Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drak sa vracia

Druh: próza
Žáner: novela
Hlavné postavy: Drak – Martin Lepiš Madlušovie

Charakteristika hlavnej postavy:

Drak bol odvážny muž. Bol to jednoduchý prírodný človek. Vedel vždy s presnosťou, čo a kedy treba urobiť. „ Práve tak ako včera nachádza Drak s udivujúcou istotou chodník...“Bol si absolútne istý každým svojím krokom. Mal dobré srdce, ale vedel byť aj krutý. Bez mihnutia oka dokázal barancovi prerezať hrdlo, avšak staval kŕmidlá pre vtáčikov.
Vyzeral trošku čudácky, mal na oku jazvu, tak ho nosil prelepené páskou ako pirát. Bol veľmi chudej postavy, vysoký. „ vysoký, čierny, vychudnutý, s očami, ktoré vraj vedia porobiť“ „...nepatril nikomu. Bol vždy sám. Sám proti všetkým...i proti sebe samému.“

Príroda:

Podľa mňa príroda v tomto diele má veľkú úlohu, pretože hlavne vďaka nej (požiare v kopcoch) sa odohrával príbeh. Spisovateľ opisoval prírodu, akoby to bolo niečo nadprirodzené, písal o nej s láskou a rešpektom. „Náhle vyskočil z pahreby úzky plamienok, olizol triesku, roztancoval sa a temer zavýskal plachou radosťou zo života.“, „Les dosiaľ tíško spí. Zdá sa ti, že musíš našľapovať na prsty, aby si ho nevyrušil z diemot.“

Dôvod Drakovho návratu:

Myslím si, že dôvod Drakovho návratu najlepšie vystihuje motto na začiatku novely.
„...o hľadaní stratenej cti, lásky a dôvery...“
Chcel dokázať, že nie je zlý človek, chcel, aby mu uverili, aby sa zaradil do normálneho dedinského života. Chcel znova robiť svoje výtvory z hliny a nebyť odsudzovaný.

Naturizmus:

Je to literárny smer, ktorý zahŕňa rozprávkovosť. V tomto diele sa rozprávkovosť prejavuje na konci, keďže táto novela á šťastný koniec typu: A žili šťastne, pokým nepomreli. „Potom? Potom už nebolo nič. Mali sa radi a žili spolu šťastne, kým nepomreli...“ Objavuje sa tu aj dedinské prostredie, časť deja sa odohráva v horách.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk