Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare - Hamlet

WILLIAM SHAKESPEARE : HAMLET

Názov diela: Hamlet
Autor: William Shakespeare
Prekladateľ: E. A. Saudek
Vydavateľstvo: Odeon
Mesto a rok vydania: Praha 1983
Literárny druh: Dráma
Literárny žáner: Tragédia
Miesto deja: Dánsko, hrad Elsinor
Téma: Tragédia dánskej vládnucej rodiny
Hlavná myšlienka: Každý zaplatí za svoj hriech

Postavy:
HAMLET- Dánsky princ: syn zosnulého kráľa, synovec terajšieho kráľa.
- bol statočný, vždy šiel za svojim cieľom, vedel čo chce. Vydal sa na strastiplnú cestu hľadania dôkazov o smrti svojho otca. Obetoval svoj vlastný život, aby pomstil svojho otca.
OFÉLIA- Poloniova dcéra
CLAUDIUS- Dánsky kráľ po smrti Hamletovho otca
- bol sebecký, za každú cenu sa chcel zmocniť trónu, bol schopný obetovať všetko aj zabiť kráľa /jeho brata/ a jeho ženu. Bol prefíkaný ako líška.
GERTRÚDA- Dánska kráľovná
POLONIUS- Hlavný kráľovský radca
LEARTES- Poloniov syn
HORATIO- Hamletov priateľ
ROSENCRANTZ, GUILDENSTER- Hamletovi spolužiaci
DUCH HAMLETOVHO OTCA- Bývalý Dánsky kráľ
MARCELLUS, BERNARDO, FRANCISCO- Členovi stráže. Verní priatelia
REYNALDO- Poloniov sluha
FORTIBRANOS- Nórsky princ (a nastávajúci Dánsky princ)
VALTEMAND, CORNELIUS- Poslovia do Nórska

Dej sa odohráva v Dánsku v meste Elsinor. Príbeh je rozdelený do piatich dejstiev.
Dej diela:

Prvé dejstvo
Za záhadných okolností zomiera Hamlet- Dánsky kráľ. Vládu Dánska preberá jeho brat Claudius. Ktorý si hneď zoberie Gertrúdu, ktorá je žena bývalého kráľa. Na hradbách sa strážam objavuje duch, ktorý vyzerá ako bývalý kráľ Hamlet. Laertes na svoje žiadanie odchádza do Francúzska. Po korunovácii sa Hamlet- Dánsky princ, syn bývalého kráľa Hamleta- dozvedá o zjaveniach toho prízraku. Ešte pred tým ako Leartes odíde do Francúzska udeľuje rady svojej sestre Ofélii, aby nebrala dvorenie Hamleta tak vážne. To isté jej povie aj otec. Na polnoc sa Hamlet, dvaja vojaci a Horatio nachádzajú na hradbách a čakajú na ducha ktorý sa má zjaviť. Po chvíli čakania sa zjavuje duch ktorý berie Hamleta o kus ďalej, kde sa dozvedá, že smrť jeho otca bola vražda. A vrah ja jeho strýc Claudius.

Druhé dejstvo
Polonius – kráľov radca – posiela za svojím synom Leartesom posla, ktorý ho má skontrolovať a poprípade zmravniť. Po odchode posla, za Poloniom prichádza jeho dcéra Ofélia. Tá ho informuje o stave Hamleta, ktorý sa chová ako šialenec. Polonius to ide okamžite oznámiť kráľovi. V predsieni stretáva Polonius Oféliu, Rosencrantza a Guildensterna, ktorý práve dorazili na pozvanie kráľa, aby navštívili Hamleta a zistili čo s ním je. Po ich odchode za Hamletom, Polonius rozpovedá o tom čo sa stalo jeho dcére a ako sa choval Hamlet. Po rozhovore Hamleta s Rosencrantzom a Guildenternom vyplynie na povrch, že Hamlet je asi šialený a, že do mesta majú doraziť herci. Hamlet hercom okamžite povie čo majú hrať.

Tretie dejstvo
Kráľ, Rosencrantz, Guildenstern, kráľovná, Polonius chcú zistiť či sa Hamlet zbláznil kvôli neopätovanej láske od strany Ofélie alebo či je za tým niečo iné. Kráľ a Polonius sa schovajú a pozorujú Hamleta a Oféliu. Tu sa ukáže, že dôvod jeho šialenosti nespočíva v Ofélii a ich údajnej láske. Po tomto sa prejavuje divadlo na požiadanie Hamleta, ktorý do hry ešte niečo dopísal. Pomocou tejto divadelnej hry chce Hamlet zistiť, či mu duch hovoril pravdu alebo to bol iba diabol. V hre sa ukáže, že duch hovoril pravdu, pretože po scéne s človekom čo kráľovi nalieva do ucha jed ozajstný kráľ utečie z vystúpenia. Po vystúpení pošle kráľovná Rosencrantza a Guildenstern, ktorý pošlú Hmaleta za jeho matkou. Medzitým sa rozhodne kráľ poslať Hamleta do Anglicka. Keď Hamlet príde za matkou tam nechtiac zabije Polonia , ktorý sa schováva za závesom potom jej vynadá, že sa tak rýchlo ocitla v náručí jeho strýka Claudiusa.
Štvrté dejstvo
Tu sa kráľ dozvedá o zabití Polonia. Dá si zavolať Hamleta a zistí, že Hamlet Polonia uložil pri schodoch. Kráľ Hamleta pošle do Anglicka. Po príchode do prístavu Hamlet stretáva Fortinbrasa aj s vojskom, ktoré tiahne na Poľsko. Potom uplynie niekoľko týždňov. Ofélia zošalie zo smrti svojho otca a celkom nečakane sa objavuje Leartes aj s celým davom, ktorý tajne prišiel z Francúzska, aby zistil kto zabil jeho otca. Od kráľa zistí, že jeho otca Polonia zabil Hamlet. Túži po pomste. Medzitým Horatio dostáva list od Hamleta s obsahom, že sa Hamlet vráti do Dánska. List o Hamletovom návrate dostane aj kráľ, ktorý začína cítiť nebezpečenstvo, že ho odhalia, dohovorí sa s Leartesom na zabití Hamleta. Po ich dohode pribehne kráľovná so správou o utopení Ofélie.

Piate dejstvo
Hamlet a Horatio prídu na cintorín, kde nájdu dvoch hrobárov, ktorý vedú neviazaný rozhovor. Ako hrobár vykopáva dieru pre nový hrob vyhadzuje staré lebky. Hamlet medzi nimi nájde aj lebku starého šaša Yoricka a zaspomína na staré časy. Keď uvidia zástup ľudí, ktorý nesú rakvu Hamlet a Horatio sa schovajú do kríku. Zistia, že zomrela Ofélia a keď ju bude chcieť Leartes ešte raz zovrieť v náručí tak to Hamlet nevydrží a pobije sa s Leartesom. Potom sa všetci rozídu. Po tomto Osric prinesie Hamletovi výzvu k boju. Ten ju príme. Keď príde na hrad, aréna na zápas je pripravená. Leartes si vyberie otrávený kord a kráľ nechá priniesť otrávené víno. Po dvoch kolách sa kráľovná napije otráveného vína. A Hamleta, zasiahne otráveným kordom Leartes. A Leartesa zasa Hamlet, ale teraz už smrteľne. Leartes padá k zemi. Po tom ako zistí, že jeho matku otrávil kráľ tak mu to víno naleje do úst. Nakoniec sú kráľ, kráľovná. Hamlet a Leartes mŕtvi. Po tomto masakri prichádza Fortinbras, ktorý necháva vyniesť Hamleta ako vojaka a ujíma sa vlády.

Citáty:
• „Sluch dožič každému, hlas málokomu, váž cudziu mienku, s vlastnou hospodár.“
• „Vyhýbaj sa sporom, ale keď raz budeš v spore, nech sa ti po ňom súper vyhýba.“
• „Pri voľbe šiat vždy na svoj mešec hľaď; bohato šať sa, nie však výstredne.“
• „Nesmieš byť dlžník ani veriteľ; pôžičkou môžeš stratiť priateľa, dlžoby odučia ťa šetrnosti.“
•„Byť, a či nebyť - kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?"
• „Smeje sa jazvám, kto ranu nikdy nepocítil...“
• „Čo všetko dokáže nenávisť k jednému a lásku k druhému...“
• „Túžba po bohatstve dokáže aj zabíjať.

Vlastný názor:
Postava Hamleta sa mi páčila, lebo chcel, aby bol potrestaný zločin spáchaný na jeho otcovi, ktorého mal rád. Vo svojich myšlienkach bol Hamlet sám a opustený. Dej Shakespearoveho Hamleta je založený na motíve vraždy a pomsty. Shakespeare tu vyjadril bezohladnú túžbu po moci, ktorá sa nezastaví ani pred násilím a intrigami. V Hamletovi uvažuje o zmysle života, ľudskej existencii a o rodinných i milostných konfliktoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk