Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tri gaštanové kone: Margita Figuli

TRI GAŠTANOVE KONE

Peter – skupoval drevo, tak chodil po svete. Vracal sa do mesta svojich detských čias. Na poľskej hranici stretol Joža Greguša – Magdaléninho brata a Jana Zápotočného , jej snúbenca. Boli kradnúť kone, jeden bol zranený. Ako tak sedeli sa Peter od Jožka dozvedel, že si ide brať Magdalénu. Kvôli nej sa Peter vracal , prežili spolu detstvo a ľúbili sa. Keď sa to dozvedel, bol celý omráčený. Potom utekali, lebo ich naháňali poľskí žandári. Keď nebezpečenstvo pominulo oddychovali a vtedy Zápotočný povedal, že musí ešte zájsť k Eve, rozlúčiť sa s ňou, lebo od zajtra už patrí Magdaléne. Magdaléna je krásna, milá a citlivá, zatiaľ čo Zápotočný je surovec.

Kým čakali na Zápotočného, Greguš mu vravel, že Magdaléna asi čaká na Petra, na neho, a chcel aby pred ňou predstieral ľahostajnosť. Peter nesúhlasil. Zápotočný sa vrátil iba s jedným koňom, lebo keď sa Eve priznal, že sa žení s Magdalénou, udala ho a on stihol naskočiť na jedného koňa a hybaj všetci traja ku Maliarikovcom. Magdaléna nebola doma. Museli čakať. Peter : „ Moja láska vtedy bola schopná hory prenášať.“ Stretol sa s ňou, keď dávala koňom žrať . Dohodli sa, že sa stretnú večer pri včelíne. Dlho čakal. Pobral sa do stajní, kde Magdaléna ležala pod kopytom Petrovho koňa. Rýchlo ju zaniesol dnu. Bol tam aj Zápotočný. Keď sa prebrala jej pohľad spočinul na Petrovej tvári. Musel odísť, lebo sa konali pytačky. Na druhý deň chce odísť, ale v krčme ho otec Maliarik prehovára, aby zostal. Bola svätojánska noc a Magdaléna neprichádzala, Zapotočný si vybral najkrajšie dievča pre zábavu. Keď prišla, vysadla Petrovi na koňa a išli do lesa. Zostali sami. Bála sa mu zverejniť lásku, bála sa, že sa sklame. Poznala ho ako chlapca, ale nie teraz. Keď zastali, rozprávali sa. Navrhla mu, aby si postavil chalupu a usadil sa tu, že ona sa nevydá a počká naňho. Keď tak učiní má prísť s troma gaštanovými koňmi a to bude ich znamenie. Zrazu zistili, že ich Zápotočný sledoval. Peter ho omráčil a oni zmizli. Rozlúčili sa, Peter išiel do Turca . tam ho rodina privítala. Začal stavať dom, kam, kde kedysi bývali jeho rodičia. Robil na píle a súčasne staval dom. Pomáhali mu z rodiny ale aj z dediny. Píla nevynášala a tak sa dal na skupovanie koni. Po dvoch rokoch sa konečne vybral na troch gaštanových koňoch pre Magdalénu.

Cestou stretol jedného pána, ktorý mu povedal, že Magdaléna je už rok vydatá za Zápotočného. V krčme sa dozvedel, že tú celú historku vyzradil, kázal mu dať vedieť keď príde, Že vraj ju znásilnil a museli sa ešte v tú svätojánsku noc zobrať, lebo vraj Magdaléna čakala dieťa, ktoré neskôr potratila. Peter ukryl kone a pobral sa za Zápotočným, no nebol doma a tak šiel na pole. Už z diaľky videl ako Jano mláti koňa a Magdaléna ho drží. Práve keď Magdaléna spadla pod koňa, on pribehol a zachránil ju. Zápotočný sa osviežil vodou a začal hádzať do Petra kamene,Magdaléna kričala a ľudia sa prišli pozerať, čo sa deje. Jano sa vyhovoril na koňa .

Magdaléna sa triasla a ťažko ochorela. Matka vynadala Petrovi, že sa jej to stalo kvôli nemu. On sa rozhodol neodísť, kým nevyzdravie. Keď jej bolo veľmi zle, prišil farár a aj Peter, no nik ho tam nevítal. Keď sa prehadzovala , bol pri nej, akoby vycítil, že žije. Napokon opustil dom.V krčme kde bol ubytovaný, nemohol zaspať. Ráno mu prišla krčmárka oznámiť, že žije. Celý naradovaný bežal za farárom a aj za Zápotočným. Sľúbi mu,že odíde ak Zapotočný sa k nej bude správať dobre, tak ako sa patrí, no on odchádza s nesúhlasom. Jano našiel jeho kone a chcel na ne vypáliť „tulák“ no Magdaléna mu to nedovolila. Vypálil mu oko, kôň skákal a pritom zabil Zápotočného. Peter s Magdálenou sa vzali potichu za dvoch svedkov a v tú svadobnú noc išli do Turca...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk