Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medea

Literárny druh: dráma – tragédia

Literárny útvar: tragédia

Literárne obdobie: grécka antická dráma

Kompozícia: 8 dejstiev/častí

Priestor a čas: v Korinte, antická doba

Idea lit. diela: Žiarlivosť (vykreslenie tradičnej negatívnej ľudskej vlastnosti)

Téma lit. diela: Ukázanie ženskej osoby v stave neovládnuteľnej žiarlivosti a pomstychtivosti, ktorá vedie k vražde synov a nevesty, k pocitu víťazstva hlavnej hrdinky a k zúfalstvu Iasona.

Jazyk diela: verše s netradičným slovosledom, priama a nepriama reč postáv
inverzie, metafory, rečnícke otázky, epiteá...

Hlavné postavy a epizodické postavy:

- Medea – dcéra kolchidského kráľa Aieta, zo žiarlivosti sa pomiatla, vrahyňa svojich dvoch synov a manželku jej bývalého manžela – zo žiarlivosti
- Iason – manžel Medey, ktorý si berie za manželku dcéru korintského kráľa Kreona – kvôli peniazom a vyššiemu postaveniu
- Kreon- korintský kráľ, posiela Medeu do vyhnanstva spolu s jej dvoma synmi – obava z toho že by mohla Medea niekoho zabiť, dáva svoju dcéru za manželku Iasonovi
- Aigeus – aténsky kráľ, ktorý prisľúbi Medey pomoc – prisahá že ju nevydá kráľovi Kreonovi
- Pestúnka – Medeina
- Dvaja chlapci – Medeine deti a ich vychovávateľ
- Posol – prináša Medee správu o tom čo sa stalo v paláci (ako umierala nevesta- dcéra kráľa Kreona) a varovanie, aby čo najskôr ušla, lebo ju stihne krutý trest
- Zbor korintských žien – uvádzanie jednotlivých výstupov postáv (nie pravidelne)


Anotácia diela:

Medea sa dozvedá, že jej manžel ju zradil a berie si za manželku dcéru kráľa Kreona. Preklína Kreona a aj Iasona, čím dochádza k tomu, že Kreon posiela Medeu aj s dvoma synmi do vyhnanstva a Medea začína robiť plány na pomstu. Najskôr sa Iasonovi vyhráža a obviňuje ho zo zrady a nevery. Po vymyslení plánu požiada aténskeho kráľa Aigeusa o pomoc, ktorou si zaistí, že sa vyhne trestu z vrážd. Opäť sa porozpráva s Iasonom, ktorému sa ospravedlní a požiada ho, aby si v krajine nechal 2 synov, aby nemuseli ísť do vyhnanstva s Medeou. Na znak vďaky posiela terajšej Iasonovej manželke kazetu so šatami a venčekom, ktoré sú však napustené jedom. I. manželka kazetu prijíma a umiera hneď ako si na hlavu nasadí venček. Spolu s ňou umiera aj jej otec – Kreon, lebo ju obíjme a pobozká (otrávi sa tiež). Do Medeinho domu prichádza posol a radí Medey aby utiekla. Medea však neposlúcha ide za svojimi dvoma synmi, ktorých zabije. V tom prichádza Iason a Medea sa zjaví nad domom na voze, do ktorého sú zapriahnuté draky. Mŕtvoly detí pridŕža rukami, pričom dokazuje Iasonovi, že prišiel o všetko, o ženu o budúcich panovníkov a ostal len sám. Čiže Medea dosiahla to čo chcela- Iason trpí.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk