Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare Hamlet

William Shakespeare:Hamlet

Literárny žáner:divadelná hra / dráma
Obdobie-dej:12.storočie,dej sa odhráva na starom hrade Elsinor.
Hlavná postava:princ Hamlet,Horacio,Claudius,Laertes,Polonius
Hlavná myšlienka: Žiadny čin neostane nepotrestaný. Obsah:
Je nov, na hradbách hradu Elsinor sa prechádzajú stráže. Prichádza Horatio a Marcellus. Sú zvedaví, či sa aj túto noc zjavil Duch odetý od hlavy po päty v pancieri s maršalskou paličkou v ruke. Keď sa Duch zjaví, Horatio sa odvážil spýtať, kto je. Ale Duch bez slova zmizol.
Ráno nový kráľ Claudius oznámil svatbu s Gertrúdou,ktorej manžel zomrel pred dvoma mesiacmi. Len Hamlet, dánsky princ, bol odetý do čiernych šiat a smútil za otcom. Nepáči sa mu, že matka tak rýchlo zabudla na otca. Pripomína jej, ako ju otec ľúbil. "ani vánok nesmel ofúknuť jej tvár...". Horatio, ktorý bol Hamletovým spolužiakom vo Wittenbergu i priateľom, povedal Hamletovi o Duchovi Hamlet sa rozhodol stráviť noc na hradbách a na vlastné oči sa presvedčiť, kto to je. Polonius sa stretol so synom Laertesom a dcérou Oféliou. Laertes požiadal otca, aby mohol odísť späť na štúdiá do Francúzska. Ofélia sa zverila otcovi, že Hamlet jej vyznal lásku.Žiadal ju, aby mu všetko oznamovala a listy od Hamleta odovzdávala jemu. Keď na veži odbilo dvanásť, duch sa zjavil a Hamlet sa mu prihovoril. Duch mu naznačil, aby šiel za ním, akoby sa chcel s ním rozprávať medzi štyrmi očami. "Som tvojho otca duch, čo potĺkať sa musí každú noc a vo dne o hlade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria..."
Žiadal Hamleta, aby pomstil hnusnú, bezohľadnú vraždu spáchanú na jeho otcovi. Pravda je taká, že vlastný brat kráľa, Claudius, nalial spiacemu bratovi do uší strašný jed, ktorý ho usmrtil. Duch však chcel, aby proti matke nič nepodnikol, aby ju nechal nebu a vlastným výčitkám, že tak rýchlo zabudla a súhlasila so sobášom s mužovým vrahom - terajším kráľom. Duch zmizol. Do prijímacej dvorany vstúpil kráľ s kráľovnou, ich sluhovia a sprievod. Radil sa, ako pomôcť zmenenému Hamletovi.Polonius sa pochválil kráľovi, ako zakázal Ofélii sa s ním stretávať a všetko mu o ich stretnutiach vždy porozprávať. Do dvorany vošiel Hamlet. Všetci odchádzali, zostal iba Polonius a začal sa s mladým princom zhovárať. Čím ďalej, tým viac sa presviedčal, že Hamlet je šialený. Tvrdil, že Dánsko je väzenie. Do hradu prišli potulní herci. Hamlet ich privítal, požiadal ich, aby zahrali obecenstvu hru Gonzagovo zavraždenie so zmeneným dejom.

Hra mala naznačiť vraždu jeho otca, ktorú spáchal kráľov brat, terajší panovník Claudius. V predsieni dvorany sa opäť stretli kráľovná, kráľ, sluhovia a dvorania. Prišla i Ofélia. Chceli ho však ešte vyskúšať, preto sa skryli za závesmi a v predsieni sa ostala modliť Ofélia. Do dvorany vstúpil Hamlet a hovoril:
"Byť, a či nebyť - kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?"
Ofélia sa mu prihovorila, vypytovala sa a Hamlet pochopil, že je to lesť a preto sa správal ako šialený. Ostatní boli tiež presvedčení o chorobe princa a rozhodli sa poslať ho preč z kráľovstva - do Anglicka. Vo veľkej sieni na hrade bolo pripravené predstavenie. Herci hrali Nemohru. Na scéne ležal spiaci muž, ktorého iný muž usmrtil nakvapkaním jedu do ucha. Žena mŕtveho plakala, vrah ju utešoval, až nakoniec prijala jeho lásku. Herci po tomto prológu zopakovali hru vo veršoch. Kráľ, veľmi bledý, sa odrazu postavil a tackavo opustil miestnosť. Hamlet bol spokojný. To čo videl, potvrdilo slová Ducha.Bol si istý, že vrahom jeho otca bol Claudius. I Horatius, ktorý mal za úlohu sledovať správanie kráľa počas hry, sa presvedčil, že kráľ je vrahom. Hamlet bol v spoločnosti svojich priateľov normálny, šialenstvo predstieral iba pred strýkom, matkou a ich blízkymi. Do miestnosti, v ktorej sedel zamyslený Claudius, vstúpil Hamlet. Vytasil meč a chcel bodnúť. Zaváhal, ale potom potichu odišiel. Nechcel sa stať vrahom. Rozhodol sa navštíviť matku, ktorá poňho poslala. Kráľovná sa dohodla s Polóniom, žu mu dovolí schovať sa za závesom. Hamlet si pamätal slová Ducha, aby matku ušetril a neubližoval jej. Rozhodol sa, že jej neublíži mečom, ale bude ju trápiť slovami a rečami. Zrazu sa záves pohol a Hamlet doň zabodol svoju zbraň. Spoza ťažkého závesu vypadla pod Hamletove nohy Polóniova mŕtvola. Matka sa zhrozila:
"- Aký to nerozvážny čin!
HAMLET: Tak ako zabiť kráľa, milá mať, a jeho brata za muža si vziať."
Hamlet odišiel a so sebou odniesol i radcovu mŕtvolu. Kráľovná oznámila kráľovi, že Hamlet zabil Polónia. Ofélia bola akoby zmyslov zbavená, v rukách mala lutnu, vlasy rozpustené až na plecia. Spievala nezmyselnú pieseň. Zošalela, keď sa dozvedela o otcovej smrti. Potajomky sa vrátil jej brat Laertes z Francúzska. Obvinil kráľovský dvor z vraždy a priviedol na hrad aj pobúrený ľud. Claudius ho presviedčal, že vrahom je Hamlet. Navrhol mu, aby vyzval Hamleta na súboj. Laertes sa rozhodol namočiť hrot kordu do jedu, a tak poistiť svoju pomstu.

Horatiovi doručili listiny pre kráľa, v ktorých Hamlet oznamoval svoj príchod z Anglicka. Veľký rozruch vyvolala správa, že Oféliu našli utopenú v rieke. Hrobári kopali hrob. Hamlet ich pozoroval. Vedľa neho stál Horatio. Hrobár vykopal lebku a odhodil ju. Hamlet sa s ním začal rozprávať. Lebka, ktorú vyhodil z hrobu, patrila Yorickovi - šašovi Hamletovho otca. "Ach, beda, úbohý Yorick! Poznal som ho, Horatio - bol to neprekonateľný vtipkár,pvedal Hamlet. Do cintorína sa blížil pohrebný sprievod s otvorenou truhlou mŕtvej Ofélie. Laertes od žiaľu skočil za sestrou do hrobu, aby sa s ňou rozlúčil. Kráľovná hodila do hrobu kvety. Hamlet vyšiel z úkrytu a skočil za Laertesom, ktorý ho obvinil z trojnásobnej vraždy. Hamlet Oféliu naozaj miloval a úprimne žialil za ňou.
Na druhý deň Horatiovi vysvetlil, prečo sa vrátil. Dostal sa totiž k listinám od kráľa, ktoré mali sluhovia odovzdať v Anglicku. Stálo v nich, aby Hamleta okamžite zabili. Vyrobil teda iné listiny a podvrhol ich sluhom namiesto pravých. Laertes vyzval Hamleta na súboj a princ súhlasil. Pred súbojom sa Hamlet ospravedlnil súperovi. Súboj začal a kráľ naoko podporoval Hamleta, na ktorého vsadil celé bohatstvo. Hamlet bol spočiatku v boji úspešný a matka mu pripíjala na zdravie a odvahu. Pila z pohára určeného pre Hamleta, do ktorého kráľ vhodil otrávenú perlu. Neskoro zakričal, aby nepila, víno bolo otrávené. O chvíľu padla na zem mŕtva. Laertes ľahko zasiahol Hamleta. V súboji si neskôr protivníci vymenili kordy. Keď Hamlet zranil Laertesa, priznal sa že zomrú, lebo kord bol otrávený. Donútili kráľa vypiť zvyšok vína.Umrel otrávený vlastným jedom. Po ňom umrel Leartes, ale pred smrťou poprosil Hamleta o odpustenie. Hamlet pred smrťou prosí Horatia, aby všetkým vyrozprával pravdu o smrti členov kráľovskej rodiny. Keď na hrad prišiel víťazný Fortinbras, našiel samé mŕtvoly. Nemal pociť šťastia zo svojho víťazstva a vydal rozkaz, aby Hamleta vyniesli za dunenia sláv. Myšlienky,ktoré sa mi páčili:Nelichotím,neboj sa.Čo by som od teba mohol kúpiť.Je to darebátstvo pod podkrievkou.znamená to lotrovstvo.Z mojich bývalých síl zostal len obyčajný tieň.Ak ten kus bol kráľovi neľúbi,asi sa mu-skrátka-neľúbi. Záver:Postava Hamleta sa mi páčila,lebo chcel,aby bol potrestaný zločin spáchaný na jeho otcovi,ktorého mal rád.Vo svojich myšlienkach bol Hamlet sám a opustený.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk