Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jozef Gregor Tajovský: Statky-zmätky

Statky-zmätky je divadelná hra. Skladá sa zo štyroch dejstiev.

.: POSTAVY :.

TOMÁŠ KAMENSKÝ, kresár
KATA, jeho žena
EVA
ZUZKA
ONDRIŠ, ich deti
MIŠO KAŇÚRIK, Evin muž

ONDREJ PALČÍK, gazda a Katina rodina
MARA, jeho žena

JANO ĽAVKO, vozkár
ŽOFA, jeho žena a Marina rodina
ĎURKO, ich syn

BETA, suseda

.: DEJ :.

.: 1. DEJSTVO (má 19 výstupov) :.
Odohráva sa na Vianoce. Ďurkovi rodičia už pomýšľajú na synove ženenie. Začnú o tom s Ďurkom rozprávať. Ďurko je sukničkár, neustále chodí za dievčatami, raz za tou, inokedy za inou, najviac však za už dvakrát vydatou Betou. Matka mu to i vyčíta. Po rozhovore ho rodičia posielajú na pytačky k Judke Bielych. Medzitým prichádzajú k nim Palčíkovci. Tí, keď sa dozvedajú o úmysloch Ľavka i jeho ženy, chytro im k vydaju ponúkajú Zuzku Kamenskú. Vraj by si ich potom, ak to dobre dopadne, vezmú ako za svoje deti a časom, na ich staré kolená, i majetku zanechajú mladým. Ľavkovcom už viac nebolo treba hovoriť, pristať už museli len Ďurko a po ňom aj Zuzka. Ďurka bolo rodičom už zaľahko primäť k sobášu. Nahovorili mu ako si on bude dobre žiť s dobrou ženou, majetkom, nebude sa on tak tvrdo prebíjať životom ako oni. Ďurko pristal. Ku Kamenským išli Palčíkovci. Keď sa Zuzkin otec a jej brat Ondriš dozvedeli o plánoch Palčíkovcov, boli rázne proti tomu. Nenamietali len Zuzka a jej mama. Obidve pristali. Po dohode vystrojili Palčíkovci Zuzke i Ďurkovi svadbu.

.: 2. DEJSTVO (má 21 výstupov) :.
Odohráva sa v júli o pol roka. Zuzka i Ďurko sú svoji a spoločne čakajú bábätko. Zo začiatku sa obidvaja mali radi, no Ďurko začal chodiť do krčmy, zabával sa s mladými dievčatami, naďalej chodil za Betou, o majetok sa nestaral a vôbec Zuzke nevenoval pozornosť. Zuzka bola každú deň ako v zamyslení, takmer slovka nepreriekla. Mara sa raz dá s ňou do reči. Dohovára Zuzke, že sa s Ďurkom zle starajú o majetok, zvieratám poriadne najesť nedajú, neporiadku všade, Ďurka nikdy doma, keď ho najviac treba. Zuzka sa začne žalovať, že ju Ďurko nemá rád a chodí iba za Betou a celé dni trávi v krčme. Mara ju upokojuje a posmeluje, aby bola ona prívetivejšia a milšia k mužovi. Ďurko ju tak bude mať znova rád. Keď sa Ďurko zjaví doma, aj jemu gazdovci dohovárajú jeho správanie. Aj on sa sťažuje na Zuzku, že sa k nemu netúli, nemá ho rada. Ďurkovi sa už žiada prepisu majetku. Po rozhovore s Palčíkovcami si dá podmienku: buď dajú majetok prepísať na jeho meno alebo sa so Zuzkou rozídu a ona pôjde z domu preč. Palčíkovci neprivolia. Zuzkina mama prichádza k Palčíkovcom na návštevu a Zuzka sa jej žaluje ako ju Ďurko nemá rád a ona by rada šla domov. Mama ju od toho odhovára, no Zuzka si stojí za svojím, a tak odchádza domov. Ďurko si okamžite do domu dovedie Betu. Beta naradovaná sľubuje Palčíkovcom, ako sa o nich bude ona starať, bude zveľaďovať majetok a s Ďurkom sa budú mať navždy radi. Aj teraz Palčíkovci vystroja svadbu.
.: 3. DEJSTVO (má 8 výstupov) :.
Odohráva sa na Ondreja. Ľavkovci prichádzajú k Palčíkovcom gratulovať. Beta ukazuje svoju úslužnosť, pohostinnosť, dobrotu k hosťom i domácim. Predtým Ďurka prehovárala, aby večer požiadal Palčíka o prepis, lebo ani ona sa nevedela dočkať majetku, že bude Palčík mať lepšiu náladu, keď je jeho mena. Ďurko ale nesúhlasil, veď stačí neskôr. Po oslave sa Ďurko Palčíka spytuje kedy už konečne dá naň majetok prepísať. Palčík mu povie, že až keď nastane jeho posledná hodinka. Ďurkovi sa to nepáči a gazdovi vyčita, že si nectí jeho prácu. Veď hrdlačí už celé mesiace a odmeny nikde (teda prepisu majetku). Gazda mu zase vyčíta, že peniaze im berie a v krčme ich míňa na kamrátov a Beta zase, že ničí jedla, keď vyvára, z komory vynáša a robí hostiny iným, nie domácim. Medzitým sa Zuzke narodí synček. Ďurko ho nekde pozrieť, len neustále naň myslí. Vtedy si Beta namýšľa, že to o Zuzke, čím sa jej Ďurko začína protiviť. A aj ona zase Ďurkovi. V jeden večer prichádza Zuzka aj s Mišom Kaňúrikom po svoje veci k Palčíkovcom. Mišo jej vraví, aby si vzala to, čo je jej. Keď to vidí Beta, všetky veci jej z rúk vytrháva a odhadzuje. Ďurko to Bete ale berie a podáva Zuzke a takto sa všetci pri tom pokonajú. Zuzka si všetko pobalí a s Mišom to odvezú preč. Ďurko neskôr od Palčíka žiada plácu pre seba i pre Betu. Pre seba pýta 550 a pre Betu 120 grajciarov. Beta sa s Ďurkom už neznesú, a tak ho ona opúšťa. Potom sa pre prepis majetku Ďurko s gazdom povadia, ďurko odchádza, no Palčím stihne za ním ešte streliť.

.: 4. DEJSTVO (má 7 výstupov) :.
Odohráva sa na Vianoce na Štefana. Všetci Kamenskí sú doma okrem vojaka Ondriša. Práve čítajú od neho list, ktorý im poslal. Pri jeho čítaní si všetci poplačú, lebo je im za ním smutno. Na návštevu príde Žofa, popritom pozrie aj vnúčika. Žiada, aby si ho mohla občas zobrať a starať sa o neho a aby sním mohol byť aj jeho otec, Ďurko. Kamenskí však namietajú a dohovárajú jej, že neprišla sa dovtedy na vnúčika pozrieť, nič mu zatiaľ nedala, o Ďurkovi to isté. Žofa sľubuje, že odteraz sa bude o vnuka starať a Ďurko sa polepší a bude si za synom chodiť aj ho vezme za svojho a bude ho vychovávať. Keď jej Kamenskí na oči vyhodia, ako sa k Zuzke Ďurko zachoval, ona zo všetkého obviňuje iba Palčíkovcov. Potom odíde. Na návštevu prídu aj Palčíkovci. Tí sa Kamenským ospravedlňujú, za to, že dali Zuzku s Ďurkom dohromady. Neskoršie príde za Zuzkou Ďurko, prosiť ju o prepáčenie a aby sa k nemu znova vrátila. Zuzka mu povie, že mu už dávno odpustila, ale k nemu sa už nevráti a syna mu nedá. Ďurko ju ale prosí i naďalej. Prebehne medzi nimi rozhovor:
"Daj pokoj! Mohla by ti zas nejaká pod oči padnúť!" "Nikda!" "Nevieš, a mňa by si mohol znovu nechať. Ak poznávaš dosavádny život svoj, tým lepšie. Zanechaj ho a tráp sa, ako vieš. Ja sa tiež tak budem; škoda by nám bolo znovu začínať. Už mi otvrdlo srdce, zabudla som na útisky, majme pokoj. Vzal si si druhú, nemôžeš mať mňa. Ži s tou." "Nech sa mi nohy zlámu, ak ja za tou viac vkročím, len pomyslím. Hľaď na naše dieťa. Čo povieš tomu dieťaťu?" "Nikdy ťa mu nespomeniem, ak ho bude pán boh živiť." "Čo keď narastie?" "Že si - že si umrel." "A keď mu druhí povedia, že žijem?" " Nech potom sám súdi nad tebou."

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk