Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

2.MO Humanizmus a renesancia 14. - 17. storočie

2. maturitná otázka


Humanizmus a renesancia
14. - 17. storočie

Spoloč. podmienky: v tomto období sa utvárajú kapitalistické vzťahy, vzn. manufaktúra, rozvoj nových miest, zjednocujú a formujú sa nové štáty, objavené sú nové krajiny a kontinenty, obdobie nových vedeckých vynálezov, objavený bol kompas, strelné zbrane.. 14. - 15. stor. cirkev je natoľko skorumpovaná, obyvateľstvo jej prestalo dôverovať, nová spoločenská trieda, ktorá vzniká meštiactvo odmietalo cirkevnú autoritu a túžilo po slobodnom myslení. Od konca 13. stor. sa v Taliansku začína šíriť nové hnutie humanizmus (lat. slovo humanus = ľudský) a renesancia (renessains = znovuzrodenie). Boli založené na radostnom a materialistickom životnom názore, ktorý bol typický pre antiku. V návrate antike videli oslobodenie ľudskej osobnosti a názoru spod nadvlády cirkvi a presadenie všestranného rozvoja ľudských schopností. Vzdelávanie sa obrátilo od spoznávania Boha k spoznávaniu človeka.
Heslo hum. a ren. : Carpe diem! - Uži všetko!
L. zdôrazňovala právo človeka na šťastný život, bola založená na 3 princípoch:

1. princíp racionalizmu - hlásal úctu k rozumu
2. princíp senzualizmu - zdôrazňoval zmyslové vnímanie
3. princíp individualizmu - zdôrazňoval význam jednotlivca

Talianska literatúra

Dante Alighieri
Jeho názory sú v mnohom stredoveké, ale písal už v taliančine.

diela: Nový život (22 sonetov), v kt. kladie dôraz na múdrosť, hovorí, že múdra musí byť hlavne žena, kt. musí zažať lásku v mužovi a udržať si ju.
Hostina - filozof. spis, zobrazuje spoloč. pomery v Taliansku.
O ľudovej reči - rozoberá problém vzniku reči a taliančiny, ako prvý sa pokúsil rozdeliť talianske nárečia.

Božská komédia - náboženský epos, ktorý zobrazuje problémy stredovekého človeka. Skladá sa z 3 častí : Peklo, Očistec, Raj.
- na svojej životnej púti zablúdi básnik v tmavom lese, chce sa dostať k slnku, ale prekážajú mu 3 šelmy, ktoré predstavujú 3 hlavné hriechy. Chce sa už vrátiť, ale vtom sa mu zjaví Vergílius, ktorá symbolizuje rozum - ten ho vyvádza z lesa cez 3 záhrobné kráľovstvá, najskôr prechádza cez peklo, tu stretáva hriešnikov, odsúdených na večné muky za svoje zločiny a vášne. Potom ho V. vedie cez očistec, prechodom od bolesti pekla k radostiam neba, tu ho musí V. opustiť, lebo 3. kráľovstvom - rajom ho už musí sprevádzať nielen rozum, ale aj nadpozemská dokonalosť. Ujme sa ho krásna Beatricce.

Posledný spev je oslavou Boha, extázy a vyjadrení túžby po splynutí s Bohom.
Symboly: 1. Danteho duša symbolizuje celé ľudstvo
2. Vergílius - rozum
3. Beatricce - symbol náboženstva a nadpozemskej dokonalosti

Giovanni Boccaccio
Dekameron - 1. svetový román, obsahuje 100 noviel, ktoré rozpráva 10 mladých ľudí počas 10 večerov na vidieku kam ušli pred morom. Príbehy sú veselé vyjadrujú radosť zo života, končia mravným ponaučením. Autor kritizuje hlúposť, pokrytectvo a do popredia stavia lásku k žene.

Francesco Petrarca
Sonety pre Lauru - zbierka poézie - 366 básní, ktoré autor venoval svojej milovanej Laure. Vyznáva jej lásku počas života, ale aj po smrti. Básne sú plné smútku, samoty, únavy zo života.

Francúzska literatúra

V 16. stor. dochádza vo Fr. k veľkému obrodeniu vied a umenia. Stredoveký názor na život už nebol aktuálny, cieľom človeka prestáva byť posmrtná blaženosť, jeho pohľad sa upiera na pozemský život. Rozvoj human. bol vo Fr. čoskoro prerušený, lebo v r. 1534 tu začína prenasledovanie všetkých, ktorí sa odvážili kritizovať katolícku cirkev. V tomto období boli mnohí z autorov upálení ako kacíri. François Villon
Malý testament - rozlúčil sa ním so svojimi priateľmi pri odchode z Paríža.
Veľký testament - spomienka na mladosť, lásku, študentskú veselosť. Autor svoju úprimnosť a strach zo smrti zakrýva iróniou.

François Rebelais
Gargantua a Pentagruel - útočil na sorbanských teológov a sudcov, vyjadroval túžbu po poznaní, a preto ho Sorbana odcudzovala. Hlavné postavy románu - obri putujú po svete, stretávajú rôznych ľudí, kt. autor zobrazuje groteskne. Kritika je paródiou na rytierske romány a stredoveké eposy.

Španielska literatúra

V 16. - 17. stor. doch. k rozkvetu španielskej literatúry, krajina si upevňuje svoju hospodársku a politickú moc. Absolutizmus vrcholí v cirkevnej inkvizícii, ktorá prenasleduje každého, kto sa snaží slobodne myslieť. Hoci cenzúra bola veľmi silná, nedokázala zabrániť, aby sa v dielach objavovali pokrokové myšlienky. Obľúbeným druhom prózy sa stávajú rytierske romány.

Miguel de Cervantes Saavedra
Bol vojakom z povolania, dostal sa do zajatia v bojoch proti Turkom, tu pobudol 5 rokov a v poslednej chvíli ho zo zajatia vykúpili príbuzní. Vrátil sa do Š. a do konca života žil vo veľkej biede.
Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (heroikomický román)
Hl. hrdinom je chudobný vidiecky rytier, ktorému od čítania hrdinských románov preskočilo. Rozpredal všetok svoj majetok, len aby si mohol kúpiť nové knihy.

Jeho bláznovstvo spočívalo vtom, že príbehy z románov považoval za pravdivé. Keďže sa tiež túžil stať hrdinom, vybral sa so svojim zbrojnošom Sanchom Panrom do sveta, aby konal hrdinské činy. Všetky hrdinstvá chcel robiť na počesť svojej dámy Dulciney z Tobosa (obyčajná sedliačka Aldenza Loienrová) Don Q. chcel svojimi činmi pomáhať chudobným, utláčaným, vdovám, sirotám a chcel, aby vo svete zavládla láska a spravodlivosť. Charkteristika: Don Q. je už na 1. pohľad smiešny - vysoký, chudý rytier ( hrdzavá zbroj) a nesie sa na zdochýnajúcom koni. Smiešny je aj jeho zbrojnoš, ktorý s ním putuje na somárovi.
Pretože je blázon, vo všetkom vidí dobrodružstvo:
- veterné mlyny považuje za obrov, čriedu oviec za nepriateľské vojsko, holičovú misku za zázračnú prilbu.
Nakoniec sa dostáva do rôznych trápnych situácií a jeho činy majú úplne opačný škodlivý účinok pre spoločnosť. Nakoniec ho jeho krajan Šantón preoblečený za rytiera porazí v súboji, prikáže mu vrátiť sa domov a Q. - ova hanba je zavŕšená tým, že ho došliape stádo svíň. Q. sa zronený vracia domov, ťažko ochorie , zmúdrie a pred smrťou sa zrieka svojho poblúznenia. Všetok svoj majetok odkáže netere pod podmienkou , že sa nevydá za človeka, ktorý rád číta rytierske romány. Lope de Vega
(2000 div. hier)
Dorotea, Záhradníkov pes, Krásna špata (oximorón), Učiteľ tanca

Anglická literatúra

Na konci 14. stor. zúril v Anglicku mor. Menia sa triedne vzťahy medzi pánmi a nevoľníkmi. Anglicko utrpelo porážku v 100. ročnej vojne, ktorá oslabila feudalizmus v krajine a spôsobila jeho pád. Pracujúci sa ocitli v ťažkej situácii. Začali nepokoje, povstania a robotníci žiadajú: rovnosť občanov, zrušenie privilégií a rozdelenie pôdy. Situácia sa zlepšila koncom 15. začiatkom 16. stor. za vlády Alžbety I. Cirkev už nebola uznávaná ako najvyššia autorita, odklon od stredoveku a príklon k antike. William Shakespeare
Narodil sa v Stratforde a jeho otec bol zámožný občan. Dostal sa do finančných ťažkostí a musel predať svoj majetok. Bol najstarším z ôsmych detí, ale pre nedostatok peňazí musel opustiť školu. Vzdelával sa sám, študoval dejiny, reči a literatúru. Oženil sa v 18-ich, ale ženu opustil, odišiel do Londýna, najskôr prepisoval staré hry iných a neskôr začal písať a stal sa spolumajiteľom divadla, ktoré hralo pre Alžbetu I. Písal komédie, tragédie a historické hry. Tvorba: 1.

komédie - Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Ako sa vám páči?
Veselé panie z Windcoru
Starý rytier tu píše rovnaké zaľúbené listy dvom paniam, ale netuší, že sú priateľky. Dámy ho odhalia a verejne zosmiešnia.
2. tragédie - založené na boji dobra a zla:
Rómeo a Júlia
Rómeo Montek a Júlia Capuletová sú z dvoch znepriatelených rodov. Stretávajú sa na plese u Capuletovcov a hneď sa do seba zamilujú. Vedia však, že ich rodičia nebudú nikdy súhlasiť s ich manželstvom. Pri zrážke prívržencov oboch rodov zomiera Rómeov priateľ. Rómeo musí utiecť z mesta a skrývať sa. Júliu chcú vydať za bohatého šľachtica a tak, aby predišla sobášu ide za kňazom, aby jej dal uspávací prostriedok. Rodičia, ktorí si myslia, že je mŕtva, prevezú Júliu do kostola a keď sa to dozvie Rómeo príde za Júliou. Keď Rómeo zistí, že je Júlia mŕtva zoženie si jed a vypije ho, vtom sa Júlia prebudí a vidí Rómea, že sa zabil, tak sa prebodne jeho dýkou. Obaja zomierajú v mene svojej lásky a ich rodičia sa zmieria nad ich hrobmi.

Othello
Vojvoda benátskeho vojska Othello, pôvodom Maur začal bývať u senátora, ktorý mal dcéru Desdemonu. Othello a Desdemona sa tajne zosobášia, lebo Desdemonin otec svadbu nechce. Pristihne ich pri tom Othellov sluha Jago, ktorý Othella nenávidí. Othello v žiarlivosti prepadne intrigám a zavraždí svoju manželku Desdemonu. Keď zistí, že sa dal oklamať, zabije sa, všetci zomierajú na posteli, kde leží mŕtva Desdemona.

Macbeth
Vojvodovi Macbethovi predpovedajú čarodejnice slávu, preto zabije škótskeho kráľa Duncana, ktorý je hosťom na jeho hrade, Macbeth sa zmocní trónu a stáva sa z neho krutovládca a tyran, neskôr ho začnú prenasledovať výčitky svedomia, má vidiny a je nešťastný, lebo jeho manželka Lady Macbeth sa pomiatla a zomrela. M. si uvedomí, že jeho konanie nebolo správne, ale synovia zavraždeného sa mu pomstia - zabijú ho. Kráľ Lear
Autor tu poukazuje na problém otca a dcér. Starý kráľ chce rozdeliť ríšu 3 dcéram, 2 staršie sa mu neúprimne líškajú, preto im dá celý majetok a ostane u nich bývať. Najmladšia Kordélia je úprimná, preto ju otec vydá za fr. kráľa a vyženie z domu. Kráľ postupne začína dcéram byť na obtiaž a preto ho vyženú. Kordélia prichádza otcovi na pomoc, dostáva sa do zajatia a zomiera. Keď otec uvidí svoju dcéru, od žiaľu mu pukne srdce.

Hamlet - založený na motíve vraždy a pomsty
V Dánsku zomiera kráľ, keď sa to dozvie jeho syn Hamlet, vráti sa domov zo štúdií. Na hradbách El Simoru sa Hamletovi zjavuje duch otca, ktorý mu vyjaví, že ho zavraždil jeho vlastný brat Claudius, oženil sa s jeho manželkou a zmocnil sa trónu. Kráľ zaprisahá Hamleta, aby ho pomstil.

Hamlet začne zháňať dôkazy, keď sa to dozvie Claudius, začne proti nemu spriadať intrigy. Claudiovi pri tom pomáha Polonius - komorník, ktorí nežičí ľúbostnému vzťahu medzi svojou dcérou Oféliou a Hamletom, aby sa Hamlet zachránil, predstiera šialenstvo a obetuje aj svoju lásku. Získa dôkazy proti Claudiovi, ale omylom zabije Polonia a kráľ ho posiela do Anglicka, kde ho majú popraviť. Hamletovi sa podarí ujsť a vráti sa domov vo chvíli, keď pochovávajú Oféliu - v žiali sa pomiatla a utopila. Lertes, Oféliin brat , chce pomstiť otcovu a sestrinu smrť preto vyzve Hamleta na súboj, v ktorom má Hamlet zomrieť otráveným mečom. Dochádza k zámene mečov, Hamlet je zranený a Lertes zomiera, ale ešte pred smrťou stihne všetkým povedať pravdu. Kráľovná pripíja na Hamleta otráveným vínom, Hamlet z posledných síl zabije Claudia a splní si tak povinnosť pomstiť otcovu smrť.
3. historické hry - Richard III., Henrich VI.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk