Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles : Antigona

V Antigone Sofokles spracúva mytologický námet. Vojna medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom sa skoncila smrtou obidvoch bratov. Ich nástupca Kreon dá Eteokla pochovat ako obrancu vlasti ale telo Polyneika pod hrozbou smrti zakáže pochovať. Antigona sa rozhodne symbolicky pochovat Polyneika a tak ju Kreon zavrie do kamennej hrobky. Antigona sa obesí v kamennej hrobke. Hajmon presviedča otca aby Antigonu pustil. Neskôr sa Hajmon prebodne mečom a zomiera aj Hajmonová mama - manželka Kreona.

Postavy: Hajmon, Isména, Polinejkos, Eteokles, Veštec.

Antigona - dej :

Deti kráľa Oidipa - Antigona, Ismena, Eteokles žijú v Tébach, kde vládne Kreón. Ich brat Polyneikos tiahne s vojskom proti Tébam. V bojoch padne Polyneikos aj Eteokles. Kreón zakáže pochovať Polyneika, čo znamená potupu pre celú rodinu. Antigona sa rozhodne v rozhovore s Ismenou, že nebude rešpektovať neľudský príkaz a Polyneikovi preukáže poslednú poctu. Kráľ pred svedkami rozhoduje že k Ekeoklovi sa budú správať ako k hrdinovi, ale Polyneikovo telo nech zohavia dravé psy a vtáky. Prichádza však strážca a oznamuje, že telo niekto pochoval.Strážca privádza pred kráľa Antigonu, obviňuje ju z porušenia kráľovského príkazu. Antigona sa necíti byť vinná, lebo kráľ vydal príkaz, ktorý nesmie vydať žiaden smrteľník, len bohovia. Ale vierolomný kráľ sa nedá obmäkčiť, odsúdi Antigonu na smrť. Má byť zaživa pochované v hrobke.

Haimon predstúpi pred otca, aj keď vie, že on si najviac oceňuje poslušnosť. Napomína ho, že ani občania Téb nepokladajú jeho rozhodnutie za správne a vyzýva ho, aby si to premyslel. Antigonu privádzajú do skalnej hrobky, s nárekom sa lúči so svojím životom a ľuďmi. Veštec Teiresias príde oznámiť Kreonovi, že ani bohom sa nepáči jeho rozhodnutie, lebo neprímajú dym obetí. Vyzíva Kreona k rozvážnosti. Teiresias mu veští nešťastie, keď tak urobí. Kreon ustupuje, rýchlo odvoláva svoje rozhodnutie, zavolá sluhov, aby Antigonu oslobodili. Je však neskoro Antigona sa obesila. Po nevydarenom pokuse napadnúť svojho otca sa Haimon prebodne mečom a samovraždu spácha aj jeho matka. V tejto tragédii proti sebe stoja autorita štátnej moci a žena, azda až egoisticky sebavedomá odhodlaná obetovať svoj život v mene nepísaných zákonov ľudskosti.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk