Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ruská a americká literatúra po roku 1945

25. RUSKÁ A AMERICKÁ POVOJNOVÁ LIT:

-po vojne nastalo nové usporiadanie sveta podľa zásad, na kt. sa dohodla protihitlerovská koalícia
-Európa sa rozdelila na V a Z blok, čo viedlo k diferenciácii kultúrneho a literárneho života
-z lit. sa nadväzovalo na predvojnové umelecké smery a súčasne sa experimentovalo s novými
-v socialistických krajinách vládol jednotný umelecký smer- socialistický realizmus
-každý pokus o experiment tu bol odsúdený ako dekadentný (úpadkový)
-uvoľnenie nastalo koncom 50., začiatkom 60. rokov po odhalení kultu osobnosti
-v záp. Európe a v amer. lit. vznikajú nové smery

Ruská povojnová lit.:

-1934 prvý zjazd sovietskych spisovateľov- formulovali zásady socialistickej lit.
-do roku 1953 zákaz tvorby pre niekt., emigrácia, adaptácia
-1953 zomrel Stalin
-1968 nástup perestrojky, znova nástup komunizmu
-4 typy lit.:
1)oficiálna lit.: socialistický realizmus
Boris Polevoj: román Príbeh ozajstného človeka
-hl. hrdina Alexej Meresiev bol zostrelený, prežil, pohyboval sa s palicov, neskôr (30 deň) sa už len plazil, živil sa korienkami
-prišiel do nemocnice, amputovali mu obe nohy
-zoznámil sa s komunistom, žiada aby znova bol v letectve
-podarí sa mu to
-hrdina je zidealizovaný, je to sovietsky človek, kt. dokáže všetko

Michail Šolochov: novela Osud človeka:
-hrdinom je šofér Sokolov, vo vojne príde o rodinu
-zmysel života nachádza v starostlivosti o sirotu

-na konci 50. a 60. rokov sa mladí autori pokúšajú o zvrat v oficiálnej lit., venujú sa psychologizácii postáv

Vasiľ Bykov: román Piata šibenica:
–Nemci zajmú 2 partizánov Sotnikova a Rybaka
-Rybak zlyhá a prezradí úkryt partizánov
-autor sa vracia do minulosti hrdinov a tým vysvetľuje Rybakovo zlyhanie
-piata šibenica ostane voľná, z Rybaka je zradca, kt. sa považuje za mŕtveho
-v románe ide o heroizovanie sovietskeho človeka

2)polooficiálna lit.:

Boris Pasternak: Doktor Živago:
-nobelova cena za román
-bol prinútený sa ceny zriecť, nesmel by sa vrátiť do Ruska
-vydávali mu len určité časti tvorby
-zachytil Živagov život od narodenia po smrť

3)samizdatová lit.:
-ilegálne šírenie, vydávanie na západe a pašovanie do Ruska

4)emigrantská lit.:
-vznik v zahraničí


Alexander Isajevič Solženicyn (1918- )

-predstaviteľ tamizdatnej a emigrantskej lit.
-učiteľ matematiky a fyziky
-počas druhej svetovej bojoval v Červenej armáde, bol obvinený z vlastizrady a odsúdený na 10 rokov nútených prác v gulagoch
-v 50. a 60. rokoch bol rehabilitovaný a po vydaní knihy Súostrovie gulag (1973) bol vypovedaný zo Sovietskeho zväzu, v roku 1995 sa vrátil

-novela Jeden deň Denisa Ivanoviča:
-dej sa odohráva v trestaneckom pracovnom tábore na Sibíri, opisuje jeden deň od budíčka po večierku
-I. D. Šuchova odsúdili za vlastozradu
-väzni museli pracovať v ťažkých podmienkach, v mraze, o hlade
-každý prežitý deň bol ich víťazstvom
-Solženicyn vychádzal z vlastných skúseností, nič neprikrášľuje

-Súostrovie Gulag:
-vyšlo vo Fr.
-gulag= štátna správa táborov
-kniha sa skladá z dejín systému založeného na koncentračných táboroch, na fyzickej a duševnej likvidácii nepohodlných jedincov
-je svedectvom otrockej práci väzňov na stavbách v Sibíri, o prenasledovaní nevinných, o neľudskom vypočúvaní, týraní bezbranných ľudí, z kt. väčšina v táboroch zomrela
-kniha nemá ucelenú kompozíciu, autor ju nazval pokusom o umelecké rozprávanie
-obsahuje spomienky autora a 227 ľudí, väzňov, citáty z kníh a listov
-kniha je dokumentom: mená, mestá sú autentické
-píše o zatýkaní ( kedy je najlepšie- v noci v meste), o vypovedaní, vyhrážkach a o domových prehliadkach, ako prepravovali ľudí do táborov
-milióny ľudí pozatvárali, pozabíjali
-ľudia sa báli hlasovať podľa svedomia, ťažko pracovali, dozorcovia si vyberali ženy,....

-román Rakovina:
-vyhnanec Kostoglotov- trestanec, má rakovinu, dostáva sa do nemocnice v akomsi stredoázijskom meste
-autor píše o vyhnancoch (spomienky Kostoglotova)
-dej sa odohráva v 50. rokoch v období Stalinovej smrti
-na izbe je spolu s Rusanovom- významným politickým pracovníkom, kt. bol zvyknutý využívať výhody svojho postavenia
-knihovník Šulubin závidí Kostoglotovi jeho vnútornú slobodu, cíti sa vinným, pretože vždy mlčal
-rakovina znamená aj chorobu spoločnosti, ale autor konštatuje, že spoločnosť už nie je možné vyliečiť


Americká povojnová lit.:

-v americkej lit. neboli výchovné tendencie také silné ako v ruskej
-šok z druhej svetovej vojny zastihol takmer celú Ameriku
-mladá generácia 20nikov, kt. vstupovala do lit. počas vojny alebo po nej sa od starších spisovateľov dištancovala
-mnohí z nich nečítali bibliu, žili prevažne v ateistickom svete a zaujímal ich skôr fr. existencionalizmus
-mnohí píšu absurdné diela: Norman Mailer, Joseph Heller
-ich diela ovplyvnila vlastná skúsenosť z druhej svetovej

-Chruščovovo odhalenie Stalinových zločinov znamenalo u viacerých autorov pochovanie utopickej viery možnosti raja na zemi
-strata tejto nádeje ťažko doľahla hl. na generáciu beatníkov

-ďalšia skup. amer. lit. predstavujú intelektuálne zameraní prozaici
-John Updike , Kurt Vonnegut

-k menšinovým lit. patrí: židovská, černošská, lit. amerického juhu, veselá-gay lit. (Tennesee Wiliams)


Norman Mailer: (1923- )

-ako 20ročný bojoval v druhej svetovej v Tichomorí a vychádzal zo svojich zážitkov

-román Nahí a mŕtvi: naturalistický román
-dej sa odohráva na konci druhej svetovej vojny na ostrove Anopopei
-sujetový základ tvoria udalosti súvisiace s bojmi medzi amer. a jap. armádou
-autorovi nejde o presnú historickú kroniku týchto bojov
-rozpr. o ľudských príbehoch príslušníkov americkej prieskumnej jednotky, kt. prežíva nesmierne utrpenie pri výstupe na horu Mont Anaka
-autor poskytol aj mapku


Jarome David Salinger: (1919- )

-vo svojich poviedkach a románoch sa venuje problémom detí a mládeže
-populárny sa stal vďaka psychologickej novele Kto chytá v žite:
-neďaleká retrospektíva
-nepáči sa mu v škole, spolužiaci, učitelia- celkovo spoločnosť dospelých- pokrytci
-nechce robiť advokáta- chce pomáhať- čistá duša
-17. ročný Holden Caufield rozpráva s odstupom jedného roku
-prečo ho vyhodili zo školy- nepáčilo sa mu pokrtectvo dospelých, spolužiakov, nesúhlasil s násilím (spolužiak preto vyskočil z okna)
-3 dni sa túla po predvianočnom NY, stretáva sa s rôznymi ľuďmi, odsudzuje ich pretvárku, falošnosť, túži po čistých vzťahoch a po láske
-chcel by zachraňovať deti, kt. sa hrajú v žitnom poli a v zápale hry môžu spadnúť do priepasti
-žitné pole je symbolom Ameriky v minulosti, keď neprevládala dravosť za peniazmi
-autor používa hovorovú reč, množstvo slangu a vulgarizmovJoseph Heller: (1923- 1999)

-počas druhej svetovej vojny bol poručíkom v americkom letectve
-preslávil sa románom Hlava XXII:
-protivojnový román, dej sa odohráva pred koncom druhej svetovej vojny na ostrove Pianosa v Stredozemnom mori, kde majú Američania leteckú základňu
-odtiaľto podnikajú nálety na S Taliansko- bombardujú nemecké pozície
-hl. postava Yossarian
-román má 42 (XLII) kapitol, väčšinou pomenovaných podľa postáv
-plukovník Cathcart bol ctižiadostivý, zvyšoval počet povinných náletov
-hlava XXII je súbor vojenských nariadení a predpisov
-Yossarian sa bojí náletov, chce sa im vyhnúť; preto je v nemocnici, kde musí ako dôstojník cenzurovať listy
-major Major Major, doktor Daneeka, Milo, Natley, Natleyho štetka


John Steinbeck: (1902-1968)

-začal písať ešte pred druhou svetovou, pochádza z Californie
-California je aj hlavným motívom sociálno-kritického románu Ovocie hnevu:
-napísal pred vojnou
-za tento román dostal Pulitzerovu cenu
-rozpráva o osudoch 3 generácií Joadovcov, kt. sa nedarí, počas hosp. krízy prichádzajú o farmu v Oklahome
-zlákaný sľubmi a letákmi odchádzajú za prácou do Californie
-na starom aute prekonajú namáhavú cestu, na kt. zomrú starí rodičia, kým sa dostanú do zasľúbenej zeme
-po mnohých útrapách rýchlo vytriezvejú zo svojich predstáv a o vysnívanom Californskom raji
-spoznávajú, že California je iba druhou Oklahomou
-zväz farmárov obvinil autora z propagovania komunizmu a kniha bola úradne zakázaná

-novela O myšiach a ľuďoch:
Začiatok románu sa odohráva v údolí Salinas pri rieke Salinas blízko Soledadu, kde dvaja robotníci, Lennie Small a George Milton, utekajú z farmy Weed, na ktorom predtým pracovali, k najbližšiemu ranču. George je nízky, stará sa o Lennieho a vždy ho vyťahuje z nejakej kaše. Lennie je veľký, fyzický zdatný, pracuje za dvoch chlapov, ale mentálne postihnutý a tak mu musia presne povedať, čo treba robiť. George mu musí neustále rozprávať o zajačej farme, ktorú si chcú založiť, keď si zarobia. Veľa si toho nezapamätá, rád hladká jemné veci, najradšej myši. To je aj príčinou ich úteku. Lenniemu sa zapáčili šaty jedného dievčaťa a tak ich začal hladkať. Keď dievča začalo kričať, chcel ho utíšiť a George ho musel ovaliť lopatou, aby ju pustil. Dievča ho obvinilo z pokusu o znásilnenie. George Lenniemu hovorí, že keby sa niečo stalo, má utekať na toto miesto, skryť sa a čakať na neho, kým po neho príde.

Keď prídu na ranč, privíta ich zametač Candy, ktorý pri práci na ranči prišiel o ruku. Zavedie ich ku majiteľovi ranču. George hovorí Lenniemu, aby nič nehovoril. Šéf sa na nich hnevá, lebo mali prísť o deň skôr. George mu vysvetľuje, že ich autobus vysadil príliš ďaleko a tak nestihli prísť. Keď sa pýta, prečo Lennie nič nehovorí, odpovie George, že ho kopol kôň. Šéf im povie, že budú pracovať so Slimovou partiou. Keď odíde šéf, do miestnosti vojde jeho syn Curley, nízkej, štíhlej postavy, bývali zápasník, ktorý nemá rád vysokých ľudí ,a tak sa hneď pustí do Lennieho. Keď odíde, vystríha George Lennieho, aby si na neho dával pozor a nezačínal si s ním, lebo by prišli o prácu. Od zametača sa dozvedajú, že sa nedávno oženil a jeho žena má na ranči pochybnú povesť. V tejto novele bolo viac scén, v ktorých prišla za chlapmi a tvárila sa, že hľadá Curleyho a naopak, keď Curley hľadal ju. George hneď vedel, že s ňou ešte budú problémy. Zoznámia sa so Slimom, ktorý vzbudzuje rešpekt ale zároveň aj dôveru.

Ďalším robotníkom na ranči bol Carlson, ktorý sa so Slimom rozpráva o jeho suke, ktorej sa narodili šteňatá, ktoré hneď zaujali Lennieho a tak mu Slim jedno daruje. Postupne sa dozvedáme, že George chodí s Lenniem odvtedy, čo mu zomrela teta. Lennie bol síce silný, ale urobil len to, čo mu George kázal. Raz mu kázal skočiť do vody a on skočil aj keď nevedel plávať. Na ranči sa objavil problém: Candyho pes bol strašne starý a smrdel. A tak Candyho nahovoria, aby ho mohol Carlson odstreliť. Candy je potom dlho smutný.

Večer hral George s Whitom karty a on mu hovoril o bare u Zuzy, kam sa chodia občas zabávať. Prichádza Curley, ktorý znova hľadá svoju ženu. Slim šiel práve za koňmi a tak Carlson a Whit idú za Curleym, lebo si myslia, že jeho žena je s ním a chcú vedieť, čo sa stane.

George Lenniemu znova rozpráva o zajačej farme. Ich rozhovor náhodou vypočuje Candy a chce sa k nim pripojiť. Dohodli sa teda, že to budú držať v tajnosti.

Do miestnosti vošiel Slim s Curleym, ktorý sa ospravedlňoval, že iba hľadal svoju ženu. Chlapi sa mu smejú a všetko si to zlízne Lennie, lebo bol najvyšší a hlúpo sa tváril. Niekoľko ráz ho udrel, ale Lennie mu to vrátil až vtedy, keď mu to George kázal. Schmatol mu ruku a bez problémov mu ju zlomil. Slim povedal Curleymu, aby tvrdil, že mal nehodu pri stroji, lebo ináč všade rozšíri klebety o jeho žene. Curley musel súhlasiť.

Raz večer sa George vybral zabaviť s chlapmi. Lennie zašiel do stajne pozrieť svoje šteňa. V stajni býval koniar Crooks, bol neger a nijaký beloch do jeho miestnosti nemohol vstúpiť. Pokúsil sa Lennieho vyhodiť ale márne. Dali sa do reči. Povedal mu o svojom detstve a že nikde okolo nie je žiadna černošská rodina. Crooks ho naťahoval tým, že sa ho pýtal, čo by robil, keby ho George opustil. Lennieho rozhovor celkom rozrušil a tak ho musel koniar upokojovať. Vtom prišiel Candy, zdráhal sa vojsť dnu, ale nakoniec začal rozprávať Lenniemu o ich spoločnej firme. Crooks ich vysmial, že už bolo mnoho takých, no keby sa im to podarilo, že by išiel s nimi. V tom vošla Curleyho žena a vyzvedala sa, čo sa stalo Curleymu. Po chvíli prišli chlapi a George sa hneval, že o ich plánoch povedali Crooksovi.

Na druhý deň sedel nešťastný Lennie v stodole a hľadel na mŕtve šteňa, ktoré zabil, keď sa s ním hral. Nevedel pochopiť, prečo nemohlo vydržať viac ako myši. Curleyho žena sa dozvedela, čo sa stalo jej manželovi. Keď vošla do stajne, Lennie sa naľakal, lebo George mu zakázal s ňou rozprávať. Ona mu začala rozprávať o tom, aká je opustená, aký je Curley nepozorný, že jej vôbec nerozumie, že túžila hrať v divadle. Lennie sa jej zdôveril, že rád hladká jemné veci. Dá mu pohladkať svoje vlasi, no keď jej ich Lennie začne strapatiť a ťahať, začne kričať. Lennie sa zľakol a snažil sa ju umlčať a nechtiac jej pri tom zlomil väzy. Keď stíchla, spomenul si, kde sa má ísť schovať a tak ušiel. Curleyho ženu našli v stodole George a Candy, keď hľadali Lennieho. Uvedomia si, že z ich firmy nič nebude.

Keď sa všetci zhŕkli okolo mŕtvoly, Curley sa rozhodol zabiť Lennieho. George ukradol Carlsonovu pištoľ a vydal sa s nimi za Lenniem. George ukázal chlapom zlý smer a našiel Lennieho skrývať sa na mieste, kde mu kázal. George na Lennieho prosbu začne znovu rozprávať o zajačej farme a počas príbehu strelí Lenniemu zozadu do hlavy, aby ho uchránil pred Curleyho mučením. „… George zdvihol pištoľ, pevne ju zovrel a priložil jej ústie tesne k Lennieho hlave.
„Ruka sa mu prudko chvela, no v tvári prevládala odhodlanosť a aj ruka sa upokojila. Stisol spúšť. Rachot výstrelu sa prevalil hore kopcami a zase dolu. Lennie sa zatriasol a potom sa pomaly zvalil do piesku a ležal bez pohybu.“
Keď prídu chlapi, George povie, že to Lennie ukradol Carlsonovu zbraň a že ho ňou zastrelil, keď ju získal späť.

Dielo sa končí tým, ako Slim odchádza s Georgom do krčmi a odnášajú si svoje tajomstvo: „Nezdá sa ti, že tých dvoch niečo tlačí?“


-Chruščovovo odhalenie Stalinových zločinov traumaticky doľahlo na skupinu básnikov beat generation
-objavili sa približne v pol. 50.r 20. stor.
-vznikli v San Franciscu
-spájala ich ničím neobmedzená sloboda jednotlivca
-netajili sa vyznávaním zenbudhizmu a narkomaniou a nekonvenčným sexom
-svoje verše tvorili za sprievodu jazzovej hudby
-hl. predstavitelia :

Allen Ginsberg:

-zb. Kvílenie ( alebo Vytie)
-používa voľný verš, neobvyklé metafory
-naturalistické scény spája s rečníckym pátosom
-táto zb. vyvolala veľký rozruch a bola zakázaná
-b. skladba Kadiš na pamiatku jeho matky

Jack Kerouac:

román Na ceste
-zobrazil život beatníkov, kt. cestujú naprieč amerikou
-ja rozprávanie
-považovaný za bibliu bítnikov

Lawrence Ferlinghetti:

-študoval na Sorbone
-založil v San Franciscu vydavateľstvo, kt. vydávalo všetky diela beatníkov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk