referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Historicka tematika v lit.
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 911
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
17. HISTORICKÁ TÉMATIKA:


Ján Hollý:

historické eposy: Svätopluk: (víťazská báseň ve 12 spevoch)
-Svätopluk zradí svojho strýka Rastislava, vydá ho Nemcom, kt. ho oslepia a zatvoria do kláštora
-Svätopluk Nemcov neskôr zradí, prejde do slovanského tábora, na Devíne ich porazí a prijme kráľ. korunu
-kompozícia: invokácia, propozícia, in medias res
-na sneme obviňujú Slovania Svätopluka zo zrady a vyzývajú do boja za slobodu, cítia zodpovednosť pred budúcimi problémami
-Svätopluk rozpráva o pravlasti Slovanov (India), nevládli im kniežatá a hoci boli silní a bolo ich veľa, neviedli vojny, nemiešali sa do cudzích sporov, všetci si boli rovní
-India bola bohatá krajina, v kt. bolo veľa zlata a striebra, niekoľkokrát do roka zbierali úrodu, keď prišla veľká povodeň museli toto územie opustiť
-v epose vystupuje veľa postáv: a) historické postavy ( Svätopluk, Rastislav, Slavomír, Karolman)
b) vymyslené, mytologické (pohanskí bohovia)
-bohovia do deja nezasahujú , dej je prenesený na ľudí

epos Cyrilo-Metodiáda: je o činnosti Metoda a Konštantína na VM a končí víťazstvom Metoda nad nem. biskupmi
-histor. epos Sláv : dej je vymyslený, zobrazil boje pokojných Tatranov (=Slováci) s Čudmi
-o víťazstvo nad Čudmi sa zaslúžil Sláv


Samo Chalupka:

-jánošíkovská tematika: tematicky vychádzal z ľudovej slovesnosti
- Likavský väzeň: Jánošík je uväznený na Likavskom zámku, myslí na svoj ľud a verí, že bude raz slobodný
-je presvedčený že slobodu si Slováci sami vybojujú
-v básni sa stretávame s monumentalitou
-dej lokalizoval na hrade, brale, Kráľovej holi,.....

-Kráľoholská: dej je umiestnený na Kráľovej holi- monumentalita
-motív slobody- vatra
-opis Jánošíkovej družiny, opis utláčania národa
-báseň končí výzvou do boja za slobodu

-Junák: opis Jánošíkovej družiny, junáci bojujú proti presile, Jánošík je zabitý, báseň končí vierou v lepšie časy: „...boli časy boli: dá boh, ešte budú...“

-protiturecká tematika: báseň Turčín Poničan: mladý turek zajal starú ženu v Ponikách, priviedol ju do Turecka, aby sa starala o jeho syna
-podľa materinského znamienka v ňom žena spoznala svojho syna
-Turčín jej ponúka život v prepychu a blahobyte, ale ona túži po svojej vlasti
-víťazí láska k vlasti nad láskou materinskou

báseň Branko: „....v pravde žil som, krivdu bil som; verne národ môj ľúbil som; to jediná moja vina; a okrem tej žiadna iná“
-epizeuxa (honia, honia durným honom)
-epanastrofa (vo Zvolene Branka honia. Honia, honia durným honom)
-anafora (stál som na vysokej holi, stál som nad tým....)

báseň Boj pri Jelšave: opis boja, v kt. víťazia Slováci

-boj proti Rimanom: báseň Mor ho! : námet čerpal zo Šafárikovej knihy Dejiny slovanskej reči a kiteratúry
-hovorí o tom ako rímsky cisár Konštantín bojoval proti panónskemu kmeňu Lemiakov a podrobil si ho
-Chalupka ich považoval za Slovanov
-dej umiestnil medzi Tatry a Dunaj
-opisuje slovenských junákov zidealizovane
-nikdy neútočili na iného, ale svoju vlasť si dokázali ubrániť
-Rimania si chceli podmaniť Slovákov, ale tí začali bojovať
-rím. cisár sa naľakal, bol zbabelý= protiklad k Slovákom
-Slovania chceli padnúť ako hrdinovia, nevzdávali sa
.-Chalupka zdôrazňoval rovnosť človeka s človekom, národa s národom
-báseň je dynamická, plná napätia, využíva lyrické skratky, prirovnania, synekdochy, zvukomaľbu, metafory, epitetá
-autor využíva priestor, výrazy, kt. vyvolávajú neochvejnosť a silu
-13slabičný sylabický verš


J.W. Goethe:

-najvýznamnejšie dielo: Faust :
-vychádza zo stredovekej povesti o legendárnom učencovi Faustovi, kt. nie je spokojný s výsledkami vedy, túži po pravom poznaní
-uzavrie pakt s Mefistofelom
-prežije lásku i sklamanie, pozná vedu i čiernu mágiu
-zmysel života- práca pre spoločnosť
-prichádza k záveru „Zaslúži ten len slobodu si, s žitím kto denne o ňu bojuje“
-Faust= symbol ľudskej aktivity ; Mefistofeles= stelesnenie sebectva, túžby po moci


Ladislav Nádaši- Jégé:

-dielo je zamerané na zač 17. stor.
-zachytáva osudy dedinského mládenca Adama Šangalu z Oravy, má 24 rokov, veľmi šikovný
-Adamovho otca obesili pre pytliactvo, v obraze obesenia sú naturalistické prvky
-po otcovej smrti sa Adam rozhodne, že odíde do sveta
-keď Adam zbije zemana, zachráni sa vstupom do armády, zažije mnoho príhod
-život mu zachráni evanjelický farár Konôpka; keď je na zámku veľmoža Praskovského nevinne bol odsúdený na mučenie a smrť
-na ich spoločnom úteku spozná, čo je to náboženský fanatizmus, kt. vedie k nenávisti, spoznal, že ľudí si treba vážiť podľa skutkov
-Adam sa cez Žilinu dostáva do Trnavy
-keď dá v Trnave Konôpku zavrieť človek, kt. by mu mal byť vďačný, Adam ho oslobodí
-obdobie protireformácie a náboženských nepokojov
-Adam zato, že pomohol Konôpkovi sťali v Trnave na námestí

román Svätopluk:
-nepridržiava sa histor. faktov
-ukázal Svätopluka ako človeka chorobne ctižiadostivého
-všíma si aj jeho zlé vlastnosti, lebo podľa neho sa v každom človeku dobro aj zlo sa spája
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.