Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ladislav Novomeský: Dážď

Dej:

V básni je opísaný jesenný dážď a padaním listov zo stromov. Celý deň husto prší. Dážď robí rôzne atrakcie, spieva si, brnká na strechy dáždnikov. Udivené oči prirovnáva k rybám, morským pannám atď. Autor dážď prirovnáva k vtáčikom, ktoré mu zobkajú z dlane. S dažďom mu je dobre.

Zaradenie autora – Slovenská poézia medzi dvoma svetovými vojnami

Téma – opis jesenného dažďa.

Žáner – prírodná lyrika- náladový opis

Hlavná myšlienka – prirovnáva dážď k rôznym veciam a bytostiam

Jazykové prostriedky:

epiteton – udivené oči, ...
metafora – celý deň prší v hustom potlesku, ...

Verš – voľný

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk