Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Andrej Sládkovič: Detvan

Čas deja: obdobie vlády kráľa Mateja, 15. storočie
Miesto deja: Detva, Poľana, hory Vígľaša
Stojí vysoká divá Poľana,
ma stará ohromných stínov,
po ňou dedina Detvou volaná,
ma bujná vysokých synov:...
Akoby Detva obrov nemala,
mať zrodila v poli syna,
trávovú plachtu porozvíjala,
z buka na buk ju pripína.
Prvý raz šuhaj oči roztvorí,
čo vidí? výsosť Poľany hory
a opachy nezvratných skál,
i spustí zraky prvé v doliny
čo vidí? hory zázračnej stíny
a prekrásnu slovenskú diaľ.

Postavy:
Martin Hudcovi- je mladý šuhaj - pastier, ktorý sa narodil pod Poľanou na dedine menom Detva. I keď žije s matkou a otcom, miluje Poľanu, pozná i jej najtajnejší kútik a so svojou družinou sa tu často zabáva. V diele nenachádzame žiadne jeho zlé vlastnosti, vystupuje tu ako ideál stredoslovenského hôrneho chlapca. Je odvážny a strach mu jej cudzí. Má psa Belka a autor ho opísal slovami:
…v košieľke bielej s opaskom novým
švárny Martin voľno beží.

čiena kabanka plecom visiaca,
širák kvietím operený,
červená stužka kvietím letiaca
a obličej ozorený,
a mladý fúzik a bradka mladá,
a sokolieho oka lampada,
a vrkočov havraních pár,
a na opasku ligot storaký,
a ľahkých krpcov dlhé návlaky..
Elena- je Martinova milá a veľmi miluje Martina. Je veľmi krásna a nádherne spieva. Autor ju opisoval ako jemnú bytosť, ktorá bola ja do koča aj do voza:
Jej vrkoč z hladkých pletených vlasov,
na hrdle čierna tkanička,
oplecko snežné, vyšité krásou,
ľaliová kabanička;
bielenej sukne záhyb storaký,
červené kycky, uzly a traky
a čižmičky z kordovánu;
postava driečna a tvár okrúhla,
oči zložené z ohňa a uhlia,…
Kráľ Matiáš- predstavuje kráľa Mateja Korvína, ktorý vládol v 15.storoči. Bol dobrosrdečný a múdry. Obyvatelstvo si ho vážilo najmä pre jeho chytrosť. Veľmi si obľubil Martina aj keď mu zabil sokola, a nevedal naňho zabudnúť.
Obsah:
1. spev MARTIN: Keď sa Martin prechádzal Poľanou, uvidel bežať zajaca, ktorého prenasledoval sokol. Martin sokola zabil. Keďže bol unavený sadol si na skalu a hral na fujaru. Neskôr zaspal v spoľahnutí na psa Belka. Snívalo sa mu, že čoskoro pôjde na vojnu. Zobudil sa na štekot Belka a išiel ďalej Poľanou. Uvidel dievčatá aj jeho milú Elenu tam ju zavolal do tanca. Na nič iné sa nepozeral. Po tanci pokračoval ďalej.

2. spev DRUŽINA: Cestou narazil na baču a valacha. Pridal sa k nim. Zabávali sa spevom a rôzdnymi kúskami. Najčinnejší bol Martin. Od nich sa aj dozvedel, že sokol ktorého zabil, bol kráľa Mateja. Keď bača zvolával na večeru, zábavu museli ukončiť. Martinovi rodičia sa báli tak isto ako aj Elena, ktorá sa ho vydala nakoniec hľadať. Po ceste ju chytili zbojníci. Keď sa Martin poberal od baču, počul kričať Elenu o pomoc. Priskočil ku zbojníkom, pobil ich a oslobodil Elenu.

3. spev SLATINSKÝ JARMOK: Na jarmok sa poberala aj kráľovská družina. Martin sa vybral na zámok do Zvolena, aby kráľovo povedal o zabitom sokolovi. Stráže ho na zámok nechceli pustiť, ale on sa nedal. Dozvedel sa, že kráľ odišiel na jarmok. Tak išiel na jarmok za kráľovskou družinou, predieral sa davom ľudí ku kráľovi. Ten to videl a považoval ho za udatného a statočného mládenca .Za to mu daroval koňa.

4. spev VOHĽADY: Elena bola na dvore, čakala na Martina a hrala sa. Pristúpil k nej vojak v bielom plášti. Dozvedel sa, že je Martinovou snúbenicou, ale aj tak sa jej líškal a daroval jej krásny zlatý prsteň. Keď vojak videl prichádzajúceho Martina, tak odišiel. Elena dala Martinovi zlatý prsteň. On chcel aby mu niečo zaspievala. Bol smutný, lebo vedel, že čoskoro pôjde na vojnu.

5. spev LAPAČKA: Martin vošiel do krčmy, tam ho chceli chytiť, ale potom prišli dva drápy. Oznámili mu kráľov príkaz, že musí vstúpiť do Čierneho pluku. Ten napokon súhlasil, ale iba s podmienkou, že mu kráľ nechá jeho dlhé vlasy, fujaru a valašku.

Poetizmy: mať, stín, šarvanec, pažiť (lúka), šumné, vnohy, baltička, špatnokrásny, dlab, šparňava, kazár, horliteľ, vranec, hajduchovať, širáčik, opašťok, kulačok(pohár), drumblica, ...

Téma: Romantický príbeh Martina, v ktorom autor stelesnil ideálne črty slovenského ľudu. Presvedčenie o jeho schopnostiach a vieru v jeho lepšiu budúcnosť.

Idea: Autor nám podáva dôkaz o smelosti, schopnosti a oddanosti slovenského ľudu. Ospevuje prírodu a spolunažívanie ľudí s ňou i ľudí navzájom.

Môj názor na knihu: veľmi sa mi nepáčila, aj keď autor používal krásne prirovnania, pretože sa ťažko čítala.

Bibliografia: Meno autora: Andrej Sládkovič
Názov knihy: Detvan
Vydavateľstvo: TATRAN
Rok vydania: 1969

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk