Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

(1924 – 1979)

J. Otčenášek sa narodil 19. novembra 1924 v Prahe. Zmaturoval v roku 1943 na obchodnej akadémii. Potom pracoval ako robotník ČKD v Prahe a Avie v Čakoviciach. Ilegálne pracoval v KSČ. Po oslobodení pracoval v Pražských chcemických závodoch, od roku 1949 v n. p. Jodasta. Od roku 1959 bol spisovateľom z povolania. Prispieval do Literárnych novín, Plamena, Rudé páva, Hosta do domu, Květov a inde. Zomrel nečakane 24. februára 1979 v Prahe.

Literárna tvorbaPlným krokem (1959), Občan Brych (1955), Kulhavý Orfeus (1964), Když v ráji pršelo (1972), Mladík z povolání (1968) a iné.

Romeo, Julie a tma

Dej:

Vojna vrcholí. Jedináčik Pavel šiel do kina. Ešte mal chvíľu čas, tak sa šiel prejsť do parku. Tam stretá Ester. Všimol si, že má hviezdu - Židovka. Jej rodičov odviedli do Terezina, ona bývala u príbuzných v Prahe. Aj ona mala ísť do Terezina, ale nechcela tam ísť. Pavel ju zavedie do svojej komôrky, ktorú mal pri otcovej krajčírskej dielni. Ester sa často nudila, musela byť ticho, čakala len na Pavla, plakala kvôli nemu, aj preto, že mu môžu ublížiť, lebo sa s ňou stretáva. Čítala knihy, čo jej nosil Pavel. Ku koncu už si myslela, že na ňu padajú steny. Pavel mohol prísť len večer. Trpeli obaja hladom, lebo on jej dával zo svojich porcií jedla, ale ani jeden si to nepriznali.

Pavel sa doma vyhováral, že ide s kamošom, no tí vedeli, že klame, bolo medzi nimi tiché napätie. Vedel, že by ho nepochopili. Práve v tomto čase 27. 5. 1942 bol v Prahe spáchaný atentát na ríšskeho protektora Heydricha. Nemci prehľadávali domy.

V tom dome, kde Ester, býval aj Rejsek. Pomáhal Nemcom. Vo vojne prišiel o syna. Rejsek o nej vedel a nakreslil na jej dvere židovskú hviezdu.

Po určitom čase ju nájde v komôrke tovariš Čepek. Nepovie to nikomu. Nechá ju tam. Aj nájomníci domu vedeli, že tam je Židovka. No nechajú, nech tam žije.

Pavel sa o Ester bál a dohodol sa s Čepekom (tovarišom), že odvezú Ester na dedinu k tete. V tú noc sa Pavel veľmi bál. Všade bolo počuť výstrely. Rejsek sa v tú noc opil a chcel Ester vydať Nemcom. Ester nakoniec ušla z dielne. Ester zabijú, keď prechádza cez mesto. Pavla to raní, ale uvedomuje si, že život ide ďalej.

Analýza diela

– názov má určitú súvislosť so Shakespearom. Aj tu je záver tragický a tma má symbolický charakter. V tme sa spoznávajú, stretávajú, ale tmou je aj doba, v ktorej žijú. Cez Ester autor opisuje osudy židovských rodín. Častý je tu motív striedania tmy a svetla. Obaja túžia po svetle. Záver je tragický. Postáv je málo a podrobne opísané len Pavel a Ester. Aktívny je len Pavel. V závere je tovariš Čepek. Otec Pavla je pokorný, večne skladá hlavu. Autor poukázal aj na rasovú diskrimináciu. Dej má dramatický spád. Autor to dosiahol nedokončenými, krátkymi vetami. Dej je podaný retrospektívne (odzadu) s úvodom a záverom. Sú to spomienky Pavla na prežité chvíle s Ester.

Zaradenie autora – Česká literatúra po roku 1945

Téma – život počas 2. svetovej vojny, rasová perzekúcia v období fašizmu, láska Židovky k nežidovskému chlapcovi, problematika fašizmu

Žáner – novela

Čas a prostredie – dej sa odohráva v čase, keď bol spáchaný atentát na ríšskeho protektora Heydricha v Prahe v roku 1942

Charakteristika hlavých postáv:

Pavel:

-mladý človek, má pred sebou maturity, 18 rokov
-najprv sa nezamýšľa nad situáciou, ale keď sa zaľúbi do Židovky a dotýka sa ho to, tak sa o to zaujíma.
-rozhodne sa Ester pomôcť, hoci je Židovka. Neodradí ho to. Nosí jej jesť, stará sa o ňu. 
-zamiluje sa do nej, bozká ju a ona sa nebráni. Postupne sa medzi nimi vyvíja láska. Obaja sú spolu šťastní a nechcú myslieť na to, čo sa stane s Ester a aj s Pavlovou rodinou, keďže pomáha Židovke. Vždy chodí k Ester, prejavuje jej lásku, bojí sa o ňu. Mal na nej všetko rád. Nechcel unáhliť ich vzťah, preto trpezlivo čakal, kým sa úplne zblížia.
-nepovie Ester pravdu o tom, čo sa deje vonku. Nechce ju znepokojiť. Je mu jedno, čo sa mu stane, chce byť s Ester.

Ester:

-mladé dievča bez rodičov, ktorí sú v koncentračnom tábore = dúfa, že ich opäť vidí a bude s nimi žiť, ale zároveň si uvedomuje, že už asi nežijú, čiže sa utešuje.
-Koncentračné tábory boli propagované ako nový začiatok pre Židov, že im nájdu nový domov, ale ľudia postupne tušili, o čo ide.
-najprv si neuvedomovala, že je Židovka, až keď ich začali separovať, uvedomila si, že byť Židom je zlé.
-musela ísť do tábora, no stretla Pavla večer v parku na lavičke. Plakala, bola k nemu odmeraná, bála sa ho aj trochu, Pavel najprv nevedel, že je Židovka, až keď uvidel hviezdu, zistil to.
-bojí sa o Pavla. Nechce mu ublížiť, aby kvôli nej trpel.

Konflikt: nemožnosť rozvinutia lásky dvoch nevinných mladých ľudí

Kompozícia: 13 kapitol

Hlavná myšlienka: láska mladých ľudí, kt. stroskotala na zlobe sveta

Jazykové a umelecké prostriedky:

epiteton – pivový sud, ...
zdrobnenina – izbička, mládenček, ...

Citát: „Staré domy jsou jako staří lidé: plny vzpomínek.“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk