Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Homér: Iliada

Miesto deja: Trója, miestami Sparta a Mykény

Hlavné postavy:
Priamos - trójsky kráľ
Paris - jeho syn, vychovavaný medvedicou a neskôr pastiermi
Afrodita - bohyňa lásky a krásy, priaznivo naklonená Tróji
Hektor - syn Priama, vychovavávaný vo vlasti
Menelaos - spartský kráľ
Helena - Menelaova manželka
Agamemnon - Mykénsky kráľ, brat Menelaa
Odysseus - itacký kráľ
Achilles - spartský hrdina
Patroklos - jehio najbližší priateľ

Obsah:
Paris je syn Priamov a Hekabin. Veštba však predpovedala skazu a tak ho zaniesli ako dieťa do hôr. Bol vychovávaný medveďou rodinkou, neskôr sa ho ujali pastieri.
Raz sa mu zjavili tri bohyne: Héra, Aténa a Afrodita. Škriepili sa o jablko, ktoré mala dostať najkrajšia z nich. Paris sa rozhodol pre Afroditu, ktorá mu za to sľúbila najkrajšiu ženu pod slnkom, Helenu, ktorú mu pomohla uniesť. To už Paris býva na hrade, pretože v mestských súbojoch porazil aj svojich bratov a Priamos zistil, že je to jeho stratený syn.

Menelaos so svojim bratom Agamemnónom premýšlali, ako Parida potrestať za únos manželky a vyhlásili Tróji vojnu. Odysseus predstiera šialenstvo, aby nemusel opustiť manželku Penelopu, no odhalia ho a tak musí tiež ťazit do boja.
Hrdinou sparty je Achilles, ktorého matka Thetis v detstve namočila do rieky Styx, ktorá ho urobila nesmrteľným, okrem päty, za ktorú ho držala.
Agamemnón musel obetovat dcéru Ifigéniu bohyni Artemis, pretože kvôli jej hnevu bolo bezvetrie. Artemis ju prijala, no nenechala ju umrieť, ale urobila ju svojou kňažkou. Keď sa doplavili k Tróji, rozpuúal sa boj na čele s veliteľmi Agamemnón versus Hektor, no pred Achillom Trójania ušli za hradby. Sparťania si postavili tábor a vojna trvala deväť rokov. Na desiaty rok sa Achilles s Agamemnónom povadili. Achilles žaloval matke, ktorá sa odvolala na Dia, čo spôsobilo, že Gréci začali vyhrávať. Patroklos si od Achilla vypýtal aspoň jeho zbroj, keď už odmieta bojovať.

Najprv sa ho báli v domnení, že je to Achilles, neskôr sa dal ale spútať bojom a bol zabitý Hektorom. Zmorený Achilles sa znovu pustil do boja, zabil napokon aj Hektora a jeho mŕtve telo ešte aj vláčil po zemi. Priamos prosil Achilla aspoň o synovo telo, a ten sa nad starcom zľutoval. Neskôr Paris zasiahol Achillovu zraniteľnú pätu a umiera. Jeho zbroj pridelili Odysseovi. Parida zabil jeden z hrdinov privolaných Odysseom, Filoktétes. Napokon Odysseus vymyslel lesť. Postavili veľkého dreveného koňa, do ktorého sa schovali najväčší grécki hrdinovia a ostatní odišli.
Trójania si mysleli, že je po vojne a koňa brali ako dar, lenže keď spali, Gréci povyskakovali z koňa a celú Tróju pobili. Menelaos si Helenu vzal späť do vlasti, vojna sa skončila, no nikomu nepriniesla dobro.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk