Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Karel Hynek Mácha: Máj

Útvar: lyricko-epická skladba
Obdobie: česká romantická literatúra
Kompozícia:4 spevy a 2 intermezz

Postavy:
Hlavná epická postava je Vilém. Básnik obchádza jeho výzor, čo je v porovnaní s inými romantickými spisovateľmi zvláštnosť. Otec ho vyhnal z domu, keď bol ešte dieťa. Pritúlila ho lúpežnícka družina, ktorej sa neskôr stal vodcom. Miluje krásnu Jarmilu, tú mu však zvedie cudzí muž, ktorého Vilém z pomsty zabije. Zabil nepoznaného otca. Vo väzení nemá výčitky svedomia z vraždy, skôr má pocit, že ho osud dobehol a že sa stal vykonávateľom trestu pre nehodného otca.
Vo chvíľach pred smrťou má obavy z toho, čo po smrti nasleduje a hlbokomyseľne prichádza k záveru, že smrť je len pokračovaním sna, lebo i život človeka je len spanie. Azda po smrti sa mu vyplní to, čo mu nedal život?

Vilém je vnímavý, citlivý človek, vidí všetky krásy prírody, má vrúcne rád svoju vlasť. Na mnohých miestach skladby táto epické postava splýva s lyrickým hrdinom (autorom)
Jarmila je skôr náčrtom než epickou postavou, vystupuje len v prvom speve. Vieme o nej, že miluje Viléma a dvadsať dní po sebe ho čaká pri jazere. Toto dievča je „anjel padlý“ - lebo podľahla zvodom iného muža, hoci miluje Vilma. Je krásna, má bledé líca, ústa a čelo nesú stopy žiaľu, lebo jej milý neprichádza. Jej žiaľ je taký veľký, že s ňou súcíti i krajina. Jarmila sa utopí.

Dej:
I. spev: dej sa začína takmer idylický obraz májovej prírody, magická atmosféra mesiaca lásky. Na brehu jazera sedí Jarmila a čaká na svojho milého. Neprichádza Vilém, ale posol, ktorý jej oznámi, že Vilém je vo väzení.
II. spev: Vilém vo väzení smúti. Zajtra po jeho smrti, svet pôjde ďalej. Spánok je milosrdný, vo sne opäť prežíva dni mladosti. Dozvedáme sa v krátkosti príbeh odstrčeného dieťaťa, vodcu lupičov i otcovražda.

I. intermezzo: Odohráva sa na pahorku, na ktorom majú Viléma popraviť. Zbor duchov, mesiac, hmla... sa chystajú prijať medzi seba odsúdenca.
II. spev: Je ráno. Romantický kontrast rána v prírode a dňa smrti Viléma. Príroda hýri životom. Posledné myšlienky Viléma patria vlasti. Kat ukončí jeho život.
II. intermezzo : Lúpežnícka družina sedí nepohnute. Aj ďaleké lesy sa zachvejú nad stratou svojho pána.
IV. spev: Vilém zomrel a do skladby vstupuje lyrický hrdina. Po siedmich rokoch prichádza na pahorok, vypytuje sa na jeho osud.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk