referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Svetozár Hurban Vajanský: Suchá ratolesť
Dátum pridania: 25.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nikulka282
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 988
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.87 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Životopis autora:
Vajanský sa narodil roku 1847. Bol najstarším synom významného predstaviteľa štúrovského revolučného hnutia, prozaika Jozefa Miloslava Hurbana. Študoval právo, bol advokátom, redaktorom a spisovateľom v Skalici, Námestove, Liptovskom Mikuláši a Martine. Patril medzi skupinu národovcov združených okolo časopisu Národné noviny a tiež bol redaktorom Slovenských pohľadov. Skupina sa nazývala Národniari a Vajanský bol ich hlavným predstaviteľom. Roku 1879 vydáva zbierku TATRY A MORE, ktorá udáva definitívny nástup realizmu na Slovensku. Teoretické zdôvodnenie tejto zmeny je v diele Kritické listy, ktoré napísal spolu so Škultétym. Pôsobil ako tajomník spolku Živena, ovládal 6 cudzích jazykov a bol trikrát väznený pre politické názory. Medzi jeho tvorbu patrí poézia, próza, cestopisy a literárna veda.                      

Bibliograficky záznam: rok vydania: 1973, vydavatelstvo: ČŠM TATRAN, Bratislava
Literárny druh: epika
Literárny žáner: román
Miesto deja: dedina Rudopolie
Kompozícia: 10 kapitol
Forma: časte opisy prírody, priame charakteristiky a opisy postáv
Téma: Zobrazenie života zemianských rodín, ich problémy a vzťahy,  tiež problémy medzi Maďarmi a Slovákmi.
Idea: Autor sa zamýšľa nad tým, či Slováci dokážu stáť na čele národa.                                                                                                   

Hlavné postavy :
1. STANISLAV RUDOPOĽSKÝ: Pochádza zo starej zemianskej rodiny. Dlho študoval v cudzine, preto nemá vzťah k domovine. Hambí sa, že poriadne neovláda slovenčinu. Spriatelí sa s Vanovskými a hlavne s učiteľom Tichým, ktorý sa mu snaži ukázať, význam národa a literárnych diel v slovenčine. Rudopoľsky najprv nechcel prijať jeho názory, ale neskôr všetko pochopil a pomáhal Tichému.
2. ALBERT TICHÝ: Miestny učiteľ, študoval filozofiu, ale po smrti otca sa musel vrátiť domov a starať sa o chorú sestru, ktora neskôr zomrela. Teraz učí dcéru Vanovských a snaží sa získať priazeň Anny. Zo všetkého mu najviac záleží na národe a túži po nových vedomostiach.
3. KAROL VANOVSKÝ: Rozumný slovenský statkár. Stará sa aj o Annu a má ju rád ako vlastnú dcéru. Nie je na strane národovcov, ale ani na strane odrodilcov, preto je jeho dom považovaný za neutrálnu pôdu.
4. MÁRIA VANOVSKÁ: Je manželka Karola Vanovského.
5. ANNA BELINSKÁ: Sirota, žije v dome Vanovských. Je tichá a utiahnuta, čo jej Mária často vytyka. Rada číta, preto chodila do knižnice v starom kaštieli, kým sa nevrátil Rudopoľský. Zaľúbila sa do Alberta Tichého, ale odmietne ho, pretože ochorie a nakoniec umrie.
6. ADELA RYBÁRYČKA: Mladá a atraktívna vdova. Musela sa vydať za starého boháča, pretože jej otec umrel a zanechal po sebe len veľké dlhy. Boháč zanedlho zomrel a všetok majetok zdedila Adela. Potom žila hýrivym životom, ale nemala ani jeden románik, pretože mravnosť bola pre ňu veľmi dôležitá. Vydala sa za Rudopoľského.                                                                                       

Dej: Mladý Stanislav Rudopoľský sa vrátil domov po 20-tich rokoch domov z Viedne a prichytil Annu, ako si berie knihy z jeho knižnice. Jeho neočakávany návrat vyvolal v dedine rozruch. Obyvatelia Rudopolia nevedeli, čo si majú o novom obyvateľovy myslieť, pretože jeho starý otec tu nebol veľmi obľúbený. Postupne si získaval priazeň niektorých ľudí, vrátane Vanovských a učiteľa Tichého. Keď sa trochu udomácnil, všimol si otvorený boj medzi obyvateľmi. Niektorí boli národovci, medzi nimi aj učiteľ Tichý, a niektorí naopak odrodilci, ktorí neuznávali Slovákov ako národ. Na ich čele stál maďarón Svatnay. Každá skupina si chcela získať na svoju stranu Rudopoľského, pretože bol najvzdelanejší v Rudopolí. Učiteľ Tichý si s ním veľmi dobre rozumel, aj keď mal často pochybnosti o jeho povahe. V snahe ukázať mu dôležitosť národa priniesol Rudopoľskému slovenskú literatúru, ale ta ho veľmi neoslovila. Rudopoľský sa na Vodínskom zámku zoznámil s Adelou Rybáryčkou, ktorá mu vôbec nebola sympaticka pre jej otvorenosť, ale niečim ho zaujala. Anna a Učiteľ Tichý sa zasnúbili, všetci sa tomu tešili. Rudopoľsky navštívil v Hruškovníku Adelu, vyznal jej lásku, ale tá ho z opatrnosti odmietla. Anna začala slepnúť, preto sa s Albertom rozišla v snahe neublížiť mu. Pravý dôvod mu však nepovedala. Albert odišiel do cudziny. Pred odchodom nechal svoje básne Stanovi, ktorý ich prečítal a napokon pochopil celú dôležitosť národa. V krčme sa ostro pohádal so Svatnayom, mali súboj, v ktorom sa obaja zranili. O zraneného Stana sa starala Adela, Rudopoľsky sa uzdravil a o mesiac bola svadba. Tichý sa vrátil do Rudopolia a dozvedel sa pravdu o Anne. Rozhodol sa, že bude s ňou aj keď úplne oslepla. Onedlho však umrela, pretože mala problémy so srdcom. Rudopoľský a Tichý sa rozhodli bojovať za slovenský národ spolu.

Vlastná interpretácia:
Autor v tomto diele nezobrazil len osudy postáv a ich vzťahy medzi sebou, ale ukázal aj situáciu na Slovensku a boj za zrovnoprávnenie slovenského národa. Odsudzuje odrodilcov a opisuje ich ako skazenú krv, shnité údy a podobne. Na záver však vysloví nádej pre slovenský národ tým, že sa Rudopoľský pridá na stranu národovcov a spolu s učiteľom Tichým chcu prebudiť v ľudoch lásku k národu.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.