Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerký: Žarty a rozmary

O autorovi: písal aj pod pseudonymom Dr. Lesebuch. Narodil sa 4.3.1824 v Bánskej Bystrici a zomrel 20.8.1908 v Kremnici. Študoval na gymnáziach v BB, vo Vacove a medicínu študoval v Pešti a Viedni. Ako lekár pôsobil v BB, Brezne a neskôr ho preložili do Kremnice.
Bol nielen humoristom a publicistom, ale aj uznávaným mineralógom, geológom a botanikom. Jeho tvorba vznikala príležitostne z priamych osobných zážitkov. Napísal cestopisnú prózu(Zo Slovenska do Carihradu)novelu(Lipovianska maša)i reportážnu črtu(Poľovačka na medveďov). Jeho literálne činnosť je úzko spojená s časopisom Černokňažník, v ktorom uverejňoval satirické Listy Štefana a Ďura Pinku.

Časové obdobie: obdobie medzi romantizmom a realizmom
Znaky realizmu v diele: opisy prírody a prostredia, spomienky na mladosť(realita, ktorú sám prežíval)

Kompozícia: kniha je tvorená 34 krátkymi, či dlhšími humoreskami. Mnohé z nich majú autobiografický charakter. Nachádzajú sa tu príhody z detských a študentských čias(Vianoce, Študentský majáles, Radvanský jarmok) i čias keď pôsobil ako lekár(Malý omyl). Využíva slovnú a situačnú komiku, študentský a meštiansky žargón, latinské a nemecké slová, dialektizmy- kvôli priblíženiu charakteru postáv. Tiež píše inverziou. Celkovo je jazyk humoresiek ľudový, stručný a plastický- dobre charakterizuje miesto deja.

Prostredie: je to dedinské prostredie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk