Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučin: Neprebudený

Autor : Martin Kukučin
Hlavné postavy : Ondráš, tetka, Zuzka
Forma : poviedka

Hlavným hrdinom poviedky známeho slovenského spisovateľa Martina Kukučina je Ondráš Machuľa, ktorý je husiarom. Príroda ho neobdarila ani krásou ani rozumom. Autor ho v poviedke opisuje takto : „ Ondráš Machuľa je veru biedny tvor boží. Kto len naň pozrie , musí ho poľutovať. Akoby stvoriteľ chcel v ľuďoch vzbudiť obdiv , zasypúc ho všetkými nedostatkami. Keď kráča, ruky mu vopred celembajú . Ľudia s útrpnosťou hľadia naň a s istou šetrnosťou chovajú sa k nemu ako k malému, slabému dieťaťu. No on sám sa za mrzáka nedrží, spokojný je sám so sebou. “

Ondráš Machuľa je odkázaný na milosť a pomoc iných, neschopný starať sa o seba, slúži dedine aspoň tým, že pasie husi. Jeho dojemná tragédia, ktorá vrcholí v desiatej a jedenástej časti poviedky, sa začína rozvíjať a okamihu, keď mu pekná Zuzka Bežanovie len tak, z dievčenskej všetečnosti a rozjarenosti povie, že si ho vezme sa muža. Hoci má rada Janka Dúbravie. Ondráš uverí jej pochabým slovám a chystá sa na sobáš so Zuzkou, ktorá si dodatočne uvedomila, akú hlúposť urobila i jej matke Bežanke. V deň Zuzkinej svadby s Jankom Dúbravie sa Ondráš vyparádi, no jeho tetka ho zatvorí do komory, lebo chce predísť jeho žiaľu, keď sa dozvie pravdu.

V zúfalstve Ondráš vylomí kaspru a ponáhľa sa za svojou nevestou na svadbu. No tam uvidí, ako jeho údajná nevesta tancuje s Jankom Dúbravie a je veselá a šťastná. Sklamaný vyšiel do dvora, pod kôlňu a sadol si na kolesá. Onedlho niekto skríkol, že horí. V prvej chvíli si to nikto nevšimol, lebo každý sa zabával. Až neskôr vznikla panika a všetci sa rozutekali. Nastal veľký krik a zmätok. Chlapi zrazu zbadali niekoho v kôlni, poviazali ho o plot, lebo si mysleli, že on tento požiar spôsobil. Neskôr prišla k husárovi Ondrášovi Zuzka a vyslobodila ho z povrazov. Ondráš si pomyslel, že Zuzka sa preto vydala za Janka, lebo on na svadbu meškal. Hoci mu to Zuzka vysvetľovala , on si aj tak myslel svoje. V tom začala Bežanka kričať, že jej uhorí hus. Ondráš sa rozhodol hus zachrániť. Vbehol do horiacej kôlne zachrániť toto zviera. No spadla naňho horiaca povala... Na druhý deň , keď začali čistiť po požiari kôlňu od popola, našli niečo obhorené. Keď bol pohreb, v truhle ležal husár a aj tá obhorená hmota no nikde nemohli nájsť zváča...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk