Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Kollár: Slávy dcera

Obdobie: Slovenský klasicizmus
Žáner: Básnická skladba
Kompozícia: 5 spevov + predspev
Postavy: Sláva, dcéra Slávy,Milek,Lada, v neposlednom rade slovenský národ

Predspev: Je to žalospev nad slovenskou minulosťou. je tu idea zápasu za slobodu a iné národné ľudské práva, idea humanity, pričom zreteľ kladie predovšetkým na slobodu človeka.Bohyňa Sláva je predstaviteľkou celého slovanstva.Sťažuje sa bohom, čo všetko museli slovania v minulosti pretrpieť. potom ju tu postava Milek, syn bohyne Lady, ktorý stvoril dcéru Slávy, a tá mala Slovanom odčiniť utrpenie. Je symbolom slovanskej budúcnosti.

1.Spev - Sála:Vyznanie lásky(autorovej)k Míne ,podáva ju v rozličných podobách, spomína ma krásne časy a lúči sa s ňou.Sú tu podávané vlastenecké motívy. Svoju lásku rozdeľuje medzi vlasť a Mínu. pri Míne vyzdvihuje jej duchovnú krásu, vyzdvihuje rovnováhu medzi telesnou a duševnou krásou. Opäť poukazuje na biedu a utrpenie ľudu.

2.Spev - Labe, Rén, Vltava:Spomína na utrpenie Slovanov. Vyzýva ich ,aby prinavrátili svojej vlasti slávu. Veľkú budúcnosť Slovanov nemôžu zabezpečiť prázdne slová, ale každodenná statočná práca. Je tu aj kritika vtedajších čias a ľúbostné motívy.

3.Spev - Dunaj:Rozvíja obrazy národného utrpenia. Obracia sa na slávnu budúcnosť Slovanov. Žiť s Mínou na zemi mu nie je dopriané, jeho túžba sa upiera na život s ňou vo večnosti.

4.Spev - Léthé (Slovanské nebo):Oslavuje tu predtaviteľov slovanstva, ktorí sa preslávili nejakým veľkým činom v prospech národa.

5.Spev - Acheron (Slovenské peklo):Obraz nepriateľov slovansva.Podstata diela: Stavba celej skladby je vybudovaná na rozporoch a protikladoch. Proti národnej rozdrobenosti je postavený ideál svornosti. Dielo poukazuje na trpkú slovanskú minulosť, ale predpokladá veľkú slovanskú budúcnosť.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk