referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Jozef Miloslav Hurban: Od Silvestra do Troch kráľov
Dátum pridania: 27.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: falsodar
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 13.3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 22m 10s
Pomalé čítanie: 33m 15s
 

Jozef Miloslav Hurban
Od Silvestra do Troch kráľov


Radoslav Husár, 1X, 2001/2002

Obsah

Citát............................................................3
Romantizmus.............................................4
Život a dielo autora.....................................5
Obsah diela.................................................7
Charakteristika postáv (Bruchoslavice).......9
Konflikty......................................................11
Ideový rozbor..............................................13
Štýl a kompozícia........................................14
Vlastný názor..............................................15
Zoznam citovanej literatúry.........................16
Bibliografia..................................................17

"Srdce zanietené krásami, ale jasná myseľ."
Jozef Miloslav Hurban (1)

Romantizmus
O slovenskom romantizme sa dá povedať, že v porovnaní s ostatným európskym romantizmom prichádza oneskorene. V jeho programe bolo veľa z toho, čím sa prezentoval aj klasicizmus. Vo svojich počiatkoch sa opieral o klasicistickú poetiku, no nemohol odolať tlaku európskeho romantizmu a moderným filozofickým a myšlienkovým prúdom. K jeho plnšiemu rozvoju dochádza po uzákonení spisovnej slovenčiny, k čomu prispeli aj väčšie publikačné možnosti v almanachu Nitra, v Slovenských národných novinách a Orle tatranskom. V literatúre národného obrodenia, v romantizme, najbohatšie bola zastúpená poézia. Jej reakcie na spoločenské udalosti boli vždy kritické, mali mobilizačný charakter a v autorovom podaní obsahovali výrazný znak básnického subjektu. Slovenský romantizmus sa začlenil do prúdu národných literárnych romantizmov v Európe ako ich variant, no zároveň ako osobitný proces, ktorý sa realizoval povýšením ľudovej reči na spisovný jazyk a aktualizáciou ľudovej poézie. Básnici v tvorbe používali bohatú symboliku slovenských hôr a riek (Tatry, Váh, Dunaj, Hron, Nitra, Devín), čím vlastne vymedzovali územie Slovenska. To malo ďalekosiahly význam pre posilňovanie a upevňovanie národného povedomia. V poézii sa na prvé miesto dostáva lyrika, veršované ľudové povesti, balady, v próze historické námety a cestopisná próza. K najvýznamnejším predstaviteľom romantickej generácie okrem Ľudovíta Štúra patria Jozef Miloslav Hurban, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Janko Kráľ, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Mikuláš Dohnány, Pavol Dobšinský, Ján Čajak, Samo Vozár, Samo Bohdan Hroboň a ďalší. Každý z nich vydal svedectvo o dobe, v ktorej žil.

Život a dielo autora
* 19.3.1817 Beckov
 21.2.1888 Hlboké

Jozef Miloslav HURBAN (pseud. Slavomil F. Kořenatý, Ľudovít Pavlovič, M. z Bohuslavíc, M. Selovský) bol ideológom a organizátorom slovenského národného hnutia, básnikom, spisovateľom, vydavateľom a redaktorom, historikom, evanjelickým farárom a superintendentom. Otec Pavol Hurban bol ev. farárom, matka Anna, rod. Vorosová. Za manželku mal Annu, rod. Jurkovičovú, mali 4 dcéry a 5 synov, z nich najznámejší bol Svetozár Hurban Vajanský. Základné vzdelanie získal u otca, r. 1826-30 študoval na mestskej škole v Trenčíne, r. 1830-40 na Ev. lýceu v Bratislave, r. 1840 vysvätený za kňaza, r. 1860 obhájil doktorát z filozofie (PhDr.), získal aj čestný doktorát teológie (ThDr. h. c.).

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Hurban, J. M.: Od Silvestra do Troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava, Libri 1999, 2000, Žilka, T., Obert, V., Ivanová, M.: Teória LITERATÚRY. Bratislava, Litera 1997, Rukoväť literatúry. Košice, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1998
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.