Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antigona: Sofokles

Prebásnil: Ľubomír Feldek

Literárne obdobie: Antická literatúra

Téma: Dej rozpráva o Antigone, ktorá napriek Kreonovmu zákazu pochovala mŕtve telo svojho brata Polyneika.

Idea: Zobrazenie konfliktu medzi mocou a mocenskými zákonmi a mravnými princípmi a „nepísanými božskými zákonmi“. Zároveň sa tu predostiera generačný konflikt – Kreón nie je ochotný akceptovať názory Haimóna, preto že si myslí, že Haimón je primladý, aby ho mohol poučovať.

Miesto a čas kedy sa príbeh odohráva: Dej sa odohráva pred kráľovským palácom v Tébach v mýtickej dobe.

Žáner: Tragédia

Literárny druh: Dráma

Kompozícia: Dielo sa člení na 5 dejstiev a 1 prológ. V diele prebieha len jedna dejová línia. Dielo sa začína monológom.

Postavy:
Antigona: Dcéra tébskeho kráľa Oidipa.
Isamena: Sestra Antigony.
Polyneikos: Brat Antigony.
Eteoklos: Brat Antigony.
Kreon: Tébsky kráľ.
Euridyka: Manželka Kreona.
Haimon: Syn Kreona a Euridyky.
Teiresias: Veštec.
Strážca: Kreonov služobník.
Prvý posol: Kreonov služobník.
Druhý posol: Kreonov služobník.
Zbor: Je to zbor tébskych starcov.
Náčelník zboru

Úvod k deju: Oidipovi, synovi kráľa Téb, bolo vyveštené, že zabije svojho otca a zoberie si vlastnú matku za manželku. Preto ho vtedajší kráľ, jeho otec, vyhodí do hôr. V horách ho nájde pastier a dá ho kráľovi Korintu. Ten ho vychová. Aby sa Oidypus vyhol veštbe, vydá sa do Téb a cestou nevediac zabije svojho otca. Keď príde do Téb, rozlúšti záhadu a za to dostane za manželku kráľovnú, teda svoju matku. Keď sa to dozvie, vypáli si oči a jeho mama sa obesí. Majú spolu však dve dcéry a dvoch synov. Dvaja bratia Polyneik a Eteoklos sa pobijú o trón a navzájom sa pozabíjajú. Kreon sa vďaka tomu dostane k moci a dá slávnostne pochovať iba Eteokla. To sa však Antigone nepáči...

Dej: Antigona sa rozhodne pochovať telo svojho brata Polyneika aj napriek zákazu kráľa Kreona. O pomoc požiada svoju sestru Isamenu. Tá však odmietne. Kreon dá však telo Polyneika strážiť. Antigone sa ho však podarí pochovať. Keď sa to dozvie od jedného zo strážcov kráľ Kreon, rozhnevá sa a oznámi mu, že ak nenájdu vinníka, ponesú vinu strážcovia. Stážcovia vymyslia plán a vyhrabú telo Polyneka a počkajú, kým ho príde niekto pochovať. Antigona sa k telu svojho brata vráti a pokúsi sa ho pochovať znova. Pri tom ju však chytia a ona sa prizná aj k prvému pohrebu. Odvlečú ju ku Kreonovi. Kreon dá doniesť aj Ismenu. Ismena sa pokúsi prehovoriť Kreona, aby nezabil snúbenicu svojho syna Haimona, ale ten odmietne a dá Antigonu pochovať zaživa a zavolá Haimona. Ten, keď sa dozvie o poprave svojej snúbenice, pokúsi sa to otcovi vyhovoriť. Kreon však svoj názor nezmení a Antigonu nechá pochovať. Za Kreonom príde starý veštec Teiresias a povie mu, že ak nezruší trest a nepochová Polyneika: „Bude musieť za tých mŕtvych platiť jedným mŕtvym vlastnej krvi.“ Kreon na koniec ustúpi a dá pochovať Polymeika a otvorí hrobku. Už je však neskoro. Zbadá ako sa Antigona obesila a jeho syn Haimon sa prebodol vlastným mečom. Oznámi to svojej manželke Euridyke a tá v žiali spácha samovraždu.

Charakteristika hlavných postáv
Antigona: Dcéra Oidipa, mala rada svojich bratov rovnako a nechcela žiadneho uprednostňovať . Bola spravodlivá a mala pevnú vôľu bojovať za pravdu až do smrti. „Ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť “ (Antigona v dialógu s Kreonom). Pravda bola pre ňu dôležitejšia ako vlastný život. Svoj čin tvrdo obhajovala a nebála sa trestu, pretože obhajovala niečo, čo bolo pre ňu a česť jej rodiny dôležité a bola to pravda. "Je hanbou ctiť si brata?" (Antigona v dialógu s Kreonom)
Ismena: Antigonina sestra, ktorá sa spočiatku bála, ale neskôr obhajovala čin svojej sestry a bola pripravená zaňho pykať. "Ach, sestra, veď mi nebráň zomrieť s tebou! Bude to môj posledný hold mŕtvemu!" (Ismen prehovára Antoigonu)
Kreon: Thébsky kráľ, chcel zabiť Antigonu za to že, pochovala mŕtvolu svojho brata. "Keby som jej trúfalý čin nechal bez trestu, bol by som ešte mužom? Bola by ním ona! “ (Takto Kreon odôvodnil pochovanie Atigony) Keď ho upozornili na chybu, nechcel si ju priznať, nedával na nikoho rady, tu sa prejavila jeho tvrdohlavosť a neústupnosť. Až keď mu veštec vyveštila záhubu rodiny, ustúpil, ale už bolo neskoro. Kreon sa v deji vyvinie a svoje skutky oľutuje.
Haimon: Syn Kreona a Eurydiky, snúbenec Antigony videl, že jeho otec robí chybu a neváhal mu to povedať. Tu sa prejavila jeho odvaha, keď otec odmietol jeho názor pre nízky vek. Nikdy nestratil nádej, až do chvíle, keď uvidel Antigonu mŕtvu. "Chceš urážať, no urážky ťa dráždia." (Haimon v dialógu s otcom)
Teiresias: Slepý veštec, ktorého predpovede sa vždy vyplnili, varoval kráľa Kreona, lebo jeho čin pobúril bohov. Slová boli veľmi rozvážne, aby nepobúril kráľa. "Je vôbec ešte človek, ktorý vie, že najväčšia zo všetkých imaní je rozvaha." (Teiresias v dialógu s Kreonom)

Štýl, lexika:
Metafory: Niet veru pre človeka horšieho zla na zemi než striebro. Ja týram len tvoj sluch, kým tvoju dušu týra páchateľ.

Môj názor: Dej tejto knihy ma zaujal preto, lebo táto situácia mohla skutočne odohrať na rozdiel od väčšiny antických príbehov. Zaujalo ma konflikt otca a syna, keď mladý Haimon pokúša prehovoriť svojho otca, ale nepodarí sa mu to.

Zdroje:
Sofokles, Antigona, Bratislava, Tatran, 1983 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk