Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ladislav Novomeský - Krásny deň

Dej:

Na začiatku opisuje básnik svoj pohľad, ako on vidí z vŕšku pôvabné mesto Prahu, slnko žiariace na vodu Vltavy. Básnik hovorí o tom, akú máme predstavivosť, keď sa na niečo pozeráme a pridávame k tomu fantáziu. Pre neho to bol krásny deň v meste.

Zaradenie autora – Slovenská poézia medzi dvoma svetovými vojnami

Téma – predstavivosť človeka.

Hlavná myšlienka – čím viac človek rozvíja predstavy, tým viac sa zväčšuje môj strach.

Jazykové prostriedky:

epiteton – vydesených domov, ...
prirovnanie – slnce ako v krvi, ...

Verš – voľný

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk