podporu vlastných skutkov, ani zásluhy iných bytostí. V minulosti sme sledovali útoky nepriateľov na Jeho osobu, videli sme nastavené pasce, pokušenia. Pán Ježiš vychádza z týchto útokov ako víťaz a nás všetkých vyzýva, aby sme sa vyrovnali s otázkou Jeho pôvodu a poslania na tejto zemi. Od správneho vzťahu k Jeho osobe záleží blahoslavený život človeka na zemi i v nebi. Nebolo dané iné meno ľuďom pod nebom, v ktorom by mohli byť spasení, okrem tohto drahého mena - Ježiš. (Skutky 4,12) Kto je pre teba Ježiš Kristus? Odpovedaj pred Ním, stojí pri tebe a čaká na odpoveď!

Lukáš 17,28-33

Predslov:
Túto knihu som vybral preto, lebo kom mal na ňu dobré odporúčanie od mojej mamy, ktorá ju už toho času čítala. V podstate som sa s touto knihou stretol už minulý rok. Bolo to na jednej z akcií Študentský hlas pre Krista, pri ktorej mi bola táto kniha darovaná. Tak trochu som sa do nej aj pustil, ale nepodarilo sa mi ju prečítať. Teraz, keď som ju dostal na povinné čítanie, mám aspoň dobrý dôvod si ju prečítať do konca.

Obsah:
Kniha je venovaná Dickovi a Charlotte Dayovcom, ktorých život vždy svedčil o tom, že Ježis je viac jako tesár. Celkovo sa v nej nachádza 11 kapitol, ktoré postupne odhaľujú pravdu o autorovi, o Ježišovi a v neposlednom rade aj o Bohu. Už v prvej kapitole s názvom „Zmenil môj život“ sa stretávame s autorovými skúsenosťami s Ježišom. Aj v ďalších kapitolách sa pokračuje s odhaľovaním právd o Ježišovi, jeho živote, poslaní a význame jeho osobnosti. Autor prostredníctvom tejto knihy podáva dokonalé dôvody a dôkazy, prečo veriť v Ježiša Krista. Ja osobne som sa v tejto knihe nestretol s nejakými vecami, o ktorých by som nebol nikdy počul. Týmto však nechcem povedať, že nemá zmysel ju čítať. Práve naopak.

Odporúčam ju tým, ktorí ešte len hľadajú Krista vo svojom živote. No a pre tých, ktorí ho už našli je dobrá na uistenie si svojej viery. Chcem sa poďakovať autorovi za túto knihu ako aj mnoho ďalších, ktoré už napísal. Mňa osobne v poslednom čase zaujal film Utrpenie Krista, ktorí som mal možnosť vidieť. Myslím si, že je to dokonalý obraz toho, čím prešiel Ježiš Kristus kvôli nám, hriešnikom, aby nás zachránil od večného hriechu. Aj napriek kritike zo všetkých strán vám odporúčam si pozrieť tent film. V doterajšom živote som stihol pochopiť, že Ježiš je naozaj viac ako tesár.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk